onsdag, december 14, 2016

Årets sista Entré

Förra måndagen skickade vi iväg Entré nr 4-2016 till tryck. Kul och stressigt in i det sista, som vanligt! Ovan skymtar några av de många doktorsavhandlingar och böcker som vi skriver om i detta nummer av tidningen.

Vi försöker hålla koll på den forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande som bedrivs vid samtliga svenska universitet, högskolor och fristående institut. Vår målsättning är att i varje nummer av tidningen Entré presentera aktuell, forskningsbaserad kunskap från en mängd olika lärosäten, och från en rad olika discipliner. Vi vill att artiklarna ska vara tillgängliga, intressanta och informativa. Och vi vill att de ska spegla det mångfacetterade entreprenörskapet.

I just det här numret hittar du forskning från bland annat Jönköping University, Karlstads universitet, Blekinge tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, KTH och Agder universitet i Norge.

Många av artiklarna handlar om företag och entreprenörer som korsar gränser och etablerar sig i ett annat land. Vi skriver exempelvis om Jan Abrahamssons forskning om hur de hyllade born global-företagen omarbetar sina affärsmodeller för att behålla konkurrenskraften. Även artikeln om Niklas Åkermans forskning handlar om hur svenska företag agerar i sin internationalisering. I artikeln om Quang Evansluongs avhandling är perspektivet ett annat: Han har studerat hur utlandsfödda företagare utvecklar sina affärsidéer i Sverige, och finner att företagande kan vara en väg till snabbare integration.

Som ett ”tema i temat” finns några artiklar om företagande i utvecklingsländer. Pontus Engströms forskning handlar om mikrofinansiering medan Kristina Henricsson Briggs intresserar sig för om västerländska tillväxtmodeller – i form av inkubatorer – bör exporteras. På porträttuppslaget presenterar vi professor Cristina Chaminade, som i sin forskning har ägnat sig mycket åt globala innovationsnätverk och hur kunskap rör sig i olika riktningar. Både till och från utvecklingsländer, respektive utvecklade länder.

Dessutom rapporterar vi om innovationshajpen, GEW, hur du kan bli mer kreativ på jobbet och mycket, mycket mer. Låter väl som en bra mix?

Entré ges ut av ESBRI, med stöd från Tillväxtverket och Vinnova. Prenumerationen är kostnadsfri, och det nya numret ska landa i mottagarnas brevlådor några dagar före jul. Hör gärna av dig med synpunkter och idéer!

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar