onsdag, december 28, 2016

Var modig och tro på dig själv!

Jag har nyligen läst boken ”Bortom glastaket” (Liber, 2015) och blev mycket inspirerad. Författarna Lena Gustafsson och Ulrika Sedell porträtterar 26 kvinnor i ledande roller som berättar om sin väg till toppen. I boken delar de med sig av sina livsresor och erfarenheter. Vad driver dem? Varför lyckades just de? Här har jag sammanfattat några av de faktorer som lyftes fram, men det finns många fler värdefulla tips och råd i boken.

Något som de flesta av ledarna poängterade var att företagens och organisationernas värdegrund var oerhört viktig för dem. Om de märkte att kultur och värderingar inte stämde överens med deras egna såg de till att växla inriktning. Och det är inte bara de här ledarna som prioriterar värdegrund. I rapporten Stjärnkraft svarar 55 procent av de kvinnliga ledarna att verksamhetens värderingar är den enskilt största faktorn som de har tagit hänsyn till när de valt position och verksamhet.

En annan avgörande faktor är att de i stället för att planera för karriär har funderat på vilket slags liv de vill leva, och sedan anpassat yrkesvalet utifrån det. Det finns en myt om att det bara finns ett tåg. Men den här boken visar att det finns många tåg och att det går bra att både byta spår och vänta på nästa avgång.

Nätverk har en betydelsefull roll i många av våra förebilders liv. Det finns mycket som tyder på att kvinnors nätverk skiljer sig från männens. Kvinnor verkar söka sociala kontakter i sitt nätverk medan män i högre utsträckning söker nyttofunktioner. Kvinnors sätt att nätverka ger ofta både personlig och professionell utveckling. Att omge sig med människor med skilda bakgrunder och olika kompetenser/intressen ger möjlighet till lärande, stöd och utveckling.

Ett av råden i boken tog jag speciellt fasta på: ”Var modig, tro på dig själv och ha ett passionerat förhållningssätt till allt du gör. Du mår bäst av att vara som du är, anpassa dig inte så mycket att du tappar bort dig själv”.

Som jag ser det gäller det här rådet oavsett vad man gör i livet, både yrkesmässigt och privat.

/Helene

måndag, december 19, 2016

Busskungen – en okänd kändis

”I was standing at that Greyhound bus station
When my baby got on board
I was just standing there begging
Baby please don’t go
When that Greyhound bus
Was leaving
With my baby all inside
You know I couldn’t do nothing
But just hang my head half high”
/Känd genom Sonny Terry och Brownie McGhee

Jag kan inte tänka mig att någon i Sverige inte vet vad Greyhound är. Visst ser du den där springande hunden framför dig? Vi har sett bussen fara genom öppna landskap i amerikanska filmer och hört Bob Dylan, Diana Ross och Frank Zappa sjunga om olycklig kärlek, ensamhet, drömmar och Greyhound.

Men jag kan heller inte tänka mig att så många utanför Våmhus i Dalarna vet att det var en svensk som grundade Greyhound – nämligen Busskungen.

Kristin Lundell, kulturskribent och författare, har skrivit boken ”Busskungen – Svensken som grundade Greyhound” (Norstedts, 2014). När hon hörde sig för bland vänner och bekanta, hade ingen en aning om att Greyhound grundats av en svensk. Upprinnelsen till boken om Eric Wickman från Våmhus i norra delen av Mora kommun som skapade världens tredje kändaste varumärke, härrör från en lokal myt om en grindslant. Kristin har sedan hon var liten hört historien om en man som kallades för ”Busskungen”. Han gav hennes mamma en femtiokronorssedel för att hon öppnade grinden för hans bil på 1950-talet. Men det visade sig att historien om Busskungen har flera versioner.

Vi får genom Erics egna handskrivna brev hem till familjen i Sverige, fotografier, personliga minnen och historier från vänner och släktingar, bilden av en ödmjuk och generös man som personifierar den amerikanska drömmen. Med några få dollar på fickan kom han till ”The land of the free” men tappade aldrig kontakten med hemlandet. Parallellt får vi följa med på Kristin Lundells och fotograf Karin Grips resa genom USA på en Greyhoundbuss.

Jag tyckte verkligen om boken från första stund. Och önskar att jag i stället för att skumma igenom boken snabbt på en hård kontorsstol, fick ligga nerbäddad i sängen en söndag. För det är ju något drömskt i det där med framgångssagor och svunna tider.

/Maria

torsdag, december 15, 2016

Ett fullspäckat Sweden Demo Day

Häromdagen deltog jag i det enormt välbesökta evenemanget Sweden Demo Day arrangerat av Tillväxtverket, Internetstiftelsen i Sverige och Danske Bank. Näringsminister Mikael Damberg och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf invigde dagen genom att klippa band och mängder av startups visade upp sig. På plats fanns uppåt 2 000 deltagare som knöt nya kontakter.

Det var jättekul men väldigt trångt att gå runt bland de enkla montrarna där företagsidéerna var ritade på brunt omslagspapper. Jag pratade med några av företagen och blev mycket imponerad av kreativiteten och drivkraften. I ett lika trångt konferensrum lyssnade jag på ett 30-tal pitchar och fick genom det ytterligare lite inblick i verksamheten hos de startups som presenterade sin verksamhet.

Det här är bara några exempel på företag som jag träffade under eventet:

BlueCall är en app som kopplar ihop människor som mår dåligt med människor som kan erbjuda samtalsstöd direkt via telefonssamtal. Det sänker tröskeln för att söka hjälp oerhört mycket jämfört med att söka sig till den psykiatriska vården.
MyIndicators är ett verktyg för smartphones och dator där tanken är att individerna ska få en bättre koll på sin hälsa. Tanken är att de lär sig vad de mår bättre och sämre av och därigenom får kunskap för att förbättra sin hälsa avsevärt.
Enza wellness app är en liknande app där tanken är att ge rekommendationer för hur man ska förbättra sin hälsa och sitt välmående.
Ambronite tillverkar drickbara supermål med fullt näringsvärde vilket är toppen för de som inte hinner äta ordentligt och som brukar hoppa över måltider.
Learning to sleep tillhandahåller olika program som med hjälp av kognitiv beteende terapi hjälper individer att sova bättre. Och vem behöver inte det i vårt stressade samhälle?
Normative kan beskrivas som Google för etisk konsumtion. Man kan scanna en produkt och få veta hur den är tillverkad och dess miljöpåverkan. Det är också möjligt att kalkylera sitt konsumtionsmönster. Smart och bra!
Mind Music Labs tillhandahåller världens första smartguitar. Det går exempelvis att streama musik via gitarren direkt till sociala medier, så gitarren kan bli ett fantastiskt verktyg för alla som sitter och komponerar på sin kammare.

Ta gärna en titt i katalogen, där finns beskrivning av alla företag som ställde ut på Sweden Demo Day. Jag kan garantera att du blir både inspirerad och imponerad!

/Helene

onsdag, december 14, 2016

Årets sista Entré

Förra måndagen skickade vi iväg Entré nr 4-2016 till tryck. Kul och stressigt in i det sista, som vanligt! Ovan skymtar några av de många doktorsavhandlingar och böcker som vi skriver om i detta nummer av tidningen.

Vi försöker hålla koll på den forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande som bedrivs vid samtliga svenska universitet, högskolor och fristående institut. Vår målsättning är att i varje nummer av tidningen Entré presentera aktuell, forskningsbaserad kunskap från en mängd olika lärosäten, och från en rad olika discipliner. Vi vill att artiklarna ska vara tillgängliga, intressanta och informativa. Och vi vill att de ska spegla det mångfacetterade entreprenörskapet.

I just det här numret hittar du forskning från bland annat Jönköping University, Karlstads universitet, Blekinge tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, KTH och Agder universitet i Norge.

Många av artiklarna handlar om företag och entreprenörer som korsar gränser och etablerar sig i ett annat land. Vi skriver exempelvis om Jan Abrahamssons forskning om hur de hyllade born global-företagen omarbetar sina affärsmodeller för att behålla konkurrenskraften. Även artikeln om Niklas Åkermans forskning handlar om hur svenska företag agerar i sin internationalisering. I artikeln om Quang Evansluongs avhandling är perspektivet ett annat: Han har studerat hur utlandsfödda företagare utvecklar sina affärsidéer i Sverige, och finner att företagande kan vara en väg till snabbare integration.

Som ett ”tema i temat” finns några artiklar om företagande i utvecklingsländer. Pontus Engströms forskning handlar om mikrofinansiering medan Kristina Henricsson Briggs intresserar sig för om västerländska tillväxtmodeller – i form av inkubatorer – bör exporteras. På porträttuppslaget presenterar vi professor Cristina Chaminade, som i sin forskning har ägnat sig mycket åt globala innovationsnätverk och hur kunskap rör sig i olika riktningar. Både till och från utvecklingsländer, respektive utvecklade länder.

Dessutom rapporterar vi om innovationshajpen, GEW, hur du kan bli mer kreativ på jobbet och mycket, mycket mer. Låter väl som en bra mix?

Entré ges ut av ESBRI, med stöd från Tillväxtverket och Vinnova. Prenumerationen är kostnadsfri, och det nya numret ska landa i mottagarnas brevlådor några dagar före jul. Hör gärna av dig med synpunkter och idéer!

/Åse

fredag, december 09, 2016

Gästblogg: Hur en tidningsartikel ledde till tillväxt

Vi som jobbar på ESBRI är alltid intresserade av att höra om våra aktiviteter ”funkar”. Till exempel om deltagarna på Estrad knyter nya kontakter, eller om läsarna av Entré lär sig något nytt. Därför blev vi otroligt glada när vi kom i kontakt med Anette Rhudin på Inova. Hon är bland annat projektledare för EU-projektet Tillväxtmotor. I sin gästblogg berättar Anette om hur forskningsbaserad kunskap i Entré väckte en idé som har lett till konkreta resultat i 20 värmländska företag. Inspirerande! /Åse

Att läsa tidningen Entré kan leda till 24 nya jobb, 31 miljoner kronor i ökad omsättning och en förbättrad lönsamhet med 5 miljoner kronor. Det är det gemensamma resultatet för 20 små och medelstora företag i Värmland som just nu är en del av EU-projektet Tillväxtmotor.

Jag ska ta det från början.

I Entré nr 3 2013 läste jag en artikel som gav liv åt fler tankar än vanligt. Det var forskarna Börje Johansson och Hans Lööf som berättade om företags förmåga att ta till sig extern och intern kunskap för att omsätta den i innovationer och tillväxt. Det handlade bland annat om att faktiskt skörda från sin omgivning.

Mina tankar konkretiserades och blev till ord i form av en projektansökan till Tillväxtverket – och ansökan beviljades. Det jag såg framför mig var en tillväxtmotor. Jag ville få chansen att testa idén att på ett strukturerat, medvetet och jämställt sätt tillföra företag extra kraft för att utvecklas och växa. Jag såg möjligheter att direkt omsätta forskarnas resultat i praktisk handling.

Målen med projektet Tillväxtmotorn är tydliga – att höja företagets omsättning, öka lönsamheten och skapa fler jobb.

En tillväxtmotor är bemannad med fyra personer. Två kvinnor och två män – med olika profil, kompetens och erfarenhet. En person med analytisk förmåga och ekonomikompetens. En empatiker med tydligt kundperspektiv. En person med erfarenhet av att driva företagets interna processer. Och en kreatör och innovatör som rör till det lite.

Det finns de som ser tillsättandet av en tillväxtmotor som första steget mot en extern styrelse. Själv menar jag att en tillväxtmotor även på sikt kan vara den bästa dragkraften för utveckling för många företag. Det ger möjligheter att jobba mer fritt och kreativt.

Under projekttiden 2015-2017 träffar företagsledning och ägare sin tillväxtmotor fyra gånger om året. Vårt projekt har varit igång i snart två år. Nu i halvtid har vi sammanställt statistik för att jämföra utgångsläge med nytt läge i företagen.

Det råder inget tvivel om vilka krafter som finns i en tillväxtmotor. Hoppa tillbaka till första raden i den här texten en gång till så ser du vad jag menar.

Gör gärna också en egen räkneövning för vad som skulle hända om många fler än våra 20 projektföretag får en tillväxtmotor. Den genomsnittliga omsättningsökningen har varit 1,55 miljoner kronor i de värmländska företagen. Enligt statistik från SCB:s företagsregister finns det 916 839 små och medelstora företag i Sverige (upp till 49 anställda, 2015).

Om alla dessa tillsätter en tillväxtmotor kan alltså Företagssverige öka sin totala omsättning med 1 421 miljarder kronor. 1,4 biljoner kronor. Min miniräknare klarar faktiskt inte ens att hantera så stora pengar!

Fortsätt att läsa tidningen Entré. Kanske väcker du också en tanke, som får ord, som bidrar till tillväxt.

/Anette Rhudin

tisdag, december 06, 2016

Act as if…

I fredags arrangerade vi Estrad på ett helt nytt ställe, Playhouse Teater i Stockholm. Som vanligt livesände vi och spelade in föreläsningen, som nu finns i vårt arkiv av webb-tv. Det är alltid spännande med ny lokal och vi vet att det kan uppstå tekniska problem i början. Så blev det också den här gången. Vi hade inget ljud och inget internet fram till några minuter innan vi startade. Men tack vare duktig personal på plats ordnade allt upp sig och min puls gick ner till normal nivå.

Vi hade bjudit in en av pionjärerna inom entreprenörskapsforskningen, Candida Brush från Babson College. Hon har skrivit mer än 160 publikationer inklusive 12 böcker och hon har också varit rådgivare till hundratals startups. Under föreläsningen delade Brush med sig av sin erfarenhet och genomförde några övningar med publiken.

Brush menar att det finns en mängd böcker om hur man gör när man startar företag men det viktigaste är egentligen att vara entreprenöriell. Det gäller att hitta sitt ”varför”, tänka efter vad man brinner för och vad som gör en fokuserad och upplyft. När man väl har hittat det man vill satsa på ska man ”act as if”, det vill säga agera som om det man vill uppnå redan är verklighet.

Det går att experimentera med sin idé och göra en prototyp med enkla medel, och sedan testa den på omgivningen. Man kan göra en modell genom att exempelvis använda tejp, rita, klippa och klistra för att visa hur man har tänkt. När man får synpunkter och förbättringsförslag är det viktigt att aktivt lyssna på sin målgrupp. Annars riskerar man att missa användbar information.

Det här låter ju inte så svårt egentligen, men många av oss sitter fast i synsättet att man först ska lära sig och sedan agera. En entreprenör gör tvärtom, lär genom att göra. Men om du kollar in föreläsningen via vår webb-tv hittar du några övningar som garanterat får dig att tänka i nya banor. Och dessutom har du roligt under tiden!

/Helene

torsdag, december 01, 2016

Swedish Startup Hall of Fame gets its fourth entrepreneurial superstar

Last week, SUP46 (Start-Up People of Sweden) hosted the Swedish Startup Gala. It was a pleasure to be there, especially as the event was a part of this year’s Global Entrepreneurship Week, the global initiative that ESBRI coordinates in Sweden.

Starting from 2013, when the first gala took place, four people have been inducted into the SUP46’s Swedish Startup Hall of Fame. With the likes of Daniel Ek, Niklas Zennström and Jane Walerud, it might have seemed challenging to choose yet another entrepreneurial heavyweight that matches those. But, apparently not in Stockholm, the Europe’s entrepreneurial hotspot.

Jessica Stark, the CEO and founder of SUP46, and Jane Walerud, last year’s inductee, handed over the trophy to Sebastian Knutsson, co-founder of King. The motivation was as follows: “Sebastian Knutsson has been a serial entrepreneur in the online and mobile industries for more than 20 years. He co-founded King.com and has designed 100+ games including the world hit: Candy Crush Saga. As a true unicorn, King has further manifested Sweden as the global startup country. Last year Sebastian founded Sweet Capital where he invests in startups and continues to develop Sweden’s startup ecosystem. He is a true role model and a real startup hero! Therefore, it is an honor to commemorate this by inducting Sebastian into the Swedish Startup Hall of Fame.”

During the evening two other awards were handed out. ”Startup Team of the Year” award went to Soundtrap, first cloud-based audio recording platform, while the company Dooer, a startup that designed an innovative accounting software, was named ”Startup Launch of the Year”.

I am looking forward to next year’s gala and hope for more such events that celebrate entrepreneurs, especially in November when the Global Entrepreneurship Week takes place around the world.

/Jelena