tisdag, maj 21, 2013

Silly kopiera Silicon Valley

Maryann Feldman, Per Eriksson och Ron Boschma.
I slutet på förra veckan arrangerade Entreprenörskapsforum och CIRCLE workshopen Innovations, entrepreneurial universities and economic development i Lund.

Programmet bestod i huvudsak av presentationer av nya forskningsartiklar, av forskare som Martin Andersson, Mikaela Backman, Gunnar Eliasson, Jonas Gabrielsson, Åsa Lindholm Dahlstrand, Diamanto Politis och Mikael Samuelsson. Johan Wiklund höll en keynote-föreläsning och Maryann Feldman, som ett par dagar innan fick Global Award for Entrepreneurship Research, berättade om sin forskning om patentering, licensiering och hur ny teknik sprids från universitet.

Fredagseftermiddagen avslutades med en paneldiskussion. Maryann Feldman var en av de medverkande, tillsammans med Ron Boschma, professor och nybliven föreståndare för CIRCLE, och Per Eriksson, rektor för Lunds universitet. Trojkan tog sig bland annat an frågan om det är möjligt för regioner att kopiera framgångssagan Silicon Valley.

Boschma menade att det troligen är den värsta satsningen man kan göra, och bara slöseri med skattepengar. Det går att undersöka och identifiera framgångsfaktorer i en kreativ region, men att återskapa den är en helt annan sak. Det man kan göra är att identifiera regionens tillväxtpotential och stödja den på olika sätt, tyckte Boschma.

Feldman höll med. För några år sedan inledde nästan alla stater i USA satsningar på bioteknik, trots att långt ifrån alla hade de rätta förutsättningarna. Pengar i sjön, menade Feldman.

Även Eriksson var inne på samma spår. Men han poängterade också att man måste våga ta risker. Som i Lund där man nu håller på att bygga upp två stora forskningssatsningar: ESS och MAX IV. En sådan satsning hade inte kommit till stånd utan ett ganska stort – men ansvarsfullt – risktagande, menade Per Eriksson.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar