fredag, oktober 28, 2016

GEW utvecklar elevers innovationsförmåga

Global Entrepreneurship Week, GEW, hålls i år 14-20 november. Över hela världen genomförs entreprenörskapsaktiviteter denna vecka, som blir en manifestation för företagsamhet och innovationskraft. ESBRI är svensk värd för initiativet. Under GEW-paraplyet ryms flera globala entreprenörskapstävlingar. En av dem är DECA Idea Challenge, en tävling där elever och studenter ska hitta ett nytt, innovativt användningsområde för ett vanligt vardagsobjekt. Vi bad Tulio Capriles, gymnasielärare i entreprenörskap och ekonomi på Kunskapsgymnasiet Malmö, att berätta om sina erfarenheter av tävlingen och vilka möjligheter den öppnar för eleverna. /Jelena

DECA Idea Challenge är ett kul och enkelt sätt att jobba med innovation, IT och hållbar utveckling i skolan. Deltagarna i denna Youtubetävling kan vara grundskoleelever, gymnasister och högskolestudenter. De får tävla med jämnåriga från hela världen under GEW. I DECA Idea Challenge ska deltagarna arbeta i grupp och komma på ett nytt sätt att återanvända ett vardagsföremål. Sedan presenterar de sitt förslag på engelska i en kort video som laddas upp på Youtube. Vardagsföremålet förra året var kartonglådor. Årets vardagsföremål avslöjas 10 november.

Jag är gymnasielärare i entreprenörskap och ekonomi, och mina elever har varit med i tävlingen de senaste tre åren. I skoldebatten pratas det mycket om behovet av att utveckla elevernas förmåga att kommunicera, samarbeta, och tänka innovativt. Det pratas också om att integrera IKT (informations- och kommunikationsteknik) samt internationalisering i undervisningen. Allt detta görs i DECA Idea Challenge. Dessutom är det lätt och gratis att delta.

Man kan göra på olika sätt när man använder sig av tävlingen i sin undervisning. De första två åren jag körde DECA Idea Challenge jobbade jag på Sundsgymnasiet i Vellinge. Skolans ekonomielever och samhällskunskapselever arbetade i grupp med tävlingen en hel vecka. Vi var lärare i företagsekonomi, geografi och engelska som samarbetade i projektet.

Förra året började jag jobba på Kunskapsgymnasiet Malmö men har fortsatt arbeta med mina gamla kollegor på Sundsgymnasiet kring DECA Idea Challenge. Vi har också inkorporerat Malmö Lärlingscenter i projektet. Vi lät våra elever arbeta tillsammans trots att de läser olika program och går i olika skolor med olika huvudmän. Elever från varje skola fick arbeta intensivt under en dag för att ta fram ett förslag och spela in sin film. Vi ska göra samma sak med nya elever i år den 17 november. Det är spännande att se hur eleverna utvecklar sin innovationsförmåga genom samarbetet med personer från andra skolor, olika kommuner och olika bakgrund.

Nytt för i år är att vi på Kunskapsgymnasiet Malmö ska köra DECA Idea Challenge som en språkaktivitet för dem som läser kursen Engelska 6. Det är en kurs som läses av alla elever i årskurs 2, oavsett program. Vi ska ha en temadag som vi kallar Språkets dag den 15 november med olika aktiviteter för de olika årskurserna. Tvåornas aktivitet kommer att vara DECA Idea Challenge med fokus på engelskan. På köpet får de träning i samarbete, IKT och innovation för hållbar utveckling. Vi tänker att detta kan bli en återkommande aktivitet som alla elever på skolan kommer att göra minst en gång under sin gymnasieutbildning på Kunskapsgymnasiet Malmö.

Detta är bara några exempel på hur man kan göra, det finns flera möjligheter. Min erfarenhet av tävlingen är att den är kul, enkel att koppla till ämnesmål och bra för att utveckla elevernas innovationsförmåga. Det är en aktivitet som jag hoppas att flera skolor deltar i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar