torsdag, maj 30, 2013

Ägarskiften i fokus

I går deltog jag i ett seminarium om ägarskiften i familjeföretag. Evenemanget arrangerades av Entreprenörskapsforum. Flera forskare, en företagare och en företagsrådgivare gav oss i publiken information och inspiration om det här med ägarskiften.

Forskningen visar att åldersstrukturen bland egenföretagare har förändrats över tid. 1990 var medelåldern strax över 40 år, numera är den betydligt högre. Det beror såklart delvis på att vi blir allt äldre och friskare, och därigenom kan arbeta allt längre. Men det ger också en indikation om att det är svårt att genomföra ägarskiften, och på grund av det väljer ägaren att fortsätta arbeta upp i hög ålder.

Forskarna hävdar att det är svårt att matcha säljare och köpare av företag, trots att det startats ett antal konsultbolag som arbetar med företagsmäkleri.

Vi fick veta att det i dag är finns en skattemässig fördel med att sälja av bolag externt. Skatten på det inarbetade kapitalet blir då mycket lägre. Så här har vi en besvärlig situation: Det är dyrare att genomföra ett ägarskifte inom familjen, samtidigt som det är svårt att hitta externa köpare av företaget.

Företag som säljs externt har initialt en sämre utveckling beträffande både vinstmarginal och försäljning, men sedan kommer de ofta ikapp och går till och med förbi de företag som genomför ett internt skifte. Externa försäljningar ger dock en något sämre överlevnadsgrad jämfört med de som skiftar internt.

Det här beror troligen på att om man genomför ett skifte inom familjen tuffar affärerna på, medan en försäljning externt kan innebära stora förändringar. Att överlevnadsgraden är lägre om företaget säljs externt kan bero på att man inom familjen känner ett större ansvar att driva företaget vidare, medan en extern ägare ser mer till vinsten.

Det finns smarta sätt att hantera problemen med vinst och beskattning, ett exempel är Polarbröd. Företaget startade i slutet av 1800-talet av en manlig bagare uppe i Älvsbyn i Norrbotten. På den tiden var det en sensation, bakning var traditionellt en kvinnosyssla. Polarbröd har med tiden skapat ett starkt varumärke och har i dag en stabil marknad. Företaget drivs numera av den femte generationen.

I familjen finns en stark vilja att skapa arbetstillfällen i Norrland och de har därför lagt vinstpengarna i ett holdingbolag. Pengarna används bland annat som riskkapital. Polarbröd har förvärvat flera bagerier i norra Sverige. De investerar också i företag som de anser bidrar till en hållbar utveckling.

De här frågorna tål att diskuteras, även på politisk nivå. Vilka åtgärder behövs för att underlätta ägarskiften? Har du idéer? Hjälp oss att sprida dem vidare genom att kommentera!

Mer information om familjeföretagande och ägarskiften hittar du samlade på ESBRIs temasida om ämnet.

/Helene

tisdag, maj 28, 2013

Gästblogg: Lena Ramfelt


Vi på ESBRI har, med finansiering från VINNOVA, genomfört doktorandkursen From Research to Business (R2B) två gånger. Den tredje kursomgången tar vid i höst och riktar sig även till post docs. Lena Ramfelt, professor vid KTH och tidigare vid Stanford University, är kursens huvudlärare. I sin gästblogg berättar hon lite om kursens innehåll och varför R2B är en viktig kurs. Ansökan är fortfarande öppen, så passa på innan 14 juni! /Christina

Men hur svårt det kan det vara..? Det är ju bara tre saker som måste passa ihop: Först måste det finnas en kund (det vill säga någon som är beredd att betala). Sedan måste kunden ha en ”pain”. Det kan vara att spara tid eller pengar, ha roligare semester eller ha något att göra på bussen till jobbet. Och sist men inte minst: det måste finnas ett sätt att ”kill” (eller åtminstone lindra) denna smärta.

Tre saker! Varken mer eller mindre. Och ändå är det här som entreprenören ofta stupar.

Det finns tre skäl till detta, låt mig börja med det mest fundamentala. Enkelt uttryck handlar det om att entreprenören inte vet tillräckligt mycket om sin kund och dennes ”pain”.

Varför? Hemläxan är inte gjord. Vad betyder det? Tillräcklig tid och energi har inte lagts ner på för att förstå kunden, att se kunden i sitt sammanhang. I stället har makrodata använts, konferensrummets whiteboard utnyttjats för att spekulera om vad kunden borde behöva och entreprenörens intresse har styrt vilken ”pain” som ska förgöras.

Lessons learned: Lämna kontoret och tillbringa massor, massor med tid med den potentiella kunden.

Det andra skälet till att entreprenörer missar målet är att det är så enkelt (!) att skriva en affärsplan. Ladda ner ett affärsplansexempel från webben och sedan är det bara att fylla i fälten. Kudos till dem som lagt ner tid och möda på att pedagogiskt visa vad en plan bör innehålla. Dock är det för enkelt för entreprenören att fylla i de fält där hon känner sig stark och bara summariskt hantera de delar där idén inte riktigt är genomtänkt (ännu).

Lessons learned: Börja inte att skriva på affärsplanen innan idén är genomtänkt.

Det tredje skälet är att den förhoppningsfulla entreprenören inte lägger ner tillräckligt mycket tid på sin idé. Det tar månader, ibland år, innan entreprenören har insikt om affärsidén är trolig och möjlig. Julaftnar har försakats, vänner och familj har fått stå tillbaka, semestrar har ställts in.

Lessons Learned: Underskatta inte tidsperspektivet.

Så, svaret på den inledande frågan då: Jo, det är svårt – men möjligt! Den som har en idé för en ”killer” där det finns en kund som har en ”pain” är en bra bit på väg. Lägg sedan till att det krävs passion, kunskap, uthållighet och tur… Och jag tror att jag fått med det jag anser är fundamentalt viktigt för en framgångsrik entreprenör.

Vill du veta mer? Söka till R2B? Hör av dig!

fredag, maj 24, 2013

Ndhlukula åter till Stockholm

För nästan precis ett år sedan genomförde vi Global Symposium on Women’s Entrepreneurship (GSWE), ett uppskattat tvådagarsevenemang med fokus på kvinnors företagsamhet. En av våra huvudtalare var Divine Ndhlukula, en framgångsrik företagare från Zimbabwe. 2013 utsågs hon till African Woman of the Year. Nu fick jag precis ett pressmeddelande om att hon är på väg till Stockholm igen. Det är Chamber Trade Sweden som bjudit in henne som talare på årsmötet 27 maj. Temat är framgångsrika affärskvinnor från Afrika och Sverige. En annan av talarna är Signhild Arnegård Hansen, ledamot i ESBRIs styrelse. Kul!

/Åse

tisdag, maj 21, 2013

Silly kopiera Silicon Valley

Maryann Feldman, Per Eriksson och Ron Boschma.
I slutet på förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum och CIRCLE workshopen Innovations, entrepreneurial universities and economic development i Lund.

Programmet bestod i huvudsak av presentationer av nya forskningsartiklar, av forskare som Martin Andersson, Mikaela Backman, Gunnar Eliasson, Jonas Gabrielsson, Åsa Lindholm Dahlstrand, Diamanto Politis och Mikael Samuelsson. Johan Wiklund höll en keynote-föreläsning och Maryann Feldman, som ett par dagar innan fick Global Award for Entrepreneurship Research, berättade om sin forskning om patentering, licensiering och hur ny teknik sprids från universitet.

Fredagseftermiddagen avslutades med en paneldiskussion. Maryann Feldman var en av de medverkande, tillsammans med Ron Boschma, professor och nybliven föreståndare för CIRCLE, och Per Eriksson, rektor för Lunds universitet. Trojkan tog sig bland annat an frågan om det är möjligt för regioner att kopiera framgångssagan Silicon Valley.

Boschma menade att det troligen är den värsta satsningen man kan göra, och bara slöseri med skattepengar. Det går att undersöka och identifiera framgångsfaktorer i en kreativ region, men att återskapa den är en helt annan sak. Det man kan göra är att identifiera regionens tillväxtpotential och stödja den på olika sätt, tyckte Boschma.

Feldman höll med. För några år sedan inledde nästan alla stater i USA satsningar på bioteknik, trots att långt ifrån alla hade de rätta förutsättningarna. Pengar i sjön, menade Feldman.

Även Eriksson var inne på samma spår. Men han poängterade också att man måste våga ta risker. Som i Lund där man nu håller på att bygga upp två stora forskningssatsningar: ESS och MAX IV. En sådan satsning hade inte kommit till stånd utan ett ganska stort – men ansvarsfullt – risktagande, menade Per Eriksson.

/Jonas

måndag, maj 20, 2013

Och vinnaren är…

Våra kontorsgrannar Venture Cup anordnar årligen en affärsplanstävling för studenter. Nytt för i år är att de tävlande delas in i fyra olika kategorier: Lifescience & teknik, Människa & samhälle, Miljö & energi samt Webb, mjukvara & media. Ett antal företag med inspirerande affärsidéer tävlar om fina priser i de olika kategorierna. De tävlande har deltagit i olika utbildningsaktiviteter under året och har fått råd från erfarna affärsutvecklare om hur de ska kommersialisera sina idéer och utveckla företaget.

I torsdags deltog jag i Venture Cups regionfinal i Stockholm. Fyra vinnare korades i de olika kategorierna, och årets satsning verkar ha lyckats väldigt bra. De åtta finalisterna hade intressanta affärsidéer och stor potential. Dessutom utsågs en totalvinnare som sedan kommer att tävla i Sverigefinalen i Malmö den13 juni.

Vinnare i kategorin Lifescience & teknik var företaget Tinitell som har utvecklat enkel kommunikationslösning med positioneringstjänst för barn. Det är en smart mobiltelefon som sitter på armen, och den är tålig och vattenavvisande. Tinitell löser ett viktigt problem och har en helt ny marknad framför sig.

The Smiling group vann förstapris i kategorin Människa & samhälle. De importerar och förädlar cashewnötter från Gambia. Förutom att nötterna är väldigt goda skapar de arbetstillfällen i Afrika. De tar hänsyn till både miljö och människor och produkten blir därigenom ”fair trade”.

Thingsbook vann kategorin Miljö & energi. Företaget skapar en sajt där alla materiella saker har en profil vilket gör det lättare att sälja, låna ut och dela sina prylar. Det ligger rätt i tiden att recycla!

I kategorin Webb, mjukvara & media vann företaget Comparific. De har utvecklat en applikation som hjälper kunden att välja rätt mobilabonnemang. Appen tar ut statistik på antalet samtal och sms och ger därefter förslag på vilket abonnemang som är mest fördelaktigt för kunden.

Årets ”over all-pristagare” blev Tinitell. De gick hem med 125 000 kronor på fickan, pengar som ska användas till att göra en promotionfilm om produkten. Pengarna kommer alltså väl till pass. Dessutom har de chansen att vinna Sverigefinalen i juni.

Ett stort grattis till alla pristagarna, och lycka till i den ”stora” finalen Tinitell!

Här kan du läsa mer om alla vårens vinnare i de fyra olika Venture cup-regionerna.

/Helene

fredag, maj 17, 2013

Alain Fayolle prisad för utbildningsinsatser

Alain Fayolle i egen hög person, och som porträtt på diplomet. Prisutdelare var Anders Bergstrand, son till framlidne Sten K Johnson.

I dag är jag och Jonas i Lund för att delta i två intressanta begivenheter: Dels seminariet kring utdelningen av årets European Entrepreneurship Education Award, dels forskarkonferensen ”Innovations, Entrepreneurial Universities and Economic Growth”.

European Entrepreneurship Education Award delas ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship för andra året i rad. Det allra första priset gick till Allan Gibb 2012. I år var det en annan europeisk Allan som belönades, nämligen Alain Fayolle. Han är professor vid EM Lyon Business School i Frankrike och får priset bland annat för sina insatser för att syntetisera kunskapen om entreprenörskapsutbildning.

Fayolle fanns på plats för att ta emot priset och delade med sig av sin syn på framtiden för entreprenörskapsutbildningen. Han började med att konstatera att det inom entreprenörskapsfältet finns mycket passion, och att stora intellektuella investeringar görs. Men detta är inte tillräckligt, menade han, och efterlyste mer kritisk granskning, fler reflektioner och starkare definitioner. Befintlig forskning kring entreprenörskapsutbildning är alltför fragmenterad och svag:

”Vi saknar detaljerna!”, sa han.

Paul Hannon.
Fayolle sa också att han ville se mer trial-and-error i klassrummen, och mindre av den affärsplanscentrerade undervisning som många bedriver i dag. Detta höll Paul Hannon, Swansea University, med om. Under seminariet höll han ett anförande om det entreprenöriella universitetet. I Swansea håller man just nu på och bygger upp ett nytt campus som ska genomsyras av innovation och entreprenörskap.

”I osäkra, oberäkneliga och komplexa miljöer behövs entreprenöriella lösningar. Vi arbetar med våra studenters personliga utveckling, så att de ska bli bättre på att tackla osäkerheten. Och det oavsett om de efter examen startar egna företag, blir anställda i storföretag, har en konstnärskarriär eller vad de nu hittar på”, sa Paul Hannon.

”Men om vi ska uppmuntra entreprenörskap måste vi också tillåta misstag. Det viktiga är vad man lär sig av det”, fortsatte han.

Hannon har många års erfarenhet av att stimulera entreprenörskap inom högre utbildningar. En attityd han ofta mött är: ”Entreprenörskap? Nej, det finns det inte plats för i vår kursplan. Vi vill ju inte lyfta ut något annat ämne”. Detta är helt feltänkt, enligt Hannon.

”Entreprenörskap är inte ytterligare ett ämne som ska tryckas in i kursplanen, det ska snarare appliceras på allt. Entreprenörskap handlar inte om vad vi lär ut, utan om hur vi gör det.”

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om entreprenörskap i svenska doktorandutbildningar. Representanter från fyra olika svenska lärosäten deltog: Dzamila Bienkowska (Linköpings universitet), Hans Landström (Lunds universitet), Mats Lundqvist (Chalmers) och Mats Westerberg (Luleå tekniska universitet).

Under hösten kommer vi att publicera en porträttartikel på Alain Fayolle i Entré.

/Åse

torsdag, maj 16, 2013

Maryann Feldman prisad av Anders Borg

Maryann Feldman och Anders Borg.

I går hölls festlig prisceremoni för Global Award for Entrepreneurship Research på Konserthuset i Stockholm. Årets mottagare Maryann Feldman fick ta emot priset av finansminister Anders Borg. Feldman och Borg höll även varsitt uppskattat tal.

Maryann Feldman är professor i public policy vid University of North Carolina och har bland annat forskat om regionala tillväxtfaktorer och kluster. I sitt tal pratade hon framförallt om platsens roll för entreprenörskap och innovation. Ett exempel som kom upp var Facebooks val att placera sina servrar i Luleå. Det kalla klimatet var en avgörande faktor i det valet. Feldman nämnde också artisten Ani DiFranco som startade sitt skivbolag på hemorten Buffalo, New York, i stället för i Los Angeles som hade varit ett naturligare val. Nu finns ett litet musikkluster kring DiFrancos bolag i Buffalo.

Anders Borg påpekade att Sverige hamnar i topp i alla mätningar av innovation. Han menade att det bland annat hänger ihop med att vi har hög tillit i vårt land, till varandra och till staten. Borg poängterade också att Sverige numera är ett av OECDs mest heterogena länder när det gäller invånarnas bakgrund. Det är en stor tillgång för innovation och entreprenörskap.

I paneldiskussionen deltog Anders Borg, Maryann Feldman, Maria Strömme, Philippe Aghion, Göran Marklund och Pontus Braunerhjelm.
Prisprogrammet avslutades med en paneldiskussion. Här deltog, förutom Maryann Feldman och Anders Borg, ekonomiprofessorerna Philippe Aghion och Pontus Braunerhjelm, Vinnovachefen Göran Marklund och nanoforskaren Maria Strömme. Fransmannen Aghion skulle komma med råd till Anders Borg, men tyckte det var svårt: vi gör ju redan (nästan) allting rätt i Sverige, menade han.

Maria Strömme kom med förslaget om en ny norsk-svensk union. Som det är nu förlorar Sverige alltför många nanoidéer utomlands, enligt Strömme. Genom att upplåta en del av vår IP på området, i utbyte mot långsiktiga, norska oljepengar, skulle detta kunna stävjas.

I går fick Åse också en intervjutid med Maryann Feldman inför en porträttartikel till nästa nummer av Entré som kommer lagom till midsommar – missa inte den!

/Jonas

onsdag, maj 15, 2013

Lyssna på klokheter i Ekonomiekot lördag

I lördags gästades Ekonomiekot av serieentreprenören Hjalmar Winbladh (senaste bolaget är Wrapp) och professor Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Det handlade om den startup-våg vi ser inom IT-området i Sverige nu. Diskussionen kretsade kring vikten av samarbete mellan stora etablerade företag och de små nystartade tillväxtbolagen, hur internet och IT är produktivitetsskapare i alla branscher och hur vi kan se till att det blir ännu fler startups med global potential.

När det gäller det senare lyfte både Winbladh och Henrekson fram vikten av personaloptioner som ett verktyg i att rekrytera kompetent personal. Magnus Henrekson presenterade samma tankar i vår föreläsningsserie Estrad för en tid sedan. Hela föreläsningen finns att se som webb-tv.

Personligen har jag länge, utifrån lärdomar från Silicon Valley, förespråkat detta. Det en startup har minst av är pengar – till exempelvis löner. Ett förmånligt optionsprogram kan vara enda möjligheten att locka till sig rätt personal. Miljöpartiet anammade nyligen dessa tankar i sin vårbudget (sid 24). Nu är frågan när fler partier följer efter…

/Magnus

Kodak missade klustertåget

I morse intervjuade jag supertrevliga Maryann Feldman, professor vid University of North Carolina at Chapel Hill. I eftermiddag mottar hon årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en ceremoni i Konserthuset i Stockholm.

Feldmans forskning handlar bland annat om varför vissa regioner blomstrar medan andra vissnar. Hon intresserar sig för klusters framväxt och myntade i sin avhandling begreppet ”The geography of innovation” som fått bred spridning inom entreprenörskapsforskningen.

Under vårt möte pratade Maryann Feldman en hel del om vikten av öppenhet och kunskapsspridning om det ska bli några nya innovationer. En del stora företag försöker hindra sina anställda från att göra avknoppningar. De gräver sin egen grav, menar Feldman, och tog Eastman Kodak som exempel:

”De verkade väldigt isolerat och stoppade alla anställda som ville starta egna företag, även om de byggde på perifer teknologi. Frågan är vad som hade hänt om de hade varit mer öppna. Då hade det kanske vuxit fram ett livskraftigt kluster runt Kodak, och företaget hade kunnat snappa upp den nya, digitala teknologin.”

En porträttartikel på Maryann Feldman kommer i Entré nr 2-2013. Och vill du höra mer om Kodaks uppgång och fall rekommenderar jag Estrad 4 juni. Då kommer Christian Sandström och pratar om disruptiva innovationer.

/Åse

tisdag, maj 07, 2013

Tre affärsjuridiska råd till innovatörer

Handelsrättsforskaren Andreas Inghammar på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en av initiativtagarna bakom Affärsjuridiskt Forum@Lund. Genom en serie interaktiva seminarier har de skapat en plattform där företag och forskare kan utbyta erfarenheter och berika varandra. Målsättningen är att stärka affärsjuridikens roll som strategisk resurs, framförallt i innovationsföretag och innovativa miljöer med affärspotential. Vi frågade Andreas vilka affärsstrategiska frågor som är viktiga att ha koll på som entreprenör. /Jonas

- En viktig affärsstrategisk fråga är hur företaget ska ägas. Ska det drivas som aktiebolag, handelsbolag eller kanske som enskild firma? Vilken juridisk person man väljer påverkar också vilken typ av finansiering man kan få. Är det viktigt att äga allt själv och kanske belåna både villan och sommarstället? Eller är man beredd att ta in externa investerare i företaget? Hur mycket ska var och en bidra med? Det är ett val som också påverkar kontrollen över företaget. Många har inställningen att hellre ha 100 procent av lite än en mindre del av mycket, även om det kanske inte är den bästa vägen framåt.

- En annan fråga är skyddet av immateriella rättigheter och annan marknadsexklusivitet. Det gäller till exempel vad man ska ta patent på eller om man ska låta bli. Patentansökningar blir förr eller senare offentliga och det kan i vissa fall vara en nackdel. Om företaget ska söka patent, vilka länder ska man i så fall söka i?

- En tredje viktig fråga gäller hur man ska organisera verksamheten. Ska man ikläda sig arbetsgivarrollen eller ta in konsulter vid behov? Behövs det sekretessavtal? Som arbetsgivare får man betala löner även under sommaren. Med inhyrda konsulter är timarvodet visserligen betydligt högre, men det innebär också större flexibilitet. Det krävs också lite olika avtal för de olika varianterna.

Detta är punkter som det är viktigt för många nya företag att förhålla sig till. Läs vidare om ämnet i Lund Business Review 2013, ett årsmagasin från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

- Det är bra att implementera dessa frågor tidigt i sin affärsplan så att man kan tänka proaktivt och slipper göra brandkårsutryckningar, säger Andreas Inghammar.

fredag, maj 03, 2013

Hoppa över hundåren…

Jag har precis läst boken ”Fördubbla din omsättning” av Åsa Plesner. Boken är skriven som en handbok med sju steg för att hoppa över ”hundåren” som småföretagare. Författaren definierar ett hundår som ett år då företagaren arbetar hårt utan att uppleva meningsfulla resultat. Och vem vill inte slippa uppleva sådana år?

Plesner ger förslag på hur man kan ”storstäda” företaget för att röja undan olika faktorer som hindrar lönsamheten. Boken är indelad i olika kapitel med handfasta råd och ”mini-case”, det vill säga exempel på allmängiltiga problem och lösningar som de flesta företagare kan känna igen från sin egen vardag.

Du får tips och konkreta verktyg för hur du kan utforma din arbetsmiljö på bästa sätt, lägga upp din arbetstid så att det fungerar optimalt för just dig, samt tänka igenom och förändra dina relationer. Plesner ger även råd kring affärerna, ditt erbjudande och målen med verksamheten.

Boken handlar också om hur du får in goda vanor i din vardag, så att du kan jobba så effektivt och kreativt som möjligt. Det kan handla om att ta hand om din hälsa, hinna med pauser under dagen, reflektera efter varje arbetsdag över vad som gått bra och mindre bra. Och om du inte är nöjd med något – hur gör du annorlunda nästa dag?

Även om ”Fördubbla din omsättning” är skriven för företagare passar den precis lika bra om du är anställd, student eller arbetslös – ja människa helt enkelt.

Inspirerande tycker jag!

/Helene