fredag, maj 17, 2013

Alain Fayolle prisad för utbildningsinsatser

Alain Fayolle i egen hög person, och som porträtt på diplomet. Prisutdelare var Anders Bergstrand, son till framlidne Sten K Johnson.

I dag är jag och Jonas i Lund för att delta i två intressanta begivenheter: Dels seminariet kring utdelningen av årets European Entrepreneurship Education Award, dels forskarkonferensen ”Innovations, Entrepreneurial Universities and Economic Growth”.

European Entrepreneurship Education Award delas ut av Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship för andra året i rad. Det allra första priset gick till Allan Gibb 2012. I år var det en annan europeisk Allan som belönades, nämligen Alain Fayolle. Han är professor vid EM Lyon Business School i Frankrike och får priset bland annat för sina insatser för att syntetisera kunskapen om entreprenörskapsutbildning.

Fayolle fanns på plats för att ta emot priset och delade med sig av sin syn på framtiden för entreprenörskapsutbildningen. Han började med att konstatera att det inom entreprenörskapsfältet finns mycket passion, och att stora intellektuella investeringar görs. Men detta är inte tillräckligt, menade han, och efterlyste mer kritisk granskning, fler reflektioner och starkare definitioner. Befintlig forskning kring entreprenörskapsutbildning är alltför fragmenterad och svag:

”Vi saknar detaljerna!”, sa han.

Paul Hannon.
Fayolle sa också att han ville se mer trial-and-error i klassrummen, och mindre av den affärsplanscentrerade undervisning som många bedriver i dag. Detta höll Paul Hannon, Swansea University, med om. Under seminariet höll han ett anförande om det entreprenöriella universitetet. I Swansea håller man just nu på och bygger upp ett nytt campus som ska genomsyras av innovation och entreprenörskap.

”I osäkra, oberäkneliga och komplexa miljöer behövs entreprenöriella lösningar. Vi arbetar med våra studenters personliga utveckling, så att de ska bli bättre på att tackla osäkerheten. Och det oavsett om de efter examen startar egna företag, blir anställda i storföretag, har en konstnärskarriär eller vad de nu hittar på”, sa Paul Hannon.

”Men om vi ska uppmuntra entreprenörskap måste vi också tillåta misstag. Det viktiga är vad man lär sig av det”, fortsatte han.

Hannon har många års erfarenhet av att stimulera entreprenörskap inom högre utbildningar. En attityd han ofta mött är: ”Entreprenörskap? Nej, det finns det inte plats för i vår kursplan. Vi vill ju inte lyfta ut något annat ämne”. Detta är helt feltänkt, enligt Hannon.

”Entreprenörskap är inte ytterligare ett ämne som ska tryckas in i kursplanen, det ska snarare appliceras på allt. Entreprenörskap handlar inte om vad vi lär ut, utan om hur vi gör det.”

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om entreprenörskap i svenska doktorandutbildningar. Representanter från fyra olika svenska lärosäten deltog: Dzamila Bienkowska (Linköpings universitet), Hans Landström (Lunds universitet), Mats Lundqvist (Chalmers) och Mats Westerberg (Luleå tekniska universitet).

Under hösten kommer vi att publicera en porträttartikel på Alain Fayolle i Entré.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar