tisdag, september 07, 2010

Bodil Ceballos: Nyanlända bidrar till ökat välstånd

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Bodil Ceballos (MP) inlägg.

Varför skriva ett blogginlägg om invandrares företagande i Sverige? Kan det uppfattas som att jag faller in i det ”vi och dom”-tänkande som präglat och präglar politiken sedan mycket långa tider i Sverige? Kan det uppfattas som att jag menar att det är skillnad på företagare och företagare beroende på vilket land de kommer från? Svaret är naturligtvis nej. Jag gör ingen skillnad mellan människor beroende på var de kommer ifrån. Men andra gör det och det är förenat med fler problem att starta företag för den som invandrat än för den som är svenskfödd trots att lagstiftningen gäller lika för alla.

Banker, byråkrati och inte minst det omgivande samhällets attityder är ofta det största problemet. Ett annat problem är att integration ofta likställs med att ha goda svenskkunskaper innan man ens kan börja tänka på ett lönearbete eller företagande. Något jag vänder mig emot eftersom vi alla lär oss språk på olika sätt, i skolan eller i arbete. Vissa lär sig aldrig men är ändå klart kapabla att både jobba eller driva företag.

I Sverige måste vi jobba mer med attitydfrågan. Vi talar om alla människors lika värde men när frågan ställs på sin spets tror vi ändå att svenskarna gör allting bäst själva. Den som bryter eller har ett konstigt namn har en lång uppförsbacke för att bli tagen på allvar. Är det dessutom en kvinna är det ännu svårare. Det finns kanske bara en bransch i Sverige där företagarna förväntas vara invandrare. Alla äter vi pizza och kebab – som nu är mer svensk husmanskost än kåldolmar och isterband. Vem vill förresten tillbaka till tiden då det serverades stuvade makaroner i skolan istället för pasta med köttfärssås?

Det borde vara lika naturligt att det är en självklarhet att de invandrare som kommer hit startar jordbruk, teknikföretag, handelsföretag, export- och importföretag, etc. Vi är för dåliga på att se de nyanlända som ambassadörer med goda kunskaper om varor och produkter från hemlandet och därmed som en resurs för Sverige som bidrar till ökad handel och ökat välstånd.

Det är dags att inse att Sveriges period med storindustrier som försörjde många direkt eller indirekt är över. Den kommer aldrig igen och hela samhället måste ställa om till ett mer diversifierat näringsliv med många små och medelstora företag. Det är inte lätt i regioner där människor alltid kunnat gå till bruket eller varvet för att få lönearbete förenat med säkra trygghetssystem. För småföretagare är trygghetssystemet snarare obefintligt vilket leder till lägre pensioner, och svårare att kunna vara hemma med barn eller att vara sjuk. Många vågar inte ta steget. Vare sig infödda eller nyanlända.

Miljöpartiet vill göra det lätt för alla att starta eget och att anställa. Vi vill förbättra trygghetssystemen för småföretagare och sänka arbetsgivaravgiften och tjänstemomsen. Vi vill skapa en riskkapitalfond för att underlätta särskilt för dem som inte har svårt att få bankens förtroende pga kort tid i landet. Företagare ska både våga starta eget och ha råd att anställa.

Bodil Ceballos, riksdagsledamot (MP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar