torsdag, augusti 26, 2010

Jesper Vasell: ”Nyttiggörande finns definitivt på agendan!”

Jesper Vasell, Senior Innovation Advisor och numera ansvarig för Innovationskontor Väst, var en av de medverkande på Innovationsbrons konferens FOKUS Innovation 16-17 juni i Göteborg. Över 300 personer deltog aktivt i de interaktiva sessionerna och skapade tillsammans en kreativ mötesplats. Detta gällde även sessionen Jesper deltog i: Forskning-utbildning-innovation – Kunskapstriangeln i praktiken. Vi passade på att ställa några frågor till honom om hans intryck från konferensen.

1. Kunskapstriangeln är ett begrepp som förs fram starkt av EU men vad är egentligen nytt med det?
Traditionellt har man arbetat med kopplingen forskning-innovation. Det nya är att man nu kopplar in utbildning. Där ser jag två dimensioner: utbildning i innovation och utbildning som innovation. Det är oerhört viktigt att studenter på olika nivåer får en bättre grund i hur innovationsarbete går till så att det blir ett naturligt arbets- och förhållandesätt för dem, oavsett om de går vidare till forskning eller andra delar av arbetslivet. Utbildning som innovation handlar om att förändra synen inom akademin angående vilka man utbildar och varför. Då kan man också förändra sättet man utbildar så att exempelvis tjänste- och varuinnovationer kan bli en naturlig bieffekt av utbildning. Det vill säga utbildningen syftar inte bara till att ge studenterna möjlighet att utveckla ny kunskap, utan har också som mål att generera innovationer.

2. Sessionen innehöll ju flera andra talare och engagerade publiken, är det något speciellt guldkorn du vill lyfta fram?
Svårt att välja, men Margareta Wallin prorektor vid Göteborgs universitet presenterade en ny och intressant lösning på hur man kan organisera sig kring nyttiggörande och intellektuella tillgångar. Man har skapat en helhetslösning kring frågan som känns relevant och riktig. En grundbult är att man utvecklar och tillämpar metoder för att synliggöra intellektuella tillgångar exempelvis genom en så kallad Knowledge Management Platform. Detta skapar förutsättningar för resten av arbetet genom att göra det möjligt att fatta informerade beslut.

3. Du berättade om dina erfarenheter som Senior Innovation Advisor inom ramen för projekten HINT och GoINN – vad tryckte du speciellt på?
Efter att nu ha jobbat i flera år med forskargrupper i hela Västsverige när det gäller att ta fram strategier för innovationsarbete, har jag och mina kollegor kommit till slutsatsen att man måste ta utgångspunkt i ”what’s in it for me”. Vi börjar därför med att prata om hur innovationsarbete kan utveckla forskningen, det vill säga inte att forskning måste leda till innovation. Bara genom att ta utgångspunkt i forskarnas drivkrafter kan vi få dem engagerade i frågan.

4. FOKUS Innovation är en årlig konferens som riktar sig till alla i innovationssystemet – vad tycker du var det bästa med årets upplaga?
Sett ur ett kunskapstriangelperspektiv så var konferensen en fullträff. De allra flesta sessionerna hade kopplingar till något av benen i triangeln. Den viktigaste aspekten var emellertid blandningen på de 300 personer som var där. För att lyckas med kunskapstriangeln så krävs en större samverkan och då är det mycket betydelsefullt med mötesplatser som FOKUS Innovation där forskare kan träffa innovatörer, entreprenörer, affärsänglar, riskkapitalister, regionutvecklare och politiker för att diskutera och skapa förutsättningar för samverkan.

5. Du fortsätter nu ditt arbete inom ramen för Innovationskontor Väst – vad tar du med dig dit från FOKUS Innovation?
Det jag framför allt tar med mig är det väldigt stora och positiva intresse jag såg och hörde under och efter sessionen. Inom en halvtimma efter sessionen hade jag flera mejl i inkorgen från personer som ville ha min presentation. Det visar att vi nu har passerat stadiet där man tycker att frågan är viktig, till en fas då man också börjar göra något åt den. Nyttiggörande finns definitivt på agendan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar