torsdag, maj 30, 2013

Ägarskiften i fokus

I går deltog jag i ett seminarium om ägarskiften i familjeföretag. Evenemanget arrangerades av Entreprenörskapsforum. Flera forskare, en företagare och en företagsrådgivare gav oss i publiken information och inspiration om det här med ägarskiften.

Forskningen visar att åldersstrukturen bland egenföretagare har förändrats över tid. 1990 var medelåldern strax över 40 år, numera är den betydligt högre. Det beror såklart delvis på att vi blir allt äldre och friskare, och därigenom kan arbeta allt längre. Men det ger också en indikation om att det är svårt att genomföra ägarskiften, och på grund av det väljer ägaren att fortsätta arbeta upp i hög ålder.

Forskarna hävdar att det är svårt att matcha säljare och köpare av företag, trots att det startats ett antal konsultbolag som arbetar med företagsmäkleri.

Vi fick veta att det i dag är finns en skattemässig fördel med att sälja av bolag externt. Skatten på det inarbetade kapitalet blir då mycket lägre. Så här har vi en besvärlig situation: Det är dyrare att genomföra ett ägarskifte inom familjen, samtidigt som det är svårt att hitta externa köpare av företaget.

Företag som säljs externt har initialt en sämre utveckling beträffande både vinstmarginal och försäljning, men sedan kommer de ofta ikapp och går till och med förbi de företag som genomför ett internt skifte. Externa försäljningar ger dock en något sämre överlevnadsgrad jämfört med de som skiftar internt.

Det här beror troligen på att om man genomför ett skifte inom familjen tuffar affärerna på, medan en försäljning externt kan innebära stora förändringar. Att överlevnadsgraden är lägre om företaget säljs externt kan bero på att man inom familjen känner ett större ansvar att driva företaget vidare, medan en extern ägare ser mer till vinsten.

Det finns smarta sätt att hantera problemen med vinst och beskattning, ett exempel är Polarbröd. Företaget startade i slutet av 1800-talet av en manlig bagare uppe i Älvsbyn i Norrbotten. På den tiden var det en sensation, bakning var traditionellt en kvinnosyssla. Polarbröd har med tiden skapat ett starkt varumärke och har i dag en stabil marknad. Företaget drivs numera av den femte generationen.

I familjen finns en stark vilja att skapa arbetstillfällen i Norrland och de har därför lagt vinstpengarna i ett holdingbolag. Pengarna används bland annat som riskkapital. Polarbröd har förvärvat flera bagerier i norra Sverige. De investerar också i företag som de anser bidrar till en hållbar utveckling.

De här frågorna tål att diskuteras, även på politisk nivå. Vilka åtgärder behövs för att underlätta ägarskiften? Har du idéer? Hjälp oss att sprida dem vidare genom att kommentera!

Mer information om familjeföretagande och ägarskiften hittar du samlade på ESBRIs temasida om ämnet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar