måndag, november 21, 2011

Det räcker inte med mingel

 I dag föreläste Per Frankelius på Estrad. Ämnet var Innovationskraft i praktiken. Som vanligt med Frankelius var det intressant, humoristiskt och faktaspäckat.

Han pratade bland annat om hur man bär sig åt för att realisera innovationer, växa och nå internationell framgång. Enligt Frankelius handlar det framför allt om tre faktorer: Rätt kompetens, rätt anpassning av företaget till omvärldsfaktorer, och rätt marknadsföring. Det räcker alltså inte med att ha den bästa tekniken.

”Kompetensutveckling är nyckeln, men att identifiera behovet är inte helt lätt. Det behövs en metod för att identifiera företagets kompetensbehov. Sedan väller riskkapitalet in.”

Frankelius menade att vi är på väg in i något som han kallar för Mode 3 när det gäller kunskapsutveckling. Först skapades kunskap enligt modellen Mode 1, allt kom från universitet och andra bestämda platser. Under 1990-talet växte sedan Mode 2 fram. Här menade man att kunskap skapas i mötet mellan universitet, företag och andra aktörer. Mode 3 är som en kombination av de båda första modellerna.

”Om man verkligen ska möta folk och ha ett genuint utbyte, måste man också ha något att komma med. Det innebär att man måste jobba på kammaren också. Det räcker inte att vara ute och dricka kaffe och mingla. Sedan gäller det att ha rätt aktörer med i systemet. Vilka dessa är, är inte självklart. Det finns en massa myter om vilka som bör finnas med. Jag vågar inte säga mer än så…”

Frankelius hävdade också att det behövs en reviderad syn på innovation i Sverige. Begreppet har blivit urvattnat och kan i dag gälla lite vadsomhelst, ett par nya vantar till exempel. Men det håller på att ändra sig medgav han. Numera har man förståelse för att en innovation måste ha nått marknaden och ha hög originalitet.

7 december medverkar Per Frankelius på en gratiskonferens om innovation och miljöteknik. Mer info här: www.global-vision.se

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar