måndag, september 27, 2010

Stort Expo, stora möjligheter

Jag är just nu på företagarresa i Kina med Företagarförbundet och Lotus Travel. Huvudmålet har varit att besöka Världsutställningen i Shanghai – Expo 2010. Vi har nu spenderat två dagar på det jättelika Expoområdet och givetvis bara hunnit se en bråkdel. Det är nämligen det största Expot hittills med sina nästan sex kvadratkilometer och beräknade 70 miljoner besökare när man stänger dörrarna efter sex månader den sista oktober. Antalet nationella paviljonger är strax under 100, och därtill kommer en mängd temapaviljonger. Temat för hela Expot är ”Better City – Better Life” (vilket möjligen kan tyckas en aning ironiskt när upp till 40 000 invånare blev mer eller mindre tvångsevakuerade till förmån för utställningen).

Första dagen på Expot besökte vi bland annat en temapaviljong för Kinas privata företag. Här fanns uppgifter om att 66 procent av Kinas BNP kommer från de privata företagen, och att uppemot 90 procent av den arbetsföra befolkningen får sin utkomst från privat håll.

Svenska paviljongen på Expo 2010
Andra dagen besökte vi den svenska paviljongen, där vi fick vipbehandling med en mycket bra guidad visning. Vi fick även träffa Annika Rembe som har ansvarat för den svenska utställningen och Van Hoang från Exportrådet.

Annika berättade bland annat om tanken bakom den svenska paviljongen som har Spirit of Innovation som tema. Ledorden är hållbarhet, innovation och kommunikation och tanken är att visa hur ett litet land som Sverige ändå har lyckats skapa så många framgångsrika innovationer. Det kan bero på saker som nytänkande, lekfullhet och teamwork, menar man. Förutom att se exempel på kända svenska uppfinningar som skiftnyckeln, dynamiten och blixtlåset, kunde besökarna testa på sin egen lekfullhet i gungor, en rutschkana eller i pippilekparken utanför själva byggnaden. Man har också en innovationsscen där olika arrangemang hålls, exempelvis en tävling där deltagarna skulle ta fram en färdig, lanserbar affärsidé på 72 timmar.
Elektronisk kör i svenska paviljongen

Van från exportrådet berättade om Kinas ekonomi, och hur det är att göra affärer i Kina. Marknadspotentialen är såklart enorm. 65 procent av de 50 miljoner invånare som befolkar några av landets större städer planerar/planerade att köpa en dator under 2009-2010, och 62 procent en mobiltelefon. Det ger 32 500 000 respektive 31 000 000 enheter. En hel del av de företag som söker sig till Kina är små. Exportrådet vet mer om man är sugen på att testa.

Innan vi begav oss ifrån paviljongen bjöd Företagarförbundet på lunch.

/Jonas

onsdag, september 22, 2010

Family business Australia

För ett par veckor sedan lunchade jag med några vänner från Australien. Över en sushi vid Odenplan gled samtalet in på en av mina vänners forskningsområde: familjeföretagande. Min vän, Andrew Trotman, har nämligen nyligen påbörjat sin doktorandutbildning vid Bond University, söder om Brisbane.

Sverige, och speciellt Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har i många år varit internationellt framträdande inom familjeföretagsforskning. Det var därför inte alls förvånande att Andrew redan varit i kontakt med centret. Även i Australien finns ett stort forskningsintresse för området. Andrew är knuten till Australian Center for Family Business (ACFB) som är en del av Bond University. Hans forskning inriktar sig bland annat mot revisionsaspekter av familjeföretagande.

- Jag forskar om familjeföretag i anknytning till redovisning och revision samt om hur olika aktiviteter skiljer sig mellan familjeföretag och andra företag, berättade Andrew.

Artikeln The Intersection of Family Business and Audit Research: Potential Opportunities, skriven tillsammans med professor Ken Trotman, fokuserar på inställningar till revisorsutlåtanden inom familjeföretag. Författarna menar bland annat att en hel del skiljer sig mellan familjeföretag och andra företag, och att dessa skillnader påverkar revisionen och revisorns bedömningar. De menar också att den befintliga forskningen som undersöker finansiella upplysningar, företagsstyrning och revision av familjeföretag främst har tittat på stora börsnoterade företag. Dessa kan skilja sig ganska mycket från de mindre familjeföretagen.

Vill du veta mer om forskning om familjeföretagande i Skandinavien? Kolla in vår kunskapsbank på esbri.se. Där finns artiklar, föreläsningar och boktips inom området.

/Christina

måndag, september 13, 2010

Dalarna – nästa stora mötesplats

Att föra samman studenter och näringsliv står högt på mångas agenda. Evenemanget Velodromia som går av stapeln i Dalarna nu på onsdag 15 september är ett sådant initiativ. Eventet bygger på ett samarbete mellan olika aktörer som har intresse för innovation, kreativitet och företagsamhet. Bland deltagarna finns drygt 650 studenter från Ung Företagsamhet, samt en mängd rådgivare från näringslivet.

Velodromia känns som ett mycket bra initiativ och ett värdefullt tillfälle att mötas och inspireras. Är du på plats? Titta gärna lite extra efter ESBRIs tidning Entré som finns att tillgå. Tyvärr har jag inte möjlighet att vara på plats själv, kanske nästa år…


/Christina

Anna König Jerlmyr: Invandrade entreprenörer en framgångssaga


18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Anna König Jerlmyrs (M) inlägg.

För mig som tycker om frihet och egna initiativ är det naturligt att känna starkt för entreprenörskap och företagande. Det finns ett par extra viktiga ”därför” som gör att jag tycker om entreprenörskap.

Det ena därför har ett bredare samhällsanslag. Det är entreprenörer och företag som ligger till grund för den tillväxt och det välstånd vi i dag har. Det andra därför är lite mer åt det filosofiska hållet. Jag tycker helt enkelt om att människor omsätter sina drivkrafter och kunskaper i någonting som de tror på. Jag tycker om att det finns människor som arbetar med en vision för vad de vill uppnå och hur de ska nå dit. Det är fantastiskt att se människor skapa och forma en tillvaro, med eget företagande som sin bas.

Det finns många sätt att skapa och forma sin tillvaro. USA är ett land där företagandet och entreprenörskapet har starka rötter och där invandringen varit stor. Invandringen har historiskt sett varit en viktig faktor för USA:s ekonomi, då många av de som invandrat till landet utvecklats till storartade innovatörer och entreprenörer. De invandrade entreprenörerna är i många fall en framgångssaga.

Det finns goda möjligheter för Sverige att utvecklas på samma sätt som USA gjort. Sveriges befolkningstillväxt de senaste åren utgörs till 90 procent av invandring. I dag bor det ungefär en miljon människor i Sverige som fötts i ett annat land. Den samlade köpkraften hos personer med utländsk bakgrund bedöms motsvara 200 miljarder kronor per år. Det finns i dag ungefär 70 000 företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och 75 procent av utlandsfödda ungdomar kan tänka sig att starta eget företag.

Det är positivt att så många vill bli egna företagare. Regeringen har, under en mandatperiod med bitvis mycket tufft ekonomiskt klimat, gjort en del för att underlätta och stimulera nyföretagandet. Det vill Alliansen fortsätta att göra, om vi vinner valet. Några av insatserna är: insatser för exportfrämjande förstärks och inriktas mot små och medelstora företag, fortsätta med regelförenklingsarbetet samt att stärka rådgivning och mentorskap för företagare, inte minst för företagare med invandrarbakgrund.

Det sägs att man ibland inte ser skogen för alla träden. Jag tror att det kan vara på samma vis med invandrade svenskars kompetens och kunskaper. De kan andra språk, de kan andra kulturer, de känner till affärskulturen och de har nätverken. Kompetens som skulle hjälpa både enskilda företag och Sverige att göra bättre och fler affärer. Ändå verkar det som vi ofta missar all denna kompetens, trots att vi har den alldeles intill oss. Vi måste gemensamt bli bättre på att ta till oss och dela med oss av varandras kunskaper. Det kommer att vara en nyckelfråga för skapandet av välstånd.

Anna König Jerlmyr, riksdagsledamot (M)

tisdag, september 07, 2010

Bodil Ceballos: Nyanlända bidrar till ökat välstånd

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Bodil Ceballos (MP) inlägg.

Varför skriva ett blogginlägg om invandrares företagande i Sverige? Kan det uppfattas som att jag faller in i det ”vi och dom”-tänkande som präglat och präglar politiken sedan mycket långa tider i Sverige? Kan det uppfattas som att jag menar att det är skillnad på företagare och företagare beroende på vilket land de kommer från? Svaret är naturligtvis nej. Jag gör ingen skillnad mellan människor beroende på var de kommer ifrån. Men andra gör det och det är förenat med fler problem att starta företag för den som invandrat än för den som är svenskfödd trots att lagstiftningen gäller lika för alla.

Banker, byråkrati och inte minst det omgivande samhällets attityder är ofta det största problemet. Ett annat problem är att integration ofta likställs med att ha goda svenskkunskaper innan man ens kan börja tänka på ett lönearbete eller företagande. Något jag vänder mig emot eftersom vi alla lär oss språk på olika sätt, i skolan eller i arbete. Vissa lär sig aldrig men är ändå klart kapabla att både jobba eller driva företag.

I Sverige måste vi jobba mer med attitydfrågan. Vi talar om alla människors lika värde men när frågan ställs på sin spets tror vi ändå att svenskarna gör allting bäst själva. Den som bryter eller har ett konstigt namn har en lång uppförsbacke för att bli tagen på allvar. Är det dessutom en kvinna är det ännu svårare. Det finns kanske bara en bransch i Sverige där företagarna förväntas vara invandrare. Alla äter vi pizza och kebab – som nu är mer svensk husmanskost än kåldolmar och isterband. Vem vill förresten tillbaka till tiden då det serverades stuvade makaroner i skolan istället för pasta med köttfärssås?

Det borde vara lika naturligt att det är en självklarhet att de invandrare som kommer hit startar jordbruk, teknikföretag, handelsföretag, export- och importföretag, etc. Vi är för dåliga på att se de nyanlända som ambassadörer med goda kunskaper om varor och produkter från hemlandet och därmed som en resurs för Sverige som bidrar till ökad handel och ökat välstånd.

Det är dags att inse att Sveriges period med storindustrier som försörjde många direkt eller indirekt är över. Den kommer aldrig igen och hela samhället måste ställa om till ett mer diversifierat näringsliv med många små och medelstora företag. Det är inte lätt i regioner där människor alltid kunnat gå till bruket eller varvet för att få lönearbete förenat med säkra trygghetssystem. För småföretagare är trygghetssystemet snarare obefintligt vilket leder till lägre pensioner, och svårare att kunna vara hemma med barn eller att vara sjuk. Många vågar inte ta steget. Vare sig infödda eller nyanlända.

Miljöpartiet vill göra det lätt för alla att starta eget och att anställa. Vi vill förbättra trygghetssystemen för småföretagare och sänka arbetsgivaravgiften och tjänstemomsen. Vi vill skapa en riskkapitalfond för att underlätta särskilt för dem som inte har svårt att få bankens förtroende pga kort tid i landet. Företagare ska både våga starta eget och ha råd att anställa.

Bodil Ceballos, riksdagsledamot (MP)

fredag, september 03, 2010

Evenemangstät torsdag

Mi Ridell, Jessica Löfström, Douglas Roos och Kicki Theander på Växa 2010
I går droppade evenemangen tätt i Stockholm. Jag hade helst velat gå på allihop, men eftersom jag inte kunde snabbklona mig fick jag nöja mig med två.

Först besökte jag halvdagskonferensen Växa 2010. Eftermiddagen inleddes med en paneldebatt där tre entreprenörer (två var entreprenörskor) fick komma till tals. De betonade att det är viktigt att ha rätt fokus och att verkligen brinna för det man gör. Då är chansen stor att man lyckas.

I pausen sprang jag vidare till Connects kickoff för Cash is Queen, ett nytt nätverk för kvinnor som investerar i tillväxtbolag. Där blev jag inspirerad av både entreprenörer, riskkapitalister och av Cirkus Cirkör – som betonade att de verkligen vet vad risk innebär…

/Helene, i vimlet, i Stockholm