tisdag, maj 07, 2013

Tre affärsjuridiska råd till innovatörer

Handelsrättsforskaren Andreas Inghammar på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en av initiativtagarna bakom Affärsjuridiskt Forum@Lund. Genom en serie interaktiva seminarier har de skapat en plattform där företag och forskare kan utbyta erfarenheter och berika varandra. Målsättningen är att stärka affärsjuridikens roll som strategisk resurs, framförallt i innovationsföretag och innovativa miljöer med affärspotential. Vi frågade Andreas vilka affärsstrategiska frågor som är viktiga att ha koll på som entreprenör. /Jonas

- En viktig affärsstrategisk fråga är hur företaget ska ägas. Ska det drivas som aktiebolag, handelsbolag eller kanske som enskild firma? Vilken juridisk person man väljer påverkar också vilken typ av finansiering man kan få. Är det viktigt att äga allt själv och kanske belåna både villan och sommarstället? Eller är man beredd att ta in externa investerare i företaget? Hur mycket ska var och en bidra med? Det är ett val som också påverkar kontrollen över företaget. Många har inställningen att hellre ha 100 procent av lite än en mindre del av mycket, även om det kanske inte är den bästa vägen framåt.

- En annan fråga är skyddet av immateriella rättigheter och annan marknadsexklusivitet. Det gäller till exempel vad man ska ta patent på eller om man ska låta bli. Patentansökningar blir förr eller senare offentliga och det kan i vissa fall vara en nackdel. Om företaget ska söka patent, vilka länder ska man i så fall söka i?

- En tredje viktig fråga gäller hur man ska organisera verksamheten. Ska man ikläda sig arbetsgivarrollen eller ta in konsulter vid behov? Behövs det sekretessavtal? Som arbetsgivare får man betala löner även under sommaren. Med inhyrda konsulter är timarvodet visserligen betydligt högre, men det innebär också större flexibilitet. Det krävs också lite olika avtal för de olika varianterna.

Detta är punkter som det är viktigt för många nya företag att förhålla sig till. Läs vidare om ämnet i Lund Business Review 2013, ett årsmagasin från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

- Det är bra att implementera dessa frågor tidigt i sin affärsplan så att man kan tänka proaktivt och slipper göra brandkårsutryckningar, säger Andreas Inghammar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar