fredag, augusti 22, 2014

Gästblogg: Mötesplats för framtidens entreprenörskapsforskare

ESU, European Network on Entrepreneurship, håller varje år en sommarkurs för doktorander i entreprenörskap. Årets upplaga arrangeras just nu av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Nedan gästbloggar Lundadoktoranden Gustav Hägg om sina tankar kring årets ESU-konferens. Gustav sitter också med i kommittén som har organiserat konferensen. /Jonas

”En vecka fylld av akademiska utmaningar och nätverkande för 60 doktorander från världens alla hörn”. Det är den korta beskrivningen av ESU, ett koncept som grundades av professor Alain Fayolle i början av 2000-talet. Men eftersom detta är en blogg, räcker det ju inte med en kort tweet-beskrivning…

ESU grundar sig i tanken att samla kommande generationer av entreprenörskapsforskare, mestadels från europeiska universitet, för att diskutera och reflektera kring tvivel, problem, framgångar och forskning. Men än viktigare: det är en mötesplats med nätverkande och kontaktskapande i fokus. Målet är att tidigt bygga relationer med framtida medskribenter och potentiella medarbetare.

Under veckan i Lund har vi doktorander fått ta del av kompetens och erfarenheter från flera betydande professorer, bland andra Mats Alvesson, Ester Barinaga och Alain Fayolle. Det skapar dynamik och ger oss nya insikter i hur olika europeiska universitet bedriver forskning och utbildning inom entreprenörskap. Det är en mångfacetterad skara människor som möts under veckan. Det skapar bra möjligheter för samarbeten och nya insikter om vilken forskning och utbildning som bedrivs i olika länder. Utöver detta består kursen av en rad gästföreläsare som ger sin syn på viktiga delar inom akademins värld, både forskningsmässigt men även med fokus på att bygga relationer med samhället i stort.
 
Gustav Hägg
ESU-veckan som nu börjar lida mot sitt slut, ger mer än bara insikt i framtidens forskningsfrågor. Den skapar möjligheter för oss/mig som ung och relativt oerfaren forskare att komma i kontakt med andra doktorander som har liknande frågetecken om det akademiska livet. Man träffar även seniora forskare som har varit verksamma under en längre period inom fältet. Denna dynamik skapar en grogrund för en mer universell syn på entreprenörskap. Både från ett forskarperspektiv, men också från ett större samhällsperspektiv: entreprenörskap uppfattas olika beroende på var du kommer ifrån. Även om vi i vår utbildning och forskning verkar i ett mycket internationellt sammanhang, så blir den greppbar först när du kommer i kontakt med andra åsikter och synsätt på det ämne, som vi individer (forskare) har målat upp vår egen syn på.  

Min resa började för 5-6 år sedan, då min uppsatshandledare på masternivå föreslog en alternativ karriär inom akademin. Ett beslut som förmodligen har förändrat mig som person på flera plan, både bra och dåliga. Det är förmodligen ett av de mest omvälvande beslut man kan ta (eller rättare sagt, jag kunde ta): att besluta sig för att dyka ner så djupt i ett ämne att man inte ens är säker på att man kommer komma upp till ytan igen.

Så vad har detta med ämnet att göra? Jo, konferenser/doktorandkurser som denna skapar samhörighet. Man inser att man inte är ensam i denna värld, det finns faktiskt fler som lider samma kval och förstår ens tvivel och funderingar. Både ur ett akademiskt perspektiv men också på ett socialt plan, där filosofi och metod blir ens vardag och ”vanliga” människor får svårt att förstå vad man egentligen menar.

Då denna korta beskrivning lider mot sitt slut, skulle jag bara vilja delge vad jag tar med mig från en konferens som denna. Först och främst nätverket som jag har fått ta del av, att inte känna sig som en ensamvarg i en okänd värld. Gemenskapen och vetskapen att det finns andra som har samma funderingar och problem kan tyckas trivial. Men eftersom forskningen är internationell, öppnar det för samarbeten och diskussioner som i framtiden kan leda till bättre insikter om hur vi som forskare kan förmedla våra budskap ut mot omvärlden på ett mera praktiskt och lättförståeligt sätt.

Doktorand vid Sten K Johnson Centre For Entrepreneurship
Lunds universitet

onsdag, augusti 20, 2014

Många mejl blev det…

I måndags, min första arbetsdag efter semestern, fick jag ta itu med en hel del extrajobb. Min inbox var totalt överspammad, jag hade fått mer än 35 000 nya mejl. Nu var det ”bara” att rensa bort skräpet och spara de riktiga mejlen, bland annat anmälningar till höstens första Estradföreläsningar. Vi hade visserligen många deltagare på våra föreläsningar i våras, men inte riktigt så många som 35 000…

Vi inleder med två spännande föreläsningsteman: 4 september delar Per Kristensson med sig av sina insikter från många års forskning om kreativitet, innovation, konsumentbeteende och medskapade tjänster.

Sedan dröjer det några veckor tills nästa tillfälle. 1 oktober handlar Estrad om 3D-printing. Christian Sandström ska ge oss intressanta fakta med utgångspunkt i hörapparatsbranschen. En av hans slutsatser är att hajpen kring 3D-printing kanske borde tonas ned en aning…

Jag ser fram emot spännande forskning och möten på Estraden.

Hoppas vi ses!

/Helene