onsdag, november 30, 2011

Ingen regel utan undantag för mindre företag

Panelen från vänster till höger: Marita Ljung, Per Bolund, Anniqa Edström Nygård, Monica Lindstedt, Magnus Larsson och Jessica Polfjärd.
Tillbringade första delen av dagen med regelfrågor, närmare bestämt seminariet ”Regelförbättring för tillväxt” som arrangerades av Näringslivets Regelnämnd.

De presenterade sin årliga regelbarometer där de undersöker hur företagen upplever regelbördan. Den glädjande nyheten sedan förra året är att framförallt småföretagarna upplever att det blivit enklare att driva företag. Trots detta var kommentatorerna eniga om att det finns mer att göra.

Marita Ljung, statssekreterare på näringsdepartementet, berättade om vad som är på gång från regeringens sida. Hon lyfte bland annat fram att uppgiftslämnandet måste minskas och förenklas. 13 myndigheter under ledning av Bolagsverket ser över hur uppgiftslämnandet kan samordnas. Målsättningen är att ett företag bara ska behöva lämna en uppgift en gång. Marita betonade även att det är viktigt att det finns ett förenklingsåtagande på EU-nivå.

Oppositionen representerades av miljöpartisten Per Bolund. Med tanke på hans positiva syn på företagande i allmänhet – och småföretagande i synnerhet – blev det inte mycket till opposition. Snarare en önskan om färre och enklare regler. Per förde fram att Regelrådet borde bli permanent och att regeringen måste sätta mer press på de departement som inte tar regelförenklandet på allvar.

Tre företagare och representanter för de tre största företagar- och företagsorganisationerna fanns på plats för att ge företagarnas syn. Anniqa Edström Nygård driver jordbruk och är vice ordförande i LRF. Hon poängterade att just jordbruket är väldigt regeltyngt. Det värsta är inte reglerna i sig, utan rädslan att göra fel. Hon efterlyste en anpassning av reglerna efter företagens storlek.

Monica Lindstedt, grundare och ordförande för Hemfrid och dessutom vice ordförande för Företagarna, ville att myndigheternas hemsidor skulle anpassas bättre efter företagarnas behov. I dagsläget är de främst utformade för arbetstagarna. Hon menade även att handläggningstiderna borde kortas, och arbetsmiljöreglerna moderniseras.

Magnus Larsson, vd Expander Wireless och vice ordförande i Svenskt Näringsliv, höll med Monica om behovet av moderniserade arbetsmiljöregler. Han lyfte även fram det konkreta exemplet med hur differentierad moms skapar en massa extra arbete.

Värd för seminariet var Jessika Polfjärd, riksdagsledamot för moderaterna och ordförande för deras grupp i näringsutskottet. Hon lyfte fram vad hon kallade ”pannkakseffekten”. Nämligen att om du försöker trycka ner en bubbla i pannkakan, poppar ofta en annan upp. Regelverket fungerar ungefär på samma sätt. När man försöker ta bort en regel är det lätt att en annan kommer till.

Jag fick känslan av att alla i panelen, inte minst politikerna, var positiva till särbehandling för de mindre företagen. Frågan är om de kan övertyga sina kollegor i riksdagen? Det är väl något vi får se framöver.

Med tanke på alla bra synpunkter som framkom hoppas jag att NNR själva lägger ut ett långt referat från seminariet på sin webbplats. Redan nu kan du ta del av Regelbarometern 2011.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar