måndag, december 20, 2010

Forskning med (för)tjänst

När man pratar kommersialisering av forskning handlar det ofta om produkter. Men på Karolinska Institutet, KI, finns nu en kurs som specifikt inriktar sig mot tjänstekommersialisering: From science to service – business concepts for health care. Den kan ses som en systerkurs till From science to business – concepts in biotechnology, som har körts under SSES paraply i över 10 år. Båda kurserna belyser framförallt kommersialiseringsprocessen för idéer inom life science.

”Genom att fokusera på tjänster hoppas vi nå en studentgrupp som tidigare kanske inte varit så intresserad av den här typen av verksamhet. Det finns ingen tradition av entreprenörskap vid KI, och näringslivet är inte närvarande vid våra många yrkesutbildningar.”, säger Hanna Jansson, föräldraledig kursansvarig som var delaktig i utvecklandet av kursen.

Initiativet till att ta fram utbildningen togs av Adina Welander. ”Jag är läkare och doktorand och tog initiativet då jag själv letade efter information om just tjänsteinnovation/företagande. Diskussionen ledde till att UBE tog fram kursen jag letade efter. Jag har varit delaktig som biträdande kursledare, under såväl utvecklingsfas som under kursens lopp”, säger hon.

Kursen gavs för första gången nu under höstterminen 2010. Ett femtiotal studenter från bland annat KI och SU deltog, varav flera doktorander. Kursen har tagits fram i nära samarbete med inkubatorn SU Innovation. Upplägget har byggts runt inspirationsföreläsningar med experter från näringslivet, litteraturövningar och praktiskt arbete. Deltagarna har bland annat skrivit affärsplaner för tjänsteidéer som de har ”brainstormat” fram tillsammans med en kliniker. Flera av deltagarna visade sig även ha egna idéer som de ville utveckla, och såg kursen som den komplettering de inte visste att de behövde.

Kursen avslutades för en dryg vecka sedan genom att deltagarna fick pitcha sina idéer och grillas av riskkapitalisten Johan Bennarsten. Vinnarna Yashar Karimian Azari, Ihtiar Nur, Olivia Paul, Andreas Svensson, Jingwen Shi, och Åsa Thörnquist hade enligt Bennarsten ”en tjänsteprodukt som låg rätt i tiden, var skalbar och hade förutsättningar för att ta sig fram på marknaden internationellt.”

/Jonas

fredag, december 17, 2010

Äntligen!

Tyvärr har årets sista nummer av Entré blivit lite försenat från tryckeriet. Men nu har vi i alla fall äntligen fått besked om att det är på gång. Vi har leveransen här hos oss på måndag, och det når prenumeranterna innan jul. Ingen dålig julklapp!

Läs bland annat om kommersialisering av forskning, om disruptiv innovation, om japanska fans och om att innovationspolitiken missar kvinnorna. Vi porträtterar också Henry Etzkowitz, pappan till Triple Helix. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg skriver på Åsiktssidan om att patent kan ge frihet och möjligheter.

/ Jonas

tisdag, december 14, 2010

2 x storfrämmande i morgon

I morgon arrangerar vi årets mest välbesökta Estradföreläsning – åtminstone sett till antal talare. Det är nämligen inte mindre än åtta forskare som ställer sig på scen under denna årets sista Estrad.

Alla har de bidragit till boken ”(De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and Action”, som vill göra upp med några av de ”sanningar” som florerar kring entreprenörskap. Bland annat att det bara handlar om pengar, att det nästan bara är män som sysslar med detta eller att det bara är de stora hjältarna som kan bli entreprenörer.

Efter föreläsningen bjuder vi traditionsenligt på glögg. Det finns fortfarande platser kvar, anmäl er här.

I morgon anordnar vi även ett mindre policyseminarium med professor Johan Wiklund, Syracuse University, som är på tillfälligt Sverigebesök. Han kommer att prata om akademiskt entreprenörskap.

/Jonas

torsdag, december 09, 2010

Helene på nyttforetag.com

Nyttforetag.com är en sajt för aktiva och blivande företagare. Här finns bland annat en mängd konkreta tips och guider om till exempel marknadsföring, bokföring, finansiering och juridik. Sajten driver också Entreprenörsbloggen, där bland andra Anna König Jerlmyr, Jack Hansen, Therese Albrechtson, Maroun Aoun, Rolf Laurelli, Camilla Littorin och ett 20-tal andra skriver om entreprenörskap utifrån sina perspektiv. Jag har också förmånen att regelbundet bidra med blogginlägg.

I mitt senaste bidrag skriver jag om hur en forskargrupp från Stanford bytte inriktning och uppfann något helt annat än de först tänkt: de gick alltså från plan A till B. Just detta – att våga byta inriktning – kan vara avgörande för att lyckas i ett företag.

Låter det intressant? Kolla gärna in bloggen!

/Helene

fredag, december 03, 2010

"Jag vill motverka fragmenteringen av kunskap"

6-8 december kommer ett antal världsstjärnor inom forskarvärlden till Lund. Då arrangerar forskningscentrumet CIRCLE workshopen Exploring the knowledge base of the knowledge economy (EXPLORE). Den handlar om att utforska kunskapsbasen i kunskapsekonomin. Professor Jan Fagerberg, CIRCLE och Universitetet i Oslo, är en av upphovsmännen. I denna bloggintervju berättar han bland annat om sin forskningmetod, workshopen och kopplingen mellan tre heta forskningsfält: innovation, entreprenörskap och forskningspolitik.

Vad är bakgrunden till Explore?

Som innovationsforskare har jag engagerat mig i att sammanfatta vad vi vet om innovation. Detta resulterade bland annat i Oxford Handbook of Innovation (2004) som jag var redaktör för tillsammans med David Mowery och Richard Nelson, och till vilken Bjørn Asheim och Charles Edquist också bidrog. I arbetet med boken stod det klart för mig att det inte är så lätt att avgränsa innovationsfältet, och bestämma vilka som är de centrala bidragen. Som en direkt följd av detta genomförde Bart Verspagen och jag en webbaserad undersökning av tusen forskare som själva uppgav att de jobbade med innovationsstudier (publicerad i Research Policy 2009). De fick säga vad de tyckte om bland annat fältets avgränsning.

2007-2008 ledde jag en forskargrupp vid Center for Advanced Studies vid Norska vetenskapsakademin i Oslo. Koson Sapprasert och jag fick en idé om att studera ett vetenskapligt fält genom att titta på översiktsartiklar. En naturlig start var så kallade ”handbooks”. 2008 började Koson och jag identifiera möjliga källor inom forskningsfältet innovation. Jag presenterade vårt arbete vid ett seminarium på CIRCLE, och Hans Landström såg att vår analysmetod skulle vara intressant att använda även inom entreprenörskapsforskningen. Hans har själv varit en av redaktörerna till en ”handbook” inom detta fält.

CIRCLE och Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur var båda medlemmar i EU-nätverket DIME. När möjligheten uppenbarade sig att lansera nya projekt inom ramen för DIME var Hans och jag eniga om att skicka in en ansökan. Vi fick med oss Önder Nomaler och Bart Verspagen (Maastricht/ECIS), samt Ben Martin och Paul Nightingale (SPRU, University of Sussex).

Vad var syftet?

Syftet med EXPLORE-projektet var helt enkelt att använda den metod vi utvecklat på tre olika fält: innovation, entreprenörskap och STS. Det senare står för Science, Technology and Society och handlar om förhållandet mellan vetenskap, teknologi och samhälle. Vi ville karaktärisera de tre fälten, jämföra dem och undersöka i vilken grad kunskapsförutsättningarna sammanföll eller skiljde sig åt.

Vilka är dina förväntningar inför workshopen?

Jag tror att vi redan nu kan slå fast att vi kommer att få höra bra presentationer av de tre fälten, baserade på den nya metod som vi har tagit fram. Metoden kan antagligen också användas på andra områden och bli ett användbart verktyg för forskare som vill analysera nya, problemorienterade forskningsfält. Utöver detta tror jag att vi kommer att få intressant kunskap och bra diskussioner om hur innovation, entreprenörskap och STS förhåller sig till mer etablerade discipliner och specialiseringar. Vår metod lämpar sig väl för att analysera även detta. Dessutom hoppas jag att vi ska komma en bit på vägen i analysen av vad som förenar och skiljer dessa forskningsfält ifrån varandra. Alla tre behandlar på olika sätt den roll som forskning, innovation och nya initiativ spelar i kunskapsekonomin.

Vilka av de internationella gästerna är du extra glad över att ha fått hit?

Jag är särskilt glad över att några forskare som har hållit på med detta i många år, och som tillhör de mest kända inom sina respektive fält, tycker att det är mödan värt att komma till Lund och vara med som kommentatorer. Jag tänker till exempel på Howard Aldrich, Maryann Feldman, Bengt-Åke Lundvall och Jim Utterback.

Varför är det så viktigt att sammanföra forskning om innovation, entreprenörskap och STS?

För teoretikern Joseph Schumpeter var entreprenörskap och innovation två sidor av samma fenomen. Så enkelt är det kanske inte, men i mångt och mycket hänger de ihop och bör därför studeras tillsammans. Detta ska vi inte förneka. Forskning är viktigt för innovation, och politiken kring detta är därför också relevant. Detta gör att vi måste bringa klarhet i hur de tre fenomenen hänger samman – och om forskningslitteraturen tar hänsyn till detta. Sociala mekanismer, nätverksstrukturer och organisatoriska förhållanden kan medföra att sambanden inte blir tillräckligt uppmärksammade. Jag ser en fara i detta. Det kan få negativa konsekvenser för möjligheten att utveckla politik inom dessa fält. Vårt initiativ – och Circles forskningsteman – är ett försök att motverka en sådan splittring och fragmentering av kunskapen. För att få en helhetsförståelse av kunskapssamhället krävs att vi kombinerar insikter från olika fält.

Jan Fagerberg nås på jan.fagerberg@tik.uio.no

/Åse

torsdag, december 02, 2010

Ny bok av Muhammad Yunus

I början av veckan var jag på ett annorlunda boksläpp. Boken som släpptes heter Socialt företagande och är skriven av nobelpristagaren Muhammad Yunus.

Författaren var med på inspelad video. Mer intressant i det här fallet var dock att Jan Lapidoth Sr, förlagschef på Bookhouse som ger ut Muhammad Yunus på svenska, tog tillfället i akt och arrangerade en idékonferens om socialt företagande.

En rad talare gjorde korta presentationer om sitt perspektiv på socialt företagande.

Bland annat berättade Anders Wijkman, som nyligen varit i Indien, om exempel på avarter på mikrolån med räntor på uppemot 30 procent.

Joyce Kimwaga Lundin som driver Mikrofinansieringsinstitutet ser mikrokrediter som ett medel att ge individen egen makt. Med andra ord att individen får möjlighet att bestämma själv vad de vill göra i stället för ”systemet” bestämmer.

En rad företagare berättade om sitt arbete med olika varianter av socialt företagande. Stefan Krook, grundare av Stiftelsen GoodCause som äger bland annat GodEl. Grundidén bakom GoodCause är att äga företag som arbetar utifrån modellen: Business as usual – men där hela avkastningen går till välgörenhet. Stefan Kook, säljare som han är, uppmanade alla deltagare på konferensen att bli kunder hos GodEl.

Johan Ununger, vd för Saltå kvarn berättade kort om sin resa från miljöaktivist via doktorshatt i biologi till IHR. Resan innebar också att han gick från att tycka att kapitalisten var banditen, till att nu vara vd för ett så kallat gasellföretag. Johan Ununger poängterade att framgångsrikt företagande måste adressera de frågor som är aktuella just nu. Och där får man väl säga att Saltå kvarn har lyckats rätt bra.


Och Muhammad Yunus bok hamnar helt klart i julläshögen.

/Magnus

onsdag, december 01, 2010

Socialt och grönt entreprenörskap

De senaste veckorna har jag besökt ett antal olika evenemang. Jag har imponerats av många kreativa och driftiga personer med kluriga affärsidéer och uppfinningar.

Den uppfinning som har gjort störst intryck på mig är Solvatten, en vattenrenare som drivs av solenergi. Den kan bokstavligen vara livsavgörande för många människor, främst barn i utvecklingsländer som ofta dör av sjukdomar på grund av smutsigt vatten.

Vattenrenaren består av en tiolitersdunk som får stå i solen 2-6 timmar och sedan är vattnet filtrerat och drickbart. Förutom att det är en billig lösning har det ytterligare en positiv effekt. Ungefär en halv miljard människor renar vatten genom kokning och då används kol, fotogen eller ved. Genom att man inte behöver koka vattnet bidrar Solvattendunken även till en bättre miljö. Man ställer bara ut den i solen i några timmar.

Kan det bli smartare och enklare?

/Helene

måndag, november 22, 2010

Finemang med alla evenemang

November har hittills bjudit på massor av spännande evenemang, och så fortsätter det även den här veckan. Vi på ESBRI försöker tappert bevaka alla!

På onsdag eftermiddag arrangeras VÄXA2010 i Stockholm. Många intressanta talare finns på plats. I morgon är sista dagen för anmälan så skynda dig!

På torsdag går den årliga Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap av stapeln i Uppsala. Där möter du många framgångsrika entreprenörer med spännande historier i bagaget.

Samma dag arrangeras Greentech Day i Stockholm. Det evenemanget är fulltecknat men det finns en väntelista om du är intresserad.

Vi kanske ses i vimlet!

/Helene

torsdag, november 18, 2010

Låt idéerna ha sex

I går spenderade jag större delen av dagen på SSES evenemang Good Morning 2020. Många intressanta talare och spännande möten. En klart inspirerande dag!

Moderatorn Magnus Lindkvist sa i sin inledning att framgång handlar om att låta idéer från olika håll mötas, eller ”ha sex” som han uttryckte det. Här finns ett intressant TED-talk på ämnet.

Först ut av talarna var Banny Banerjee från Stanford Design Program. Han menade bland annat att framtidens ledare kommer att dömas genom sin förmåga att framgångsrikt driva innovation inom sin organisation.

Två andra som talade på förmiddagen var Alf Rehn, som pratade om extrema konsumenter och fanatiska fans, och Robin Teigland, som berättade om hur sociala medier och virtuella världar påverkar entreprenörskapet. Här skriver vi om Rehns nya bok, och här finns en Åsiktsartikel av Teigland.

Efter lunch hölls en keynoteintervju med Bruce Nussbaum, professor i innovation och design på The New School, the Parsons School for Design. Han sa bland annat att dagens storföretagschefer kommer dö ut, eftersom de inte har ställt om till förändring och innovation.

Det hände såklart en massa mer under dagen. På Good Mornings webb kommer filmklipp och bilder upp i nästa vecka. Håll utkik där.

/Jonas

tisdag, november 16, 2010

Estrad om forskning i praktiken

Måndagens Estradföreläsning handlade om hur forskare kan hjälpa företag att bli mer innovativa. Sofia Börjesson, Chalmers tekniska högskola, berättade om hur CBI samarbetar med olika företag. Som exempel var Hans Larsson från EKA Chemicals på plats. Föreläsningen var en del av Global Entrepreneurship Week som hålls under veckan.

Nu finns hela föreläsningen tillgänglig som webb-tv på vår webbplats. Där kan du även ta del av talarnas presentationer.

/Christina

onsdag, november 10, 2010

Estrad en del av Global Entrepreneurship Week

Nästa vecka kickar Global Entrepreneurship Week igång. Som en del i veckan arrangerar vi en Estradföreläsning 15 november.

Då får vi veta mer om hur forskare kan hjälpa företag att bli mer innovativa. Sofia Börjesson från CBI presenterar hur de samarbetar med olika företag. Medverkar gör också Hans Larsson, han representerar EKA Chemicals, ett av de företag som fått hjälp av CBI.

Kom gärna och lyssna! Du kanske kan få tips om hur ditt företag kan få hjälp att utvecklas av forskningen.

Läs även gärna min blogg på nyttforetag.com. Där berättar jag mer om föreläsningen. Mer info finns förstås också på vår webb

/Helene

måndag, november 01, 2010

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum till ända

Kaffepausmingel på Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum i Lund.
Tidig onsdagsmorgon, mitt i vår en vecka långa roadtrip med Sweden-U.S Entrepreneurial Forum. Min kollega Jonas och jag sitter i taxin på väg till Forumsalen vid Campus Skellefteå. Vi småpratar lite med varandra och chauffören undrar nyfiket vad vi ska göra. Väl framme packar vi ur bilen och jag frågar lite skämtsamt om han inte ska följa med in och lyssna.

Två timmar senare möter vi honom utanför Forumsalen. Det visar sig att han driver ett företag utanför taxibranschen, och ville passa på att lyssna på våra amerikanska experter och mingla med andra företagare och entreprenörskapsintresserade. Ambitionen med Sweden-U.S Entrepreneurial Forum är just att skapa fruktbara möten mellan företagare, experter, studenter, akademiker, politiker, amerikanska gäster och alla andra intresserade. Jag måste säga att jag tycker vi har lyckats bra.

Detta sjunde år av Sweden-U.S. Entreprenurial Forum har vi besökt fler platser än någonsin tidigare. Vi startade i Stockholm i måndags med cirka 250 deltagare dag ett och runt 130 dag två, fortsatte sedan till Luleå och Skellefteå, med sammanlagt över 120 personer, för att avsluta i Lund med strax över 50 deltagare.

Under veckan har vi bland annat lärt oss en hel del om cleantech. Som att Sverige har utvecklat en nationell enighet och kompetens kring hållbarhet, och har stor potential inom flera områden. Tod Perry, amerikansk expert på cleantech och alternativ energi, menade att Sverige exempelvis borde ha stora möjligheter inom så kallade smarta elnät. Vi har ett väl utvecklat elnät och är duktiga på telekom och mjukvara – alla ingredienser som krävs för att skapa ett smart elnät.

Vi har också lärt oss mer om hur det går till att skaffa kapital till sitt bolag. Bland annat sa Clare Fairfield, riskkapitalist och utbildare inom entreprenörskap, att man bara ska söka riskkapital om man verkligen måste. James Blom, serieentreprenör och investerare, menade att det finns stora affärspotentialer inom staten – det är en långsiktig och ofta pålitlig kund.

Genom Kjell Håkan Närfelt från VINNOVA och Joanne Vliet från United States Commercial Service har vi också fått veta mer om olika stödsystem från statligt håll, både i Sverige och USA.

Under den sista Forumdagen i Lund talade bland andra Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet. Han konstaterade att även anrika lärosäten påverkas av globaliseringen, och menade att Lunds universitet har goda chanser att stå sig i den internationella konkurrensen. Håkan Knutsson från Sustainable Business Hub diskuterade hur ekonomisk tillväxt hänger ihop med talangfulla människor, attraktiva städer och gröna lösningar. Han menade att det inom till exempel sop- och avloppshantering finns stora, innovativa möjligheter.

Vi har fått många positiva reaktioner under veckan, och ser fram emot att höra fler tankar och åsikter om Forumet i vår kommande utvärdering.

När vår roadtrip nu har kommit till sitt slut vill jag passa på att tacka våra nationella medarrangörer: näringsdepartementet och U.S. Chamber of Commerce. Ett stort tack även till våra regionala medarrangörer: Dare, Luleå tekniska universitet, Tillväxt Skellefteå, Umeå universitet och Lunds universitet.

Jag vill även tacka våra nationella partners Energimyndigheten, Tillväxtverket och VINNOVA, samt vår mediepartner Entreprenör. Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna uppskattade och värdefulla vecka. Tack också till våra nätverkspartners i Stockholm: Connect, Go Stanford, Sting, SSES, SACC, Tie och Venture Cup.

Allra störst tack vill jag rikta till alla er som besökte forumet på någon av orterna. Utan er skulle det ju inte bli något över huvud taget.

Missade du årets forum? Lugn, bara lugn. De flesta talares OH-bilder finns på webben. Dessutom kan du se presentationerna från forumdagen i Stockholm via vår webb-tv.

/Christina

torsdag, oktober 28, 2010

Silicon Valley på besök i norr

Thomas Perry, James Blom, Roger Stighäll och Magnus Aronsson
Efter två spännande dagar av Sweden-U.S Entrepreneurial Forum i Stockholm tog vi våra gäster från USA med oss på roadtrip norrut. Vi landade i Luleå i tisdags eftermiddag och hann med en kort sightseeingtur i Gamlestad innan vi deltog i ett rundabordssamtal på Luleå tekniska universitet, LTU.

Professor Håkan Ylinenpää höll i det hela och hade bjudit in personer kring LTU:s innovationssystem. Bland andra deltog Erik Höglund, prorektor på LTU, Lars-Olof Söderström, vd för Norrlandsfonden, Jan Wicén från Aurorum Business Incubator och Stefan Dalhielm från LTU Innovation. Även representanter från Almi Företagspartner Nord, Lunova och DARE satt med kring bordet.

Efter en presentation kring hur LTU arbetar med att kommersialisera forskning fick gästerna från USA komma med frågor och kommentarer. En av diskussionerna handlade om det svenska lärarundantaget. Efter en god, norrlandsinspirerad middag med Norrlandsfonden som värd, bar det av söderut mot Skellefteå.

I går var det så forumdags på Campus Skellefteå som drivs gemensamt av LTU och Umeå universitet. Runt 120 företagare, studenter och andra fick lyssna till intressanta presentationer och diskussioner. Upplägget var liknande det i Stockholm, men mer koncentrerat. Utöver ”delegationen” från USA, medverkade bland andra Ola Mannberg, Tillväxt Skellefteå, Jeanette Nilsson från Boden kommun och Roger Stighäll, medgrundare av North Kingdom. Stighäll berättade om hur det är att starta och driva företag på en ort som Skellefteå, och menade att det var enklare för dem att hitta bra samarbetspartners här uppe än i exempelvis Stockholm.

Efter lunch hölls två parallella seminarier, ett om cleantech och ett om hur man skaffar kapital till sitt företag. Jag deltog i det senare där två lokala företag, Dipolar och Nuiteq, pitchade för affärsängeln Kimberlie Cerrone och riskkapitalisten Clare Fairfield. Båda klarade sig ganska bra, men fick också en hel del goda råd med sig på vägen.

Dagen avslutades med ett rundabordssamtal i regi av Skellefteå Kraft och Tillväxt Skellefteå. Vi fick lyssna till företagspresentationer från tre intressanta, lokala cleantechföretag: Argentum Environment, GreenExergy, Meva Innovation.

Nu drar Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum vidare söderut. I kväll blir det nytt rundabordssamtal, och i morgon halvdagsprogramLunds universitet.

/Jonas

tisdag, oktober 26, 2010

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum i Stockholm

Magnus Aronsson, Signhild Arnegård Hansen, Rafael Bermejo, Maroun Aoun och Anna-Karin Hatt i samband med utdelningen av ESBRI-priset. 

Två spännande konferensdagar om entreprenörskap, tillgång till kapital och möjligheter inom cleantech är till ända. Vi kickade igång Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum med en heldag i Stockholm i måndags (25 oktober).

Bland talarna fanns både svenskar och amerikaner: gamla favoriter blandades med nya stjärnor. Catharina Håkansson Bohman (statssekreterare näringsdepartementet), Thomas Perry (National Renewable Energy Laboratory), Mikael Fjällström (Energimyndigheten), James Blom (vd Joyent), Joanne Vliet (US Commercial Service) och Signhild Arnegård Hansen (Svenska Lantchips, tillika ledamot i ESBRIs styrelse) var några av talarna.

Under dagen diskuterades bland annat hur man kan hitta finansiering i turbulenta tider, möjligheter och trender inom svensk och amerikansk cleantechindustri samt hur det funkar att ha staten som sin största kund. Presentationer varvades med intervjuer, och frågeställare fanns det gott om både i salen och på Twitter.

Vi passade också på att dela ut ESBRI-priset – det tredje någonsin. Priset tilldelas en person eller organisation som förbättrat entreprenörskapsklimatet i Sverige, och juryn består av oss på ESBRI. I år valde vi att uppmärksamma IFS, som sedan 1996 har arbetat för att stödja svenska företagare med utländsk bakgrund. Rafael Bermejo och Maroun Aoun från IFS tog emot priset, prisutdelare var Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister.

I dag körde vi en halvdag med parallella seminarier: The process of raising capital for growth respektive Entrepreneurial opportunities in cleantech. Jag deltog i det förstnämnda som leddes av två veteraner på Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum: Kimberlie Cerrone (affärsängel i Silicon Valley) och Clare Fairfield (riskkapitalist med över 25 år i branschen). Två entreprenöriella team från Sverige fick presentera sina affärsidéer, och mottog ganska hård, men konstruktiv, kritik från Cerrone, Fairfield och publiken. Mycket lärorikt för oss alla!

Cerrone och Fairfield delade frikostigt med sig av sin kunskap om vad finansiärer vill höra – och vad de inte orkar slösa sin tid på. Några av råden till kapitalsökande entreprenörer var: Berätta hur ditt företag ska lösa kundens problem. Skippa tekniska detaljer, superlayoutade powerpointpresentationer och ord som ”tool” och ”trendy”. Släng in relevanta siffror och kundcitat. Säg inte att du inte har några konkurrenter – det visar bara att du inte gjort din hemläxa, eller att du inte har någon marknadspotential. Och slipa på din elevator pitch tills den är så självklar att din mamma kan dra den.

Missade du allt det roliga? Lugn, bara lugn. I år tar vi Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum på en miniturné till Skellefteå (27 oktober) och Lund (29 oktober). Om du inte kan delta där heller finns det möjlighet att inhämta en stor del av evenemanget på webben. Vi lägger t ex successivt upp talarnas presentationer. Hela Forumdagen 25 oktober filmades av Blackbox och filmklipp kommer inom kort finnas på ESBRIs webb-tv. Vi livesände också på Bambuser. Och så finns det förstås de som har bloggat om evenemanget…

Sist men inte minst vill jag passa på att tacka våra fyra duktiga extrajobbare, som tog en paus från studier och andra åtaganden för att hjälpa till innan och under vårt Stockholmsevenemang. Utan Alexandra Ekelöf, Felix Haegele, Kristina Persson och Fredrik Sundelin hade vi ordinarie ESBRIare kollapsat! Stort tack till er.

/Åse

fredag, oktober 22, 2010

ESBRI åker på roadtrip med Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum!

Just nu jobbar vi för fullt med årets Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum. På måndag samlas en bra bit över 200 personer i Stockholm för att lära sig mer om entreprenörskap, riskkapital och cleantech i Sverige och USA. Därefter tar vi med oss de amerikanska talarna till Skellefteå där vi håller forum onsdag 27 oktober. I slutet av nästa vecka är vi i Lund (29 oktober). Platserna börjar fyllas upp och anmälningstiden för Stockholm och Skellefteå har egentligen gått ut, men vill du gå finns det möjlighet att sätta upp sig på väntelista. Till Lund går det att anmäla sig fram till tisdag lunch.

Missa inte årets Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum!

För mer information och anmälan besök www.esbri.se/sweden-us-2010

/Christina

tisdag, oktober 12, 2010

Begränsa bankernas verksamhet

ESBRI har under några dagar haft besök av professor Amar Bhidé från Tufts University, USA. I går föreläste han på Estrad under rubriken ”Financing the Venturesome Eonomy”. Bhidé har precis släppt en bok om finanskrisen, och om hur en fungerande finansmarknad för en dynamisk ekonomi ska se ut. Under föreläsningen argumenterade han för att bankernas verksamhet bör begränsas starkt. Detta för att undvika finansiella härdsmältor i framtiden.

En artikel som bygger på boken ”A Call for Judgment” finns i septembernumret av Harvard Business Review.

I sin förra bok, ”The Venturesome Economy”, beskriver Bhidé den dynamiska ekonomin och hur kunskapsspridning sker via ”risktagande konsumtion”. En klart läsvärd bok för dig som är intresserad av innovation och företagande! Huvudbudskapet är att det inte spelar någon roll var kunskapen ursprungligen har producerats. Det som betyder något är att ha förmågan att göra något med kunskapen. Ett boktips på svenska finns här, och ännu mer läsning om boken finns i The McKinsey Quarterly

Förutom att föreläsa på Estrad höll Amar Bhidé i några seminarier för policymakare på VINNOVA och för tjänstemän på närings- och utrikesdepartementet.

Estradföreläsningen finns som webb-tv inom kort.

/Magnus

fredag, oktober 08, 2010

Evenemang för alla

Vi lever i en kunskapsekonomi, brukar det heta. Därför kan det ju kännas vettigt att stärka den privata kunskapsekonomin då och då. Helst utan att belasta den monetära privatekonomin förstås… Vilken tur att nästa vecka bjuder på en rad kostnadsfria evenemang med koppling till entreprenörskapsfrågor! Här är några av dem:

Måndag 11 oktober: Estradföreläsning med professor Amar Bhidé i Stockholm. Han kommer att prata på temat ”Financing the Venturesome Economy”. Fortfarande finns det platser kvar, missa inte att ta del av denna spännande föreläsning.

Tisdag 12 oktober: I Uppsala genomför EQuiz en nätverkskväll ”för entreprenörskapande kvinnor som behöver en kick där bak”. Under parollen ”Live your dream – Livskraftigt entreprenörskap” genomför Stiftelsen Entreprenörskap fyra evenemang. Det första gick av stapeln i Östersund 5 oktober, det andra körs alltså i Uppsala 12 oktober, och därefter följer Malmö 19 oktober och Göteborg 28 oktober.

I Stockholm arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium med bl a professor David T Robinson. Han kommer att presentera rapporten ”The Capital Structure Decisions of New Firms”.

ESBRIs korridorsgrannar Venture Cup Öst arrangerar samma kväll en kick-off för läsårets affärsplanstävling. Talarna Anna-Clara Blixt-Modin, Kristoffer Schjött-Quist och Fredrik Sträng kommer att dela med sig av sina erfarenheter utifrån temat ”Satsa högt – nå din dröm”. Dessutom bjuds det på mingel, dryck och lättare mat.

Torsdag 14 oktober: Business by ME hålls i Uppsala. Det är ett inspirationsevent för unga entreprenörer, med bland annat idéutveckling, mingel och hållbart företagande på schemat. Det hela avslutas med ”Business by Night”, med hemlig underhållning.

Fredag 15 oktober: Kemivärlden Biotech, Aiesec och Naturvetarna genomför heldagsseminariet Cleantech – A boost for new innovations and management i Stockholm. Hur kan vi i Sverige skapa fler konkurrenskraftiga företag inom cleantech-området? Det är en av frågorna som kommer att ventileras.

Vi på ESBRI är på olika sätt närvarande på samtliga dessa evenemang, antingen personligen eller genom att vårt material delas ut på plats.

/Åse

måndag, oktober 04, 2010

Ta tillvara mångfalden!

Under året har frågor som rör företagare med utländsk bakgrund lyfts fram av både ESBRI och av andra aktörer.

Närmast i tur är Tillväxtverkets konferens 13 oktober. Utgångspunkten är att de här företagen bidrar till tillväxt i ekonomin och till sysselsättning. Med rätt förutsättningar finns en ännu större potential för tillväxt hos företagare med utländsk bakgrund.

Dagen kommer att bjuda på många intressanta presentationer och seminarier.

Under eftermiddagen arrangeras två parallella, interaktiva seminarier där vi som deltagare får tycka till och komma med idéer kring hur vi kan förbättra förutsättningarna för företagare med utländsk bakgrund.

Vi på ESBRI har som sagt ägnat oss en hel del åt ämnet på sistone. Om du vill förkovra dig, finns massor av intressant material här

Där hittar du artiklar, webb-tv, boktips och mycket mer.

Vi önskar dig trevlig läsning och webb-tv-koll!

/Helene

PS: Jag kommer att delta på konferensen, ses vi där?

fredag, oktober 01, 2010

Nya kontakter i Kina

Den svenska paviljongen på världsutställningen har prisats för sitt fokus på entreprenörskap och innovation.
Efter snart en vecka i Kina är man ganska fullmatad med intryck. Allt är väldigt stort, det händer saker runt omkring en hela tiden och man är aldrig riktigt helt i fred. Nu har vi i och för sig bara besökt två storstäder. Först Shanghai med sina 20-25 miljoner invånare, beroende på vem man frågar, och nu Beijing som ”bara” har runt 17. Mycket är annorlunda här. Samtidigt är såklart många delar av livet helt lika det vi lever i västvärlden, åtminstone i de större städerna. En sak som är annorlunda, och verkligen gör sig påmind, är utvecklingstakten. Pudong, den moderna delen av Shanghai med sitt tv-torn och kända skyline, var en åker för 15 år sedan. Och på de två år som gått sedan jag var här sist har staden fått fem (5) nya tunnelbanelinjer.

Den minsta gemensamma nämnaren för den här resan har varit företagande. Som jag skrev i mitt förra inlägg fick vi en mycket uppskattad specialvisning av den svenska paviljongen med sitt tydliga innovationsbudskap. I samma veva prisades också paviljongen för sitt affärsfokus. Förutom Sverige, fick även Australien, USA och Kanada utmärkelser för att ha särskilt näringslivsinriktade paviljonger.

Några av deltagarna hade passat på att boka in affärs- och nätverksmöten när de ändå besökte Shanghai. Pierre Magnusson och Alan Kljajic från Profil och tryck AB mötte upp en leverantör som de tidigare bara haft kontakt med via mejl. De hade också bokat möte med en helt ny kontakt, som det kanske kan bli affärer med i framtiden.

Tack till Företagarförbundet och Lotus Travel för ett mycket bra researrangemang. Jag tror att alla företagare som åkte med har fått ut massor av sin resa, oavsett om det är mer på det personliga, eller på det affärsmässiga planet.

Maria Linde, press- och informationssekreterare på Företagarförbundet har också bloggat om resan: Just nu från företagsresan till KinaJust nu från företagsresan till Kina, dag 2Just nu från företagasresan till Kina, dag 3Just nu från företagsresan till Kina. Sista dagen. Här finns mycket intressant information, bland annat om Kinas företagsklimat och skattesystem.

/Jonas

måndag, september 27, 2010

Stort Expo, stora möjligheter

Jag är just nu på företagarresa i Kina med Företagarförbundet och Lotus Travel. Huvudmålet har varit att besöka Världsutställningen i Shanghai – Expo 2010. Vi har nu spenderat två dagar på det jättelika Expoområdet och givetvis bara hunnit se en bråkdel. Det är nämligen det största Expot hittills med sina nästan sex kvadratkilometer och beräknade 70 miljoner besökare när man stänger dörrarna efter sex månader den sista oktober. Antalet nationella paviljonger är strax under 100, och därtill kommer en mängd temapaviljonger. Temat för hela Expot är ”Better City – Better Life” (vilket möjligen kan tyckas en aning ironiskt när upp till 40 000 invånare blev mer eller mindre tvångsevakuerade till förmån för utställningen).

Första dagen på Expot besökte vi bland annat en temapaviljong för Kinas privata företag. Här fanns uppgifter om att 66 procent av Kinas BNP kommer från de privata företagen, och att uppemot 90 procent av den arbetsföra befolkningen får sin utkomst från privat håll.

Svenska paviljongen på Expo 2010
Andra dagen besökte vi den svenska paviljongen, där vi fick vipbehandling med en mycket bra guidad visning. Vi fick även träffa Annika Rembe som har ansvarat för den svenska utställningen och Van Hoang från Exportrådet.

Annika berättade bland annat om tanken bakom den svenska paviljongen som har Spirit of Innovation som tema. Ledorden är hållbarhet, innovation och kommunikation och tanken är att visa hur ett litet land som Sverige ändå har lyckats skapa så många framgångsrika innovationer. Det kan bero på saker som nytänkande, lekfullhet och teamwork, menar man. Förutom att se exempel på kända svenska uppfinningar som skiftnyckeln, dynamiten och blixtlåset, kunde besökarna testa på sin egen lekfullhet i gungor, en rutschkana eller i pippilekparken utanför själva byggnaden. Man har också en innovationsscen där olika arrangemang hålls, exempelvis en tävling där deltagarna skulle ta fram en färdig, lanserbar affärsidé på 72 timmar.
Elektronisk kör i svenska paviljongen

Van från exportrådet berättade om Kinas ekonomi, och hur det är att göra affärer i Kina. Marknadspotentialen är såklart enorm. 65 procent av de 50 miljoner invånare som befolkar några av landets större städer planerar/planerade att köpa en dator under 2009-2010, och 62 procent en mobiltelefon. Det ger 32 500 000 respektive 31 000 000 enheter. En hel del av de företag som söker sig till Kina är små. Exportrådet vet mer om man är sugen på att testa.

Innan vi begav oss ifrån paviljongen bjöd Företagarförbundet på lunch.

/Jonas

onsdag, september 22, 2010

Family business Australia

För ett par veckor sedan lunchade jag med några vänner från Australien. Över en sushi vid Odenplan gled samtalet in på en av mina vänners forskningsområde: familjeföretagande. Min vän, Andrew Trotman, har nämligen nyligen påbörjat sin doktorandutbildning vid Bond University, söder om Brisbane.

Sverige, och speciellt Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har i många år varit internationellt framträdande inom familjeföretagsforskning. Det var därför inte alls förvånande att Andrew redan varit i kontakt med centret. Även i Australien finns ett stort forskningsintresse för området. Andrew är knuten till Australian Center for Family Business (ACFB) som är en del av Bond University. Hans forskning inriktar sig bland annat mot revisionsaspekter av familjeföretagande.

- Jag forskar om familjeföretag i anknytning till redovisning och revision samt om hur olika aktiviteter skiljer sig mellan familjeföretag och andra företag, berättade Andrew.

Artikeln The Intersection of Family Business and Audit Research: Potential Opportunities, skriven tillsammans med professor Ken Trotman, fokuserar på inställningar till revisorsutlåtanden inom familjeföretag. Författarna menar bland annat att en hel del skiljer sig mellan familjeföretag och andra företag, och att dessa skillnader påverkar revisionen och revisorns bedömningar. De menar också att den befintliga forskningen som undersöker finansiella upplysningar, företagsstyrning och revision av familjeföretag främst har tittat på stora börsnoterade företag. Dessa kan skilja sig ganska mycket från de mindre familjeföretagen.

Vill du veta mer om forskning om familjeföretagande i Skandinavien? Kolla in vår kunskapsbank på esbri.se. Där finns artiklar, föreläsningar och boktips inom området.

/Christina

måndag, september 13, 2010

Dalarna – nästa stora mötesplats

Att föra samman studenter och näringsliv står högt på mångas agenda. Evenemanget Velodromia som går av stapeln i Dalarna nu på onsdag 15 september är ett sådant initiativ. Eventet bygger på ett samarbete mellan olika aktörer som har intresse för innovation, kreativitet och företagsamhet. Bland deltagarna finns drygt 650 studenter från Ung Företagsamhet, samt en mängd rådgivare från näringslivet.

Velodromia känns som ett mycket bra initiativ och ett värdefullt tillfälle att mötas och inspireras. Är du på plats? Titta gärna lite extra efter ESBRIs tidning Entré som finns att tillgå. Tyvärr har jag inte möjlighet att vara på plats själv, kanske nästa år…


/Christina

Anna König Jerlmyr: Invandrade entreprenörer en framgångssaga


18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Anna König Jerlmyrs (M) inlägg.

För mig som tycker om frihet och egna initiativ är det naturligt att känna starkt för entreprenörskap och företagande. Det finns ett par extra viktiga ”därför” som gör att jag tycker om entreprenörskap.

Det ena därför har ett bredare samhällsanslag. Det är entreprenörer och företag som ligger till grund för den tillväxt och det välstånd vi i dag har. Det andra därför är lite mer åt det filosofiska hållet. Jag tycker helt enkelt om att människor omsätter sina drivkrafter och kunskaper i någonting som de tror på. Jag tycker om att det finns människor som arbetar med en vision för vad de vill uppnå och hur de ska nå dit. Det är fantastiskt att se människor skapa och forma en tillvaro, med eget företagande som sin bas.

Det finns många sätt att skapa och forma sin tillvaro. USA är ett land där företagandet och entreprenörskapet har starka rötter och där invandringen varit stor. Invandringen har historiskt sett varit en viktig faktor för USA:s ekonomi, då många av de som invandrat till landet utvecklats till storartade innovatörer och entreprenörer. De invandrade entreprenörerna är i många fall en framgångssaga.

Det finns goda möjligheter för Sverige att utvecklas på samma sätt som USA gjort. Sveriges befolkningstillväxt de senaste åren utgörs till 90 procent av invandring. I dag bor det ungefär en miljon människor i Sverige som fötts i ett annat land. Den samlade köpkraften hos personer med utländsk bakgrund bedöms motsvara 200 miljarder kronor per år. Det finns i dag ungefär 70 000 företag som drivs av personer med utländsk bakgrund och 75 procent av utlandsfödda ungdomar kan tänka sig att starta eget företag.

Det är positivt att så många vill bli egna företagare. Regeringen har, under en mandatperiod med bitvis mycket tufft ekonomiskt klimat, gjort en del för att underlätta och stimulera nyföretagandet. Det vill Alliansen fortsätta att göra, om vi vinner valet. Några av insatserna är: insatser för exportfrämjande förstärks och inriktas mot små och medelstora företag, fortsätta med regelförenklingsarbetet samt att stärka rådgivning och mentorskap för företagare, inte minst för företagare med invandrarbakgrund.

Det sägs att man ibland inte ser skogen för alla träden. Jag tror att det kan vara på samma vis med invandrade svenskars kompetens och kunskaper. De kan andra språk, de kan andra kulturer, de känner till affärskulturen och de har nätverken. Kompetens som skulle hjälpa både enskilda företag och Sverige att göra bättre och fler affärer. Ändå verkar det som vi ofta missar all denna kompetens, trots att vi har den alldeles intill oss. Vi måste gemensamt bli bättre på att ta till oss och dela med oss av varandras kunskaper. Det kommer att vara en nyckelfråga för skapandet av välstånd.

Anna König Jerlmyr, riksdagsledamot (M)

tisdag, september 07, 2010

Bodil Ceballos: Nyanlända bidrar till ökat välstånd

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Bodil Ceballos (MP) inlägg.

Varför skriva ett blogginlägg om invandrares företagande i Sverige? Kan det uppfattas som att jag faller in i det ”vi och dom”-tänkande som präglat och präglar politiken sedan mycket långa tider i Sverige? Kan det uppfattas som att jag menar att det är skillnad på företagare och företagare beroende på vilket land de kommer från? Svaret är naturligtvis nej. Jag gör ingen skillnad mellan människor beroende på var de kommer ifrån. Men andra gör det och det är förenat med fler problem att starta företag för den som invandrat än för den som är svenskfödd trots att lagstiftningen gäller lika för alla.

Banker, byråkrati och inte minst det omgivande samhällets attityder är ofta det största problemet. Ett annat problem är att integration ofta likställs med att ha goda svenskkunskaper innan man ens kan börja tänka på ett lönearbete eller företagande. Något jag vänder mig emot eftersom vi alla lär oss språk på olika sätt, i skolan eller i arbete. Vissa lär sig aldrig men är ändå klart kapabla att både jobba eller driva företag.

I Sverige måste vi jobba mer med attitydfrågan. Vi talar om alla människors lika värde men när frågan ställs på sin spets tror vi ändå att svenskarna gör allting bäst själva. Den som bryter eller har ett konstigt namn har en lång uppförsbacke för att bli tagen på allvar. Är det dessutom en kvinna är det ännu svårare. Det finns kanske bara en bransch i Sverige där företagarna förväntas vara invandrare. Alla äter vi pizza och kebab – som nu är mer svensk husmanskost än kåldolmar och isterband. Vem vill förresten tillbaka till tiden då det serverades stuvade makaroner i skolan istället för pasta med köttfärssås?

Det borde vara lika naturligt att det är en självklarhet att de invandrare som kommer hit startar jordbruk, teknikföretag, handelsföretag, export- och importföretag, etc. Vi är för dåliga på att se de nyanlända som ambassadörer med goda kunskaper om varor och produkter från hemlandet och därmed som en resurs för Sverige som bidrar till ökad handel och ökat välstånd.

Det är dags att inse att Sveriges period med storindustrier som försörjde många direkt eller indirekt är över. Den kommer aldrig igen och hela samhället måste ställa om till ett mer diversifierat näringsliv med många små och medelstora företag. Det är inte lätt i regioner där människor alltid kunnat gå till bruket eller varvet för att få lönearbete förenat med säkra trygghetssystem. För småföretagare är trygghetssystemet snarare obefintligt vilket leder till lägre pensioner, och svårare att kunna vara hemma med barn eller att vara sjuk. Många vågar inte ta steget. Vare sig infödda eller nyanlända.

Miljöpartiet vill göra det lätt för alla att starta eget och att anställa. Vi vill förbättra trygghetssystemen för småföretagare och sänka arbetsgivaravgiften och tjänstemomsen. Vi vill skapa en riskkapitalfond för att underlätta särskilt för dem som inte har svårt att få bankens förtroende pga kort tid i landet. Företagare ska både våga starta eget och ha råd att anställa.

Bodil Ceballos, riksdagsledamot (MP)

fredag, september 03, 2010

Evenemangstät torsdag

Mi Ridell, Jessica Löfström, Douglas Roos och Kicki Theander på Växa 2010
I går droppade evenemangen tätt i Stockholm. Jag hade helst velat gå på allihop, men eftersom jag inte kunde snabbklona mig fick jag nöja mig med två.

Först besökte jag halvdagskonferensen Växa 2010. Eftermiddagen inleddes med en paneldebatt där tre entreprenörer (två var entreprenörskor) fick komma till tals. De betonade att det är viktigt att ha rätt fokus och att verkligen brinna för det man gör. Då är chansen stor att man lyckas.

I pausen sprang jag vidare till Connects kickoff för Cash is Queen, ett nytt nätverk för kvinnor som investerar i tillväxtbolag. Där blev jag inspirerad av både entreprenörer, riskkapitalister och av Cirkus Cirkör – som betonade att de verkligen vet vad risk innebär…

/Helene, i vimlet, i Stockholm

tisdag, augusti 31, 2010

Avaprenörerna* får ökad uppmärksamhet

Till vänster: Robin Teigland, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Till höger: Karinda Rhode,  Teiglands alter ego i den virtuella världen Second Life.
I senaste numret av Entré bjöd vi in Handelsforskaren Robin Teigland att bidra med en debattartikel. Hon valde att skriva om hur virtuella världar, och företagsamheten inom dem, kommer att förändra spelreglerna framöver. Teigland menar bland annat att arbetsmarknaden kommer bli mindre platsbunden och att oddsen förbättras för mindre företag. Hennes forskning visar också hur nya ekonomier – som inte är bundna till enskilda länder – växer fram. Artikeln hittar du här, och den finns även publicerad på engelska. Robin Teigland har också hållit i en Estradföreläsning, här hittar du referat och webb-tv från den.

E24 uppmärksammade Teigland och de virtuella entreprenörerna häromdagen och igår skrev DN:s Jonas Thente ”Wow! I låtsasvärlden finns riktiga affärsnäsor”. Han raljerar över svenska styrelsesvennar som överskattar sin egen kompetens. Thente hävdar vidare att ”Man hittar utan tvekan betydligt mer kompetenta bolagsledare i ’World of warcraft’ (Wow).” Jag vet inte om det stämmer riktigt, men nog tror jag att avaprenörerna skulle ha en bättre chans i den verkliga världen, än vad styrelseproffsen skulle ha i de virtuella världarna….

/Åse

* Avatar + entreprenör = avaprenör!

måndag, augusti 30, 2010

Gulan Avci: Invandrarföretag avgörande för Sverige

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Gulan Avcis (FP) inlägg.

Invandrarföretagare har precis som infödda svenskar olika anledningar och mål med sitt företagande. De är i första hand företagare och i andra hand invandrare. Många drivkrafter, problem och möjligheter är gemensamma för alla företagare. Oavsett om man är infödd eller kommer utifrån.

Samtidigt är det viktigt att vara ärlig och säga att det finns hinder för utlandsfödda som är nya i Sverige och som vill starta eget företag. Som ny i Sverige är kunskaperna om den svenska näringslivsmiljön något som kan vara svårt att skaffa sig.

Företag drivna av invandrare har i regel också svårt att få lån eller startkapital till sina företag. För många har lösningen varit att låna till startkapitalet av familj, släktingar och bekanta.

Detta är givetvis bra, men det medför en hel del problem för den som tänkt starta ett företag. Korta tidsfrister, hög ränta eller att skjuta upp starten och spara ihop pengar under lång tid. Det bidrar tyvärr till att utvecklingen av potentiellt starka företag försvåras.

I debatten har man försökt ge en etnisk förklaring till den alternativa kapitalförsörjningen. Vad som diskuterats mindre är bankernas bristande information, närhet och kompetens om personer med invandrarbakgrund.

Det råder ingen tvekan om att det är en förlust för hela samhället att inte tillvarata den kompetens, vilja och förmåga som utlandsfödda har för att driva företag. Företagare med invandrarbakgrund utgör en stor och viktig del av svensk ekonomi. Enligt Svenskt Näringsliv drivs cirka 70 000 företag av invandrare. Dessa företag står för 300 000 arbetstillfällen.

Ur ett globaliseringsperspektiv är tvärkulturell kunskap värdefull. Invandrarföretagare har haft en av görande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och flera av våra största företag är grundade och drivs av invandrare.

En fungerande näringslivspolitik är en självklar del av liberal poltik, oavsett målgrupp. För att göra detta och överbrygga de särskilda problem som invandrarföretagare ofta möter föreslår vi två vägar.

För det första att göra kreditmarknaden mer åtkomlig. För det andra att öka företagarens möjligheter att förstå och bli introducerad till den svenska näringslivslinjen. Vi i Folkpartiet liberalerna vill bland andra göra följande:
  • Det ska vara lättare att driva företag och regelkrånglet måste minska.
  • Stödsystemet kring företagande måste också finnas där invandrare finns.
  • Det ska gå snabbt att integreras i samhället för nyanlända. Mediantiden från uppehållstillstånd till jobb är sju år. Vi har ersatt introduktionspolitiken med etableringsinsatser från dag ett för den nyanlände.
  • Lokala mikrokreditgivningskontor i utanförskapsområdena införs.
  • Företagscoacher bidrar med kompetens. Genom att knyta personer med näringslivskunskaper till företagande i utanförskapsområden kan annars svåråtkomliga kunskaper och kontakter i den svenska näringslivsmiljön förmedlas.
  • Vid sidan av mikrokreditgivningen är det också nödvändigt att få det kunskapsstöd som krävs för att förstå den svenska näringslivsmiljön och kunna nå marknaden.
  • Inför tillståndslotsar på kommunal nivå. Kontakterna med tillsynsmyndigheterna är en tidsödande och kostsam del av många företags verksamhet. För att underlätta för företagen har vissa kommuner anställt ”tillståndslotsar” som fungerar som en sammanhållande kontakt i frågor som rör informationslämning till de olika tillsynsansvariga institutionerna. Sådana bör införas i alla kommuner.
  • Ersätt fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) med schablonregler.
  • ”En dörr in” – det måste bli lättare att hitta rätt bland aktörer och myndigheter.
Gulan Avci, riksdagsledamot (FP)

torsdag, augusti 26, 2010

Jesper Vasell: ”Nyttiggörande finns definitivt på agendan!”

Jesper Vasell, Senior Innovation Advisor och numera ansvarig för Innovationskontor Väst, var en av de medverkande på Innovationsbrons konferens FOKUS Innovation 16-17 juni i Göteborg. Över 300 personer deltog aktivt i de interaktiva sessionerna och skapade tillsammans en kreativ mötesplats. Detta gällde även sessionen Jesper deltog i: Forskning-utbildning-innovation – Kunskapstriangeln i praktiken. Vi passade på att ställa några frågor till honom om hans intryck från konferensen.

1. Kunskapstriangeln är ett begrepp som förs fram starkt av EU men vad är egentligen nytt med det?
Traditionellt har man arbetat med kopplingen forskning-innovation. Det nya är att man nu kopplar in utbildning. Där ser jag två dimensioner: utbildning i innovation och utbildning som innovation. Det är oerhört viktigt att studenter på olika nivåer får en bättre grund i hur innovationsarbete går till så att det blir ett naturligt arbets- och förhållandesätt för dem, oavsett om de går vidare till forskning eller andra delar av arbetslivet. Utbildning som innovation handlar om att förändra synen inom akademin angående vilka man utbildar och varför. Då kan man också förändra sättet man utbildar så att exempelvis tjänste- och varuinnovationer kan bli en naturlig bieffekt av utbildning. Det vill säga utbildningen syftar inte bara till att ge studenterna möjlighet att utveckla ny kunskap, utan har också som mål att generera innovationer.

2. Sessionen innehöll ju flera andra talare och engagerade publiken, är det något speciellt guldkorn du vill lyfta fram?
Svårt att välja, men Margareta Wallin prorektor vid Göteborgs universitet presenterade en ny och intressant lösning på hur man kan organisera sig kring nyttiggörande och intellektuella tillgångar. Man har skapat en helhetslösning kring frågan som känns relevant och riktig. En grundbult är att man utvecklar och tillämpar metoder för att synliggöra intellektuella tillgångar exempelvis genom en så kallad Knowledge Management Platform. Detta skapar förutsättningar för resten av arbetet genom att göra det möjligt att fatta informerade beslut.

3. Du berättade om dina erfarenheter som Senior Innovation Advisor inom ramen för projekten HINT och GoINN – vad tryckte du speciellt på?
Efter att nu ha jobbat i flera år med forskargrupper i hela Västsverige när det gäller att ta fram strategier för innovationsarbete, har jag och mina kollegor kommit till slutsatsen att man måste ta utgångspunkt i ”what’s in it for me”. Vi börjar därför med att prata om hur innovationsarbete kan utveckla forskningen, det vill säga inte att forskning måste leda till innovation. Bara genom att ta utgångspunkt i forskarnas drivkrafter kan vi få dem engagerade i frågan.

4. FOKUS Innovation är en årlig konferens som riktar sig till alla i innovationssystemet – vad tycker du var det bästa med årets upplaga?
Sett ur ett kunskapstriangelperspektiv så var konferensen en fullträff. De allra flesta sessionerna hade kopplingar till något av benen i triangeln. Den viktigaste aspekten var emellertid blandningen på de 300 personer som var där. För att lyckas med kunskapstriangeln så krävs en större samverkan och då är det mycket betydelsefullt med mötesplatser som FOKUS Innovation där forskare kan träffa innovatörer, entreprenörer, affärsänglar, riskkapitalister, regionutvecklare och politiker för att diskutera och skapa förutsättningar för samverkan.

5. Du fortsätter nu ditt arbete inom ramen för Innovationskontor Väst – vad tar du med dig dit från FOKUS Innovation?
Det jag framför allt tar med mig är det väldigt stora och positiva intresse jag såg och hörde under och efter sessionen. Inom en halvtimma efter sessionen hade jag flera mejl i inkorgen från personer som ville ha min presentation. Det visar att vi nu har passerat stadiet där man tycker att frågan är viktig, till en fas då man också börjar göra något åt den. Nyttiggörande finns definitivt på agendan!

måndag, augusti 23, 2010

Emma Henriksson: Bättre villkor – fler företagare

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Emma Henrikssons (KD) inlägg.

Varje år startar 7 000 invandrare ett nytt företag i Sverige. Det innebär att vart femte företag startas av en invandrare. Det säger sig självt att detta är avgörande för välfärd och välstånd i vårt land. Men inte bara det. Med kontaktnät i sina hemländer öppnar det dörrar även för andra företag. Svensk export ökar, samtidigt som vi importerar kunnande och kompetens.

Men allt är inte frid och fröjd. Sveriges höga företagskatter och svårigheten att få tillgång till kapital är ett hinder. När en arbetsgivare i Sverige betalar ut 100 kronor i lön måste vanligtvis ytterligare drygt 31 kronor betalas in till staten i form av obligatorisk arbetsgivaravgift. Jämfört med cirka 24 procent av lönen i Finland och 14 procent i Norge. I Danmark betalar löntagarna den största delen av de sociala avgifterna själva.

Vi kristdemokrater vill ändra på detta genom att gå till val på att sänka arbetsgivaravgifterna. Vårt förslag innebär att man under mandatperioden successivt sänker arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter upp till en lönesumma om högst 300 000 kronor per helårsanställd eller högst 3 miljoner för ett företag med fler än tio anställda. Att det blir billigare att anställa gör att fler företag kan växa och ännu fler nya kan startas.

För att öka företagens tillgång till kapital för att starta eller expandera sin verksamhet vill vi kristdemokrater införa ett riskkapitalkonto. Enskilda personer ska kunna ges möjlighet att skattefritt spara på ett konto upp till 100 000 kronor, liknande det danska systemet för ”entreprenörskonto”. Medlen från kontot ska kunna användas som startkapital i egen verksamhet, som delägarkapital i ett onoterat företag eller slussas till en riskkapitalfond som investerar i tidiga skeden. Oavsett bakgrund hos den som vill starta företag är detta en bra möjlighet men inte minst skapar det möjligheter för den som invandrat till Sverige och sakta men säkert försöker spara ihop till den grundplåt som behövs för att komma igång.

För att förbättra sin finansiella situation har många företag i uppstartsskedet ibland valt att sälja rätten till förlustavdrag vidare. Villkoren för detta har nyligen skärpts, bland annat för att stoppa möjligheten till skattefusk. Baksidan är att det samtidigt har medfört att en finansieringsmöjlighet i tidigt skede minskats. Vi vill därför utreda om företag under en uppstartsfas i stället ska kunna kvitta förlustavdrag mot inbetalning av andra skatter, som exempelvis arbetsgivaravgifter.

Vi kristdemokrater tror att dessa tre politiska förslag kan öka utvecklingskraften hos företag och tillvarata den outnyttjade potential som finns hos landets alla entreprenörer. Då kan vi få se fler företag startas och växa och en lägre arbetslöshet. Det behövs i hela befolkningen, men inte minst för de som i dag har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

Emma Henriksson, riksdagsledamot (KD)

lördag, augusti 21, 2010

Nobelprisfägring på ERSA

ERSA-konferensens andra dag inleddes med ett rundabordssamtal med Masahisa Fujita, Paul Krugman och Anthony Venables som har skrivit boken ”The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade”. De är alla tre kändisar inom regionalforskningen, men den mest kända av de tre är såklart Krugman som fick Nobelpriset i ekonomi 2008.

Paul Krugman kommenterade bland annat den finansiella krisen. Han menade att det är svårt att säga om den har något med geografi och plats att göra. Å ena sidan är den här krisen i mångt och mycket identiskt med alla tidigare kriser. Å andra sidan är världen mycket mer integrerad än den var under exempelvis krisen på 1930-talet.

Nästa programpunkt modererades av Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum. Här deltog den prominenta trojkan Zoltan Acs, Magnus Henrekson och Bengt Johannisson. De pratade bland annat om entreprenörskapsforskningen nu och då. Acs berättade att han blev avskedad från två jobb för att han ville forska om entreprenörskap. Det var för trettio år sedan. I dag, påpekade han, behöver man inte längre försvara idén att entreprenörskap är viktigt. Tvärtom. Regeringar världen över är övertygade om entreprenörskapets avgörande roll för tillväxt och samhällsutveckling.

/Jonas

fredag, augusti 20, 2010

Tobias Krantz invigningstalade på ERSA

I går invigdes den stora ERSA-konferensen i Jönköping. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz var en av talarna. Han doktorerade 2002 i statsvetenskap, på en avhandling som heter ”Makten över regionen- en idéhistorisk studie av svensk regiondebatt 1963-1996”. Så han var helt klart på hemmaplan.

Han menade bland annat att det inte räcker med att placera ett universitet eller en högskola i en region för att saker och ting ska hända. Det behövs även bland annat entreprenörer. Men han poängterade också att nya lärosäten kan åstadkomma jättemycket, om de tänker nytt och inte försöker kopiera de gamla traditionella universiteten.

Han vill se mer samarbete med det lokala näringslivet och mer självbestämmande för universiteten och högskolorna.

Några av de övriga talarna under invigningskvällen var AnnaLee Saxenian, som vi kommer att porträttera i nästa nummer av tidningen Entré, och William Strange

/Jonas

torsdag, augusti 19, 2010

Nobelpristagare i Jönköping

Paul Krugman och AnnaLee Saxenian
I dag startar regionalforskningskonferensen ERSA i Jönköping. Det är Internationella Handelshögskolan i Jönköping som håller i jättearrangemanget – runt 1 000 deltagare räknar man med. En av talarna är professor Paul Krugman, som fick Nobelpriset i ekonomi 2008.

- Paul Krugman är ett av de största namnen inom regionalforskning. Vi är mycket stolta över att både han och flera internationella erkända forskare vill komma till kongressen, säger Hans Westlund, professor i entreprenörskap och ansvarig för arrangemanget, i ett pressmeddelande.

En av de andra kända forskarna som Westlund nämner är AnnaLee Saxenian som ESBRI har skrivit om tidigare.

Min kollega Malin Gawell och jag kommer att närvara under konferensen. Malin för att presentera två forskningsartiklar och hålla i två sessioner. Jag för att bevaka och rapportera från arrangemanget – räkna alltså med att läsa mer om ERSA i våra olika kanaler framöver.

/Jonas

tisdag, augusti 17, 2010

Skatter och jobb – löften och satsningarUnder den gångna helgen genomförde Moderaternas och Socialdemokraternas partiledare sina respektive sommartal och valupptakter. Med fem veckor kvar till riksdagsvalet börjar argumenten bli vassare och vallöftena haglar. Högt upp på både Fredriks och Monas agenda stod skatter och jobb.

Fredrik Reinfeldt talade under lördagen på Södermalmstorg vid Slussen i Stockholm.

- Genom att många jobbar kan vi också se till att våra välfärdsambitioner hålls uppe för dem som inte är arbetsförmögna, och på det sättet kan vi också säkra välfärden för äldre, sa han.

Bland annat lovade han att sänka skatterna med nästan 20 miljarder för 6,1 miljoner löntagare och ålderspensioner. Om jag räknar rätt skulle det motsvara alla personer över 18 år i Sverige.

-  Vi vill införa ett 5:e jobbskatteavdrag för 4,4 miljoner löntagare. Vi vill flytta upp brytpunkten så att 1 miljon löntagare får sänkt statlig inkomstskatt och vi vill genomföra ett pensionärsskattepaket i två steg.

Utöver de 5 miljarder vi redan lovat så lovar vi totalt sett 10 miljarder i sänkt skatt till landets ålderspensionärer om vi får fortsätta regera, sa Fredrik Reinfeldt.

Han nämnde bland annat bättre utbildning samt entreprenörskap och företagande som ett led på vägen till ökad sysselsättning. Med samhällsbärande yrkesgrupper som lärare, poliser och sjuksköterskor som exempel, menade han att den som tjänar minst ska få mest kvar i plånboken.

Mona Sahlin talade under söndagen i Tantolunden på Södermalm i Stockholm. Även i Monas tal togs jobb och skatter upp som centrala delar i valrörelsen.

Hon menade bland annat att med 466 000 arbetslösa är de viktigaste förslagen på ökad sysselsättning inte ännu lagda. Investeringar i jobben går före skattesänkningar och är nödvändiga för att få tillbaka ett överskott. Som exempel tog hon ungdomsarbetslösheten, som i dag uppgår till 207 000 personer.

- Aktivitet ska gälla från första dagen, aktivitetsförbudet ska bort, bygg ut den yrkesinriktade arbetsutbildningen, sa Mona Sahlin.

Även arbetsgivaravgifterna för unga ska tas bort helt så att unga kan få jobb, trainee- och praktikplatser lättare.

- Jag lovar att om det blir en rödgrön regering kommer den regeringen att från första dagen agera efter följande princip: mot ungdomsarbetslösheten är det bara en sak som gäller – noll tolerans.
Mona lovade även att avskaffa pensionskatten helt om ekonomin tillåter, med verkan under nästa mandatperiod.

/Christina

måndag, augusti 09, 2010

Mikael Damberg: Ingen ska hållas tillbaka

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Mikael Dambergs (S) inlägg.

Jag är övertygad om att Sverige har mycket att vinna på att ta bättre vara på de stora möjligheterna till export och företagande som människor som invandrat till Sverige bär med sig. Vi socialdemokrater vill skapa ett möjligheternas land där ingen människa hålls tillbaka eller lämnas efter.

Den röd-gröna oppositionen har presenterat ett genomarbetat förslag till ny innovation och företagarpolitik. Här presenterar jag några av de viktigaste förslagen som har bäring på den diskussion vi hade på seminariet. Du kan läsa mer om detta på - www.rodgron.se

Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag
I vår budgetmotion föreslår vi en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag vilket motsvarar en sänkt kostnad på ca 50.000 kr för ett företag med 3-4 anställda. Regeringen höjde istället - trots löften om det motsatta - arbetsgivaravgiften för småföretag med 5% efter valet 2006.

Riskkapitalavdrag och Riskkapitalfond
Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nytt nystartat företag. Avdraget innebär att den som investerar i ett nystartat företag kan få dra av 20 procent av det investerade beloppet, dock max 100 000 kronor.

Vi vill även genomföra en extra utdelning från Vattenfall med 5 miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond. Den nya riskkapitalfonden ska agera marknadskompletterande. Fonden ska aktivt stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag Insatser som stärker det svenska näringslivets långsiktiga konkurrenskraft ska särskilt prioriteras. Detta kan till exempel användas för satsningar på företag som verkar i branschen för miljöteknik.

Lättare att gå från anställning till företagande
Vi vill ersätta informationssatsningar med en grundplåt för nyföretagare med särskilt fokus på att underlätta kvinnliga entreprenörers nyföretagande. Grundplåten för nyföretagare är ett stöd som prövas utifrån affärsidén och söks från Almi. Grundplåten för nyföretagare ska kunna gå till goda affärsidéer från personer som inte är jobbsökande. Vi vill även att fler ska kunna ta del av starta-eget-stödet, inte bara de som är arbetssökande.

Tryggare företagare
Vi vill skapa en väl fungerande trygghet för företagare. Bland annat vill vi underlätta övergången från anställning till företagande genom att nyblivna entreprenörer kan få ta med sig mer trygghet från den föregående anställningen. Nyföretagare ska under en period om upp till tre år kunna välja att tillgodoräkna sig inkomsttryggheten från en tidigare anställning. Denna reform bör införas under en försöksperiod och utvärderas. Därefter kan den permanentas om den faller väl ut. På sikt vill vi även se att trygghetssystemen för företagare stärks.

Sänkt skatt för soloföretagare som anställer
Den första anställningen är en av de svåraste trösklarna för nystartade företag. Många vågar aldrig ta steget och börja anställa. Därför bör soloföretagare ges sänkt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare.

Mikael Damberg, riksdagsledamot (S)