onsdag, november 30, 2011

Ingen regel utan undantag för mindre företag

Panelen från vänster till höger: Marita Ljung, Per Bolund, Anniqa Edström Nygård, Monica Lindstedt, Magnus Larsson och Jessica Polfjärd.
Tillbringade första delen av dagen med regelfrågor, närmare bestämt seminariet ”Regelförbättring för tillväxt” som arrangerades av Näringslivets Regelnämnd.

De presenterade sin årliga regelbarometer där de undersöker hur företagen upplever regelbördan. Den glädjande nyheten sedan förra året är att framförallt småföretagarna upplever att det blivit enklare att driva företag. Trots detta var kommentatorerna eniga om att det finns mer att göra.

Marita Ljung, statssekreterare på näringsdepartementet, berättade om vad som är på gång från regeringens sida. Hon lyfte bland annat fram att uppgiftslämnandet måste minskas och förenklas. 13 myndigheter under ledning av Bolagsverket ser över hur uppgiftslämnandet kan samordnas. Målsättningen är att ett företag bara ska behöva lämna en uppgift en gång. Marita betonade även att det är viktigt att det finns ett förenklingsåtagande på EU-nivå.

Oppositionen representerades av miljöpartisten Per Bolund. Med tanke på hans positiva syn på företagande i allmänhet – och småföretagande i synnerhet – blev det inte mycket till opposition. Snarare en önskan om färre och enklare regler. Per förde fram att Regelrådet borde bli permanent och att regeringen måste sätta mer press på de departement som inte tar regelförenklandet på allvar.

Tre företagare och representanter för de tre största företagar- och företagsorganisationerna fanns på plats för att ge företagarnas syn. Anniqa Edström Nygård driver jordbruk och är vice ordförande i LRF. Hon poängterade att just jordbruket är väldigt regeltyngt. Det värsta är inte reglerna i sig, utan rädslan att göra fel. Hon efterlyste en anpassning av reglerna efter företagens storlek.

Monica Lindstedt, grundare och ordförande för Hemfrid och dessutom vice ordförande för Företagarna, ville att myndigheternas hemsidor skulle anpassas bättre efter företagarnas behov. I dagsläget är de främst utformade för arbetstagarna. Hon menade även att handläggningstiderna borde kortas, och arbetsmiljöreglerna moderniseras.

Magnus Larsson, vd Expander Wireless och vice ordförande i Svenskt Näringsliv, höll med Monica om behovet av moderniserade arbetsmiljöregler. Han lyfte även fram det konkreta exemplet med hur differentierad moms skapar en massa extra arbete.

Värd för seminariet var Jessika Polfjärd, riksdagsledamot för moderaterna och ordförande för deras grupp i näringsutskottet. Hon lyfte fram vad hon kallade ”pannkakseffekten”. Nämligen att om du försöker trycka ner en bubbla i pannkakan, poppar ofta en annan upp. Regelverket fungerar ungefär på samma sätt. När man försöker ta bort en regel är det lätt att en annan kommer till.

Jag fick känslan av att alla i panelen, inte minst politikerna, var positiva till särbehandling för de mindre företagen. Frågan är om de kan övertyga sina kollegor i riksdagen? Det är väl något vi får se framöver.

Med tanke på alla bra synpunkter som framkom hoppas jag att NNR själva lägger ut ett långt referat från seminariet på sin webbplats. Redan nu kan du ta del av Regelbarometern 2011.

/Magnus

tisdag, november 29, 2011

Storytelling bygger varumärken

”Att våga satsa alla pengar men har och all sin tid för att förverkliga sin affärsidé och sin dröm är väldigt modigt. Tyvärr finns det en hel del som låter bli på grund av risken att misslyckas och en eventuell skam som det skulle medföra.”

Det sa prins Daniel i går kväll när han delade ut priset Sveriges Supergasell 2011 i Stockholm.

Jag välkomnar att han lyfter denna viktiga fråga, som vi även fört fram på esbribloggen ett flertal gånger (till exempel här). Tänk tillbaka på när du växte upp, du skulle inte ha lärt dig någonting om du inte prövat, misslyckats och prövat igen. Misslyckande måste ses som en del i lärandet.

Innan prins Daniel delade ut pris till Nodeone, ett IT-bolag med bas i Göteborg hade Antonia Ax:son Johnson, Percy Barnevik och Greger Hagelin intervjuats på scen.

Antonia Ax:son Johnson lyfte fram att familjeföretagens ägarstabilitet kan ge en långsiktighet som behövs. Familjeföretagarna blir även ofta väldigt engagerade, och lever med och för sitt företag.

För oss som såg Percy Barnevik som gäst i tv-programmet Skavlan för en tid sedan kom det inte som en överraskning att han själv bestämde hur han skulle stå på scen och vilka frågor han tyckte var intressanta att svara på. Han berättade om några episoder från sitt liv i näringslivet, bland annat när han kom till Västerås och ”såg 10 000 ingenjörer i ett glashus och funderade på om de någonsin träffat en kund.”

Grundaren av WeSC, Greger Hagelin (här bloggar jag om hans sommarprat från 2006), lyfte fram hur viktigt ”storytelling” är för att bygga varumärken. Han poängterade att det gäller att dra sin story om och om igen, för folk glömmer snabbt.

Kul att han lyfte fram detta eftersom vår Estradföreläsning 14 december handlar om just ”Entrepreneurship och storytelling”. Vi får celebert besök av Bill Gartner, en av de främsta entreprenörskapsforskarna i världen. Gartner var för övrigt tidig ute att lyfta fram vikten av att tillåta misslyckanden. Föreläsningen sänds direkt via Bambuser och kan sedan ses i efterhand på ESBRIs egen webb-tv.

Mer om finalen finns på DIs webb.

/Magnus

Forskning till 1 000

I dag la vi ut vår tusende artikel i Kunskapsbanken! Den handlar om Anna Söderbloms avhandling, om strategier för investeringar i riskkapitalfonder. Klassikern ”Följa John” verkar vara ett hett tips.

På webben finns också 99 referat, 327 boktips och en massa webb-tv om entreprenörskap, innovation och småföretagande.

I databasen ”Vem gör vad?” kan du söka efter aktiva forskare inom ovanstående forskningsområden. Till dags dato har 183 forskare registrerat sig och börjat lägga in sina uppgifter – fler tillkommer hela tiden.

Allt detta är kostnadsfritt att ta del av. Mer forskningsbaserad kunskap åt folket!

/Åse

fredag, november 25, 2011

”Entreprenörsandan är vår styrka”

Deltagarna på Elumnikonferensen 2011
På i stort sett alla landets universitet och högskolor finns någon form av entreprenörskapsutbildning. Hundratals studenter examineras varje år – men vad händer sedan? I Göteborg vill man ta vara på de entreprenöriella människor som genomgått utbildningar på Chalmers, GIBBS och The entrepreneurship track på Handelshögskolan. En grupp före detta studenter bildade därför alumninätverket Elumni. Niklas Holmquist är i dag vice ordförande.

Hej Niklas, hur bildades Elumni och vad är syftet?

Elumni bildades långt innan jag påbörjade min utbildning på entreprenörskolan GIBBS. Till en början handlade det mest om att skapa tillfällen för klasskamraterna att återses, eftersom man haft väldigt roligt ihop under studenttiden. Alla som erlagt examen på någon av Göteborgs entreprenörskolor är automatiskt medlemmar, i dag är vi 300 personer. Nätverket växer stadigt och många medlemmar har gjort fantastiska resor från student till framgångsrik entreprenör eller företagsledare. Det är vi mycket stolta över!

För några år sedan insåg Elumnis styrelse att man kan göra mycket mer än bara anordna årliga återföreningsfester. I dag arbetar styrelsen aktivt för att stärka nätverket och stödja medlemmarna med allt från coachning till jobbförmedling och inspiration. Mycket handlar om att ta tillvara den naturliga potential som finns inom nätverket, och att hjälpa de nya entreprenörerna att bli framgångsrika.

Vad är Elumnis styrka?

Vi är inte det största alumninäverket, men vi har väldigt god sammanhållning! I år medverkade över 100 Elumner på vårt största event, vilket är helt otroligt med tanke på spridningen. Medlemmar flög in från fem olika länder, och nästan en hel klass var där för att fira sitt tioårsjubileum.

Jag skulle vilja säga att vår styrka ligger i det vi har gemensamt: entreprenörsandan och att vi alla genomgått samma utbildning. Det är den andan som ständigt driver oss att göra nya saker! Som student är det väldigt häftigt och inspirerande att se att tidigare studenter representerar växande teknikföretag. Det visar att det är möjligt om man själv vill. Den effekten tar vi vara på – den bidrar till att nätverket stärker sig självt.

Fortsätter vi hålla ihop medlemmarna kommer det över tid resultera i ett starkt nätverk av affärsänglar, företagsledare och entreprenörer. Ett sådant nätverk kan göra mycket för den egna utbildningen - och bidra till tillväxt i nya bolag. Det är först efter skolan som det börjar på allvar.

Vad gör Elumni?

Vi har för många bollar i luften, vi hinner tyvärr inte genomföra alla våra idéer. Vi hade lätt kunnat jobba heltid med detta. Som det ser ut nu anordnar vi en vinprovning, en skidresa, några afterworks i Göteborg och Stockholm, samt den årliga konferensen. Konferensen är en heldag med spännande talare och inspiratörer, på kvällen har vi bankett.

För ett år sedan lanserade vi Elumni Career, en tjänst för företag. Vi hjälper dem att via vårt nätverk komma i kontakt med de personer de letar efter, vilket bidrar till att medlemmarna kan få nya jobberbjudanden. Inkomsterna från tjänsten går oavkortat till att subventionera våra evenemang.

Elumni drivs mer som ett venture än ett nätverk. I styrelsen har vi olika operativa roller och utvärderar ständigt nya sätt att bli starkare på. Alla jobbar ideellt och att vi har en platt organisation.

Vad har ni på gång framöver?

Vi tillsatte precis en ny styrelse för det kommande året och har redan börjat koka ihop en plan för att uppnå nya stordåd. Förutom att förbättra det koncept vi har ska vi satsa på att nå ut längre, engagera fler medlemmar och öka volymen av aktiviteter under året. Via en nyhetsblogg kommer medlemmarna kunna uppdatera sig om interna nyheter.

Vi skulle också vilja starta ett eget kontorshotell för att fylla gapet på marknaden och göra det lättare för våra medlemmar att starta bolag. Vi tittar dessutom på olika strukturer som ska göra det lättare för nya projekt att komma i kontakt med både experter och investerare. Vi ser vilka behov som finns hos nya och erfarna entreprenörer och vi vill göra allt för att möta dem!

Har du några bra tips till andra alumniföreningar som vill skapa värde för medlemmarna?

Jag tror det stora värdet kommer när man lyckas återkoppla de äldre alumnerna – ”Elumnerna” – med de nya studenterna som läser på Entreprenörskolorna. Det svåra är självklart att komma igång. Vi har gjort det steg för steg och vi tänker långsiktigt hela tiden. Ett riktigt bra koncept är att sätta ihop en stark styrelse på 6-8 personer som representerar 3-4 årgångar, och att styrelsen fasas ut över tid så att några alltid för med sig traditionen till nästa grupp. Satsa på det som ni har gemensamt, då får man sammanhållning, och se till att det händer något hela tiden. Sen funkar alltid den gamla klyschan: Ha kul!


/Åse

torsdag, november 24, 2011

Det var en gång en entreprenör…


I går intervjuade jag Randi Bredvold, forskare vid Högskolan i Lillehammer. Hon disputerade för några dagar sedan vid Karlstads universitet på avhandlingen ”Entreprenørers fortellinger – En identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet”.

Randi menar att myten om den manliga, vinstmaximerande och risktagande entreprenören är spridd, och reproduceras dagligen i medierna. Hon berättade också att det i norska policydokument fortfarande ofta handlar om ”entreprenöriella egenskaper” – trots att det i dag är få forskare som tror att man föds som entreprenör.

I Randis avhandling står fem företagare inom den upplevelsebaserade turistnäringen i fokus. Hon har tagit del av deras livsberättelser och finner olika vägar till entreprenörskap, där omvärldsfaktorer är en viktig del. Enligt henne är det viktigt att lyfta fram sådana alternativa bilder. Många – inte minst kvinnor – kan ha svårt att identifiera sig med en klassisk ”self made man”. Och det gör att vi riskerar att gå miste om en massa potentiella entreprenörer.

En artikel om Randis avhandling kommer i Entré nr 4-11 som är ute före jul.

Företagsberättelser, storytelling och narratives är i ropet nu, både inom forskarvärlden och näringslivet. Läs gärna mer i tidningen Entreprenör.

Missa inte heller årets sista Estrad med professor Bill Gartner, Clemson University. Han har länge förespråkat narratives som forskningsmetod, och kommer till oss 14 december för att föreläsa under rubriken ”Entrepreneurship and storytelling”.

/Åse

onsdag, november 23, 2011

Äventyrlig färd till studenternas värld

I går åkte jag till Uppsala för att vara med på den årliga Anders Wall-föreläsningen vid Uppsala universitet. Jag skulle även få dela ut tidningen Entré till deltagarna. Det var med viss möda jag tog mig dit, men det var värt besväret.

Först klarade jag mig med nöd och näppe undan parkeringsböter vid jobbet, jag hade ställt mig på en gata där det var städdag. När jag kom med andan i halsen och pirran full med tidningskartonger tyckte p-vakten synd om mig och lät mig åka.

Sedan letade jag mig fram till Uppsala universitets aula med hjälp av en vägbeskrivning som jag fått via mobilen av en vaktmästare. Men tyvärr fanns inte en parkeringsplats i sikte vid aulan. Suck! Jag åkte ner till en kyrka i närheten och där fanns en (!) plats kvar. Fast man kunde bara betala med mynt eller Amex-kort och jag hade ingetdera. :(

Precis i rätt tid kom ett gäng studentkillar som också skulle vara med på föreläsningen. En av dem hade ett kort som fungerade och jag övertalade honom att betala åt mig och han fick kontanter istället. Snacka om tur!

Väl inne i den pampiga aulan satt jag tillsammans med 1800 personer. Efter några inledande ord av dagens moderator Fredrik Lindström, rektor Anders Hallberg, samt Anders Wall, började programmet.

Eftermiddagen innehöll många intressanta presentationer av bland annat Gustaf Söderström från Spotify, affärsängeln Jane Walerud, och Aschkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh från Serendipity Innovations. Vi fick också lyssna till en paneldebatt med unga entreprenörer. Mai-Li Hammargren, Sammy Ben Abla, samt Oscar Lundin berättade om hur det gick till när de startade företag för att inspirera Uppsalastudenterna att göra detsamma.

Två fantastiskt duktiga Anders Wall-stipendiater, pianisten John Zhang och sopranen Frida Jansson, uppträdde och kronprinsessan Victoria delade ut pris till ”Årets Uppsalastudent”, Johan Bengtsson.
Det som gjorde starkast intryck på mig var Percy Barneviks presentation av projektet Hand in Hand, ett självhjälpsprojekt till kvinnor som under hans ledning har växt oerhört mycket och nu finns över hela världen. Organisationen har hittills hjälpt 700 000 kvinnor att starta mikroföretag. Därigenom har de fått en försörjningsmöjlighet och ett bättre liv.

”Kvinnor är ansvarstagande, de super inte, de spelar inte, de tar hand om sina barn och ser till att de får en utbildning. På så vis hjälper man hela familjen och i förlängningen en hel generation”, sa Percy Barnevik.

Han menar att det är möjligt att utrota fattigdomen för de allra fattigaste i världen inom tio år genom att allokera om biståndet. Det ger mycket större effekt om man tillhandahåller möjlighet för individerna att arbeta och försörja sig, än att enbart ge biståndspengar till de fattiga länderna.

Läs gärna mer om de olika företagen och speciellt om organisationen Hand in Hand!

/Helene

måndag, november 21, 2011

Det räcker inte med mingel

 I dag föreläste Per Frankelius på Estrad. Ämnet var Innovationskraft i praktiken. Som vanligt med Frankelius var det intressant, humoristiskt och faktaspäckat.

Han pratade bland annat om hur man bär sig åt för att realisera innovationer, växa och nå internationell framgång. Enligt Frankelius handlar det framför allt om tre faktorer: Rätt kompetens, rätt anpassning av företaget till omvärldsfaktorer, och rätt marknadsföring. Det räcker alltså inte med att ha den bästa tekniken.

”Kompetensutveckling är nyckeln, men att identifiera behovet är inte helt lätt. Det behövs en metod för att identifiera företagets kompetensbehov. Sedan väller riskkapitalet in.”

Frankelius menade att vi är på väg in i något som han kallar för Mode 3 när det gäller kunskapsutveckling. Först skapades kunskap enligt modellen Mode 1, allt kom från universitet och andra bestämda platser. Under 1990-talet växte sedan Mode 2 fram. Här menade man att kunskap skapas i mötet mellan universitet, företag och andra aktörer. Mode 3 är som en kombination av de båda första modellerna.

”Om man verkligen ska möta folk och ha ett genuint utbyte, måste man också ha något att komma med. Det innebär att man måste jobba på kammaren också. Det räcker inte att vara ute och dricka kaffe och mingla. Sedan gäller det att ha rätt aktörer med i systemet. Vilka dessa är, är inte självklart. Det finns en massa myter om vilka som bör finnas med. Jag vågar inte säga mer än så…”

Frankelius hävdade också att det behövs en reviderad syn på innovation i Sverige. Begreppet har blivit urvattnat och kan i dag gälla lite vadsomhelst, ett par nya vantar till exempel. Men det håller på att ändra sig medgav han. Numera har man förståelse för att en innovation måste ha nått marknaden och ha hög originalitet.

7 december medverkar Per Frankelius på en gratiskonferens om innovation och miljöteknik. Mer info här: www.global-vision.se

/Jonas

fredag, november 18, 2011

Sex, kaffe och hightech

Moderatorn Simon Dingle snackar kaffe med experterna från Kulbay Coffee.
I går deltog jag, Hanna och Christina i det fantastiskt inspirerande evenemanget Good Morning 2011, arrangerat av SSES. Över 600 deltagare från olika delar av innovationssystemet, spännande talare och bra energi.

Som vanligt hade mycket krut lagts på inramningen: på scenen fanns en avancerad kaffemaskin, komplett med två kaffeälskande baristor. För scendesignen svarade Konstfackstudenterna Fernanda Torre och Emma Rose Metcalfe. De hade placerat talarna i en mysig cafémiljö, utifrån tanken att många goda idéer fötts på caféer och klottrats ner på servetter.

Moderator var Simon Dingle, journalist och teknikfreak som flögs in från andra sidan jordklotet (Johannesburg, närmare bestämt). Han höll i diskussionerna och kickade igång evenemanget genom att delge oss sin syn på entreprenörskap. Dingle framhöll att temporära projekt, där folk från olika håll samarbetar, blir allt vanligare.

- Frilansande är framtiden, sa han.

Richard Scase, entreprenör och författare, levererade en del dystra åsikter: ”Storföretagen är döda!” och ”Europa är dött, jämfört med Kina och Indien!”. Han menade att bankkriserna är ett bevis för att den europeiska modellen är ohållbar. Och storföretagen må prata om att ha högt i tak, men det är bara retorik. I verkligheten är de riskrädda och tillåter inte sina anställda att ta egna initiativ. Men detta leder som tur är till något positivt: entreprenörskap.

- Entreprenörskapets tid är inne, utropade Scase.

Han var också noga med att skilja på entreprenörer och ”vanliga” företagare:

- Entreprenörer är inte nöjda. De vill växa.

Enligt Richard Scase kan föreställningar om ett flott kontor, firmabil och andra statusprylar stå i vägen för entreprenörskapet. Allt man behöver är fantasi och en smartphone.

- Det gäller att skaka av sig storföretagsmentaliteten och fundera ut vad man kan göra annorlunda, billigare eller bättre än de befintliga företagen, sa Scase.

Kaffet hade som sagt en framträdande plats under dagen. Det pratades också en hel del om högteknologi: superbatterier som samtidigt är miljösnälla, industrirobotar som programmeras för att göra en grafittiinstallation, DNA-teknik som gör perfekta barn till en beställningsvara, och digital övervakning över våra liv, inklusive kaloriintag. Möjligheter eller skräckscenarier? Det förstås på vad man gör av tekniken.

Ett annat, mer otippat, tema under dagen var – sex. Vi fick till exempel lära oss att vi redan i dag kan kontrollera om vår käresta varit otrogen genom att DNA-testa hans/hennes underbyxor. Det låter lite CSI men enkla tester finns att köpa på nätet!

Vi fick också höra Ethan Imbodens entreprenöriella historia. Han har grundat sexproduktsföretaget Jimmyjane som gör tvärtemot de traditionella företagen i branschen. Jimmyjanes produkter är exklusiva och designade med hållbarhetstänk. De marknadsförs i ”vanliga” medier, av ”vanliga” kändisar. Och de säljs i utvalda butiker – inte i sunkiga sexshoppar på bakgator.

- Det finns inga genvägar, du måste tänka innovativt på riktigt, sa Imboden.

SSES kommer lägga upp bilder och filmer från dagen på webben. Läs gärna mer om talarna här.

/Åse

torsdag, november 17, 2011

Esbri på plats på Good Morning 2011


På Grand hotell äger i dag det välbesökta evenemanget Good Morning2011 rum. Det arrangeras av våra kontorsgrannar SSES och handlar bland annat om hur man kan förbereda unga entreprenörer för framtiden, och om samarbete mellan olika discipliner. Tips från framgångrika entreprenörer och möten mellan människor är två tongivande ingredienser. Bland deltagarna finns människor från alla generationer och kulturer, med olika bakgrunder och erfarenheter.

Hittills har vi lyssnat till en inledning av Simon Dingle, journalist från Johannesburg och dagens moderator. Vi har även hört entreprenören Richard Scase och Christina Lampe-Önnerud, grundare av Boston Power. Nu ser vi strax fram emot en fortsättning på förmiddagen med exempelvis Sara Öhrvall från Bonnier

/Christina

måndag, november 14, 2011

Övning ger färdighet

Att vi måste tillåta misslyckanden brukar jag regelbundet återkomma till i mina blogginlägg. Och en person som jag ibland hänvisar till är Bill Gartner, Arthur M. Spiro Professor of Entrepreneurial Leadership vid Clemson University, USA.

I förra veckan var han återigen på besök i Sverige. För några veckor sedan var han i Göteborg på inbjudan från oss. Denna gång var han inbjuden av Entreprenörskapsforum som talare i deras Swedish Schumpeter Lecture Series.

Under rubriken ”Embracing failure: Creative destruction and its consequences” gav Bill en exposé över att företag i de allra flesta fall upphör att existera. Även företag som lyckats etablera sig, växa och bli så kallade Fortune 500-företag upplever tuffa tider. Affärstidskriften Fortune Magazine lyfter varje år fram de 500 största företagen och Bill visade hur de utvecklats. Förändringen över tiden är rätt omfattande, och den dynamiken har ökat de senaste 20-30 åren.

Ett annat exempel är den dynamik som finns bland alla de försök till företagsstarter som görs. Även här kommer de flesta att misslyckas, enligt Bill. Men han menar att misslyckande inte är något negativt, utan en naturlig del av företagandets verksamhet.

Bill tyckte även att affärsvärlden behöver lära sig av sportens värld eftersom sport främst handlar om förlorare: ”In sports there is one winner and the rest are losers!”

Vilket ju är bra, kan man tycka ur ett företagarperspektiv. För inom företagandet handlar det sällan om att bara en kan vinna – och resten är dömda att förlora.

En illustration som Bill visade från sportens värld var en film med den framgångsrike basketspelaren Michael Jordan. Jordan avslutar med orden: ”I have failed over and over and over again in my life… that is why I succeed.”

Så det gäller alltså att försöka, försöka och återigen försöka. Till sist får vi till det på något sätt!

/Magnus

PS: I december har ESBRI nöjet att ha Bill på besök igen. Missa inte hans Estradföreläsning om Entrepreneurship and storytelling! Live i Stockholm 14 december, därefter tillgänglig som webb-tv.

onsdag, november 09, 2011

Miljösnälla bilar kräver nytt tänk

Fick precis CBIs nyhetsbrev med en hel del intressant läsning. Bland annat en länk till en text av Mats Williander som publicerades i GP i somras. Mats är numera kopplad till CBI och Victoriainstitutet och skriver om att den nya ”supermiljöbilspremien” missar målet. Han kallar elbilen en ”underlägsen teknologi” och menar att bilägande inte är en statussymbol för yngre storstadsbor. Nytt tänk och nya affärsmodeller krävs. Mats föreslår i stället att de 200 miljonerna satsas på ett hyrkoncept där man kan hämta och lämna elbilar på olika ställen, lokalisera dem med mobilen, boka när man behöver och betala per minut.

Jag intervjuade Mats 2006, i samband med att han disputerade. Jag minns det som en rolig intervju, och den resulterade i en ganska lång artikel. Han argumenterade redan då för att det behövs radikala innovationer inom bilindustrin, och såg en enorm tillväxtpotential. Mats frågade också om jag testat att köra en Prius och blev ganska chockad över att höra att jag inte ens har körkort.

Med detta sagt håller jag med om att det behövs nytänk i bilbranschen! Som körkortslös stockholmare, småbarnsförälder och miljönörd vill jag förstås ha ekorätta fordon med bilbarnstolar. Men inte nog med det: bilen måste köra sig själv också. Den bilpool som kan fixa K.I.T.T. från 80-talsserien Knight Rider går jag med i!

/Åse

Ekonomisk tillväxt – hotfull eller hållbar?


Jag har precis läst en intressant bok som vänder upp och ner på en del begrepp som har med hållbarhetstänkande att göra. Den heter ”Hållbarhetsmyten: Varför ekonomisk tillväxt inte är problemet” och är skriven av Martin Andersson och Christer Gunnarsson (SNS Förlag, 2011).

Författarna menar att det finns två framträdande åsikter i dag:

Den ena är kritisk till industriella processer men däremot positiv till teknologi och innovation. Den motsätter sig inte ekonomisk utveckling men denna bör inrikta sig mot grön energi, exempelvis alternativa energilösningar via vind och sol.

Den andra åsikten förkastar tanken att tekniska och institutionella lösningar kan uppnås så länge ekonomisk tillväxt blir en bärande kraft i samhällsutvecklingen. Här argumenteras det för en modell utan ekonomisk tillväxt eftersom det är den som är huvudproblemet.

Författarna till boken menar också att den viktigaste globala utmaningen i dag är att göra allvar av målsättningen att utrota massfattigdomen i världen. Riktig utveckling ger människor chans till ett bättre liv, den sätter människan i centrum men bör naturligtvis ta hänsyn till miljön. Moderna metoder behöver inte alltid vara negativa för naturen. Genom att öka produktiviteten på åkrarna kan skogen sparas – och därigenom hindras erosion och ett förstört djurliv.

Ett traditionellt utvecklingsbegrepp är ganska okontroversiellt och uttrycker vikten av både ekonomisk tillväxt och social välfärd samt miljöhänsyn nationellt och globalt, d.v.s. sådana aspekter som alltid läggs in i begreppet utveckling.

Problemet är att en ekologistisk tolkning av begreppet hållbar har lett till att ett berättigat miljöengagemang har blivit ett med en utvecklingsfientlig ekologism. Den ekonomiska och sociala utvecklingen ses som den egentliga orsaken till att dagens utveckling är så ohållbar. Man vill alltså att den småskaliga produktionen i utvecklingsländerna ska fortsätta – i evighet, amen!

Detta synsätt kan leda till att naturen sätts före människors och länders önskan om ett bättre liv, och därigenom kommer fortsatt fattigdom att bidra till ökad befolkning, mer matkriser och miljöproblem. Slutresultatet blir alltså mer problem för alla.

Vem som har rätt och fel tål att diskuteras, men det är befriande med någon som utmanar dagens vedertagna begrepp. Detta kan förhoppningsvis leda till en omprövning av vilka prioriteringar vi bör göra för att minska fattigdomen i världen – samtidigt som vi tar hänsyn till de miljömässiga aspekterna.

Läs gärna boken, den fick mig att tänka till!

/Helene

måndag, november 07, 2011

Entreprenörskap – på gott och ont – i Bangkok

Att vara i Bangkok och Thailand just nu är lite speciellt. Översvämningarna i landet är en katastrof som drabbar många hårt. Hur hårt är ännu för tidigt att säga. Över 500 människor har redan dött, många har fått sina hem och ägodelar förstörda. Det råder brist på dricksvatten och risskördarna hotas. Sjukdomar, förlorade intäktskällor och matbrist är bara några av efterverkningarna som delar av befolkningen står inför.

Sedan finns det såklart även de som på olika sätt, bra eller dåliga, kapitaliserar på katastrofen. Ett av de sämre, är den kvinna som går runt och samlar in pengar till en fiktiv välgörenhetsorganisation. Hon visar bilder på vattenfyllda gator och ber om ett bidrag från turister i Bangkok. När hon blir påkommen av en uppmärksam restaurangägare, lämnar hon genast tillbaka pengarna och försvinner snabbt och lite skamset därifrån.

Ett bättre sätt är alla de som säljer enkla gummistövlar för en billig slant. Improviserad taxiservice per båt är ett annat. Lika mycket en tjänst till grannar som inte har egen båt, som en affärsmöjlighet i det lilla. Med inkomsten kan förhoppningsvis taxiföraren skaffa mat till sin familj. Ett annat sätt att skaffa mat är att utnyttja fiskemöjligheterna, som också borde ha ökat.

Något slags kreativ förstörelse? Tja, det kanske är att säga för mycket. Men i alla fall en strimma av hopp mitt i katastrofen. Ja, inte den falska insamlerskan då. Det får nog räknas som mest förstörelse, hur entreprenöriellt och möjlighetsinriktat det än må vara. Å, andra sidan, hon kanske kan mätta sin familj. Som ju mycket väl kan vara drabbade av översvämningarna…

Många, både turister och thailändare, har också ställt upp som volontärer i arbetet med att bekämpa översvämningarna. Och många skänker pengar – som faktiskt kommer fram och hjälper. På plats i Bangkok finns särskilda insamlingsställen i polisens regi. Bangkok Post har en lista om man vill hjälpa på håll.

En sak är i alla fall säker, mängden vatten här engagerar alla. Även dem som inte är direkt drabbade.

/Jonas (Bangkok, Thailand)

fredag, november 04, 2011

I väntans tider

Nu går jag i väntans tider igen. Har nämligen beställt en massa nya avhandlingar och licar som lagts fram (eller ska läggas fram) vid exempelvis Stockholms universitet, Karlstads universitet, Chalmers, Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola och Umeå universitet. De handlar bland annat om entreprenörskap i turismindustrin, patentlagstiftning, småföretagens internetanvändning samt innovationssystem i Uganda. Kul att det händer så mycket inom fältet, och kul med en sådan blandning av ämnen.

Det ska bli spännande att ta del av all denna nya forskning, och se vad som platsar i årets sista Entré. Nummer 4-2011 når prenumeranterna innan jul – och dit är det bara sju veckor insåg jag precis. Hjälp!

Har du tips om forskning som vi bör uppmärksamma? Hör av dig snarast, till mig eller Jonas. Vi vill gärna veta vilka projekt som är på gång, och vilka som är på väg att disputera.

/Åse

onsdag, november 02, 2011

Ny databas! Vem gör egentligen vad?

För två veckor sedan lanserades databasen ”Vem gör vad” på vår webbplats. Det är en ny del av ESBRIs verksamhet som består av en databas på internet. Där kan alla som arbetar med forskningsfälten innovation, småföretagande och entreprenörskap presentera sig och sin forskning.

Om du tillhör den kategorin, men ännu inte registrerat dig, är det hög tid nu!

På ESBRI intresserar vi oss alltså för tre stora och viktiga områden, nämligen innovation, småföretagande och entreprenörskap. Det är ”våra ”områden och det är vår uppgift att se till att denna forskning sprids till alla som är intresserade. Men självklart är det forskarna som är experterna. Frågan är bara: ”vad gör dom? Och var?”

De är utspridda på olika institutioner och universitet runt om i Sverige, så det är inte alltid enkelt att hitta rätt person. Förhoppningsvis blir det lite lättare från och med nu.

Du kan söka efter för- eller efternamn, titel eller ämnesord. Eller prova att göra en sökning efter doktorander för att få en uppfattning om vilka forskningsfält som är under lupp just nu... och vad som kommer att publiceras inom ett par år.

Vi på ESBRI hoppas att den här databasen kommer att användas flitigt och vara ständigt aktuell och uppdaterad. Förhoppningsvis till hjälp för beslutsfattare, journalister och andra intresserade att hitta ”rätt” forskare att ta kontakt med.

Vi har bjudit in alla vi haft kontakt med eller hört talas om – men saknar du något namn tipsa oss gärna!

Ta en titt i Vem gör vad?

/Hanna