fredag, augusti 20, 2010

Tobias Krantz invigningstalade på ERSA

I går invigdes den stora ERSA-konferensen i Jönköping. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz var en av talarna. Han doktorerade 2002 i statsvetenskap, på en avhandling som heter ”Makten över regionen- en idéhistorisk studie av svensk regiondebatt 1963-1996”. Så han var helt klart på hemmaplan.

Han menade bland annat att det inte räcker med att placera ett universitet eller en högskola i en region för att saker och ting ska hända. Det behövs även bland annat entreprenörer. Men han poängterade också att nya lärosäten kan åstadkomma jättemycket, om de tänker nytt och inte försöker kopiera de gamla traditionella universiteten.

Han vill se mer samarbete med det lokala näringslivet och mer självbestämmande för universiteten och högskolorna.

Några av de övriga talarna under invigningskvällen var AnnaLee Saxenian, som vi kommer att porträttera i nästa nummer av tidningen Entré, och William Strange

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar