onsdag, december 28, 2016

Var modig och tro på dig själv!

Jag har nyligen läst boken ”Bortom glastaket” (Liber, 2015) och blev mycket inspirerad. Författarna Lena Gustafsson och Ulrika Sedell porträtterar 26 kvinnor i ledande roller som berättar om sin väg till toppen. I boken delar de med sig av sina livsresor och erfarenheter. Vad driver dem? Varför lyckades just de? Här har jag sammanfattat några av de faktorer som lyftes fram, men det finns många fler värdefulla tips och råd i boken.

Något som de flesta av ledarna poängterade var att företagens och organisationernas värdegrund var oerhört viktig för dem. Om de märkte att kultur och värderingar inte stämde överens med deras egna såg de till att växla inriktning. Och det är inte bara de här ledarna som prioriterar värdegrund. I rapporten Stjärnkraft svarar 55 procent av de kvinnliga ledarna att verksamhetens värderingar är den enskilt största faktorn som de har tagit hänsyn till när de valt position och verksamhet.

En annan avgörande faktor är att de i stället för att planera för karriär har funderat på vilket slags liv de vill leva, och sedan anpassat yrkesvalet utifrån det. Det finns en myt om att det bara finns ett tåg. Men den här boken visar att det finns många tåg och att det går bra att både byta spår och vänta på nästa avgång.

Nätverk har en betydelsefull roll i många av våra förebilders liv. Det finns mycket som tyder på att kvinnors nätverk skiljer sig från männens. Kvinnor verkar söka sociala kontakter i sitt nätverk medan män i högre utsträckning söker nyttofunktioner. Kvinnors sätt att nätverka ger ofta både personlig och professionell utveckling. Att omge sig med människor med skilda bakgrunder och olika kompetenser/intressen ger möjlighet till lärande, stöd och utveckling.

Ett av råden i boken tog jag speciellt fasta på: ”Var modig, tro på dig själv och ha ett passionerat förhållningssätt till allt du gör. Du mår bäst av att vara som du är, anpassa dig inte så mycket att du tappar bort dig själv”.

Som jag ser det gäller det här rådet oavsett vad man gör i livet, både yrkesmässigt och privat.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar