torsdag, november 24, 2011

Det var en gång en entreprenör…


I går intervjuade jag Randi Bredvold, forskare vid Högskolan i Lillehammer. Hon disputerade för några dagar sedan vid Karlstads universitet på avhandlingen ”Entreprenørers fortellinger – En identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet”.

Randi menar att myten om den manliga, vinstmaximerande och risktagande entreprenören är spridd, och reproduceras dagligen i medierna. Hon berättade också att det i norska policydokument fortfarande ofta handlar om ”entreprenöriella egenskaper” – trots att det i dag är få forskare som tror att man föds som entreprenör.

I Randis avhandling står fem företagare inom den upplevelsebaserade turistnäringen i fokus. Hon har tagit del av deras livsberättelser och finner olika vägar till entreprenörskap, där omvärldsfaktorer är en viktig del. Enligt henne är det viktigt att lyfta fram sådana alternativa bilder. Många – inte minst kvinnor – kan ha svårt att identifiera sig med en klassisk ”self made man”. Och det gör att vi riskerar att gå miste om en massa potentiella entreprenörer.

En artikel om Randis avhandling kommer i Entré nr 4-11 som är ute före jul.

Företagsberättelser, storytelling och narratives är i ropet nu, både inom forskarvärlden och näringslivet. Läs gärna mer i tidningen Entreprenör.

Missa inte heller årets sista Estrad med professor Bill Gartner, Clemson University. Han har länge förespråkat narratives som forskningsmetod, och kommer till oss 14 december för att föreläsa under rubriken ”Entrepreneurship and storytelling”.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar