torsdag, oktober 13, 2016

Mer prat i parallella seminarier

Per Frankelius, Tanya Marvin-Horowitz och Christopher Waldén. Foto: Sofia Ernerot.
När vi har gjort deltagarundersökningar efter tidigare konferenser har ”Mer interaktivitet!” seglat upp som ett önskemål. Det har vi försökt tillgodose på olika sätt, bland annat genom att ha väl tilltagna pauser (eftersom det ofta är då de viktiga kontakterna knyts).

Sweden-U.S Entrepreneurial Forum 4 oktober ökade vi också kontaktytorna mellan deltagare och talare genom att köra två pass med sammanlagt sex parallella seminarier. I och med detta fick deltagarna möjlighet att fördjupa sig i sina specialintressen, och interagera mer med talare och andra deltagare. Temat för de sex seminarierna var:

1. Trends and opportunities in life science/digital health
2. Trends and opportunities in clean tech/green tech
3. Trends and opportunities in food tech
4. Programs, platforms and support for entering the U.S. market
5. Why are big companies interested in startups and SMEs?
6. Policies for enhancing an ecosystem for entrepreneurship and innovation

Under det första seminariepasset lyssnade jag på diskussionen kring miljöteknik (clean/green tech). Den hölls ihop på ett föredömligt sätt av Clare Fairfield, Venture Capital Institute. Clare är en kär och välkänd profil på Sweden-U.S Entrepreneurial Forum. Han har ingått i den amerikanska delegationen som utgör konferensens stomme fler gånger än någon annan.

Clare Fairfield. Foto: Sofia Ernerot.
I panelen ingick också Per Frankelius, Linköpings universitet, Tanya Marvin-Horowitz, Capital A Partners, och Christopher Waldén, Energimyndigheten.

Som en ingång i diskussionen gjorde Per Frankelius en kort presentation av forsknings- och utvecklingsprojektet Grönovation. Han konstaterade bland annat att precisionsjordbruk, där drönare kan vara till nytta, är en trend. Högteknologiska ångmaskiner som drivs av biobränsle utgör en stor möjlighet, enligt Per som även har utvecklat resonemanget på DN Debatt och i Entré.

Energiförsörjning är till stor del en politisk fråga, men det handlar också om människors beteende.

- I USA finns en stor vilja att förändra och bli mer miljövänliga, men det kommer att ta ett tag eftersom det rör sig om över 300 miljoner människor. En mer omedelbar åtgärd är att minska de stora industriernas utsläpp. Jag är intresserad av den sortens möjligheter, sa Tanya.

Caroline Walerud, Shelly Porges och Marie Wall. Foto: Sofia Ernerot.
Jag deltog också i seminariet som handlade om hur vi kan bygga entreprenöriella ekoystem. Clare Fairfield agerade moderator även här, och i panelen satt Shelly Porges, serieentreprenör och investerare, Caroline Walerud, medgrundare Volumental, och Marie Wall, startupansvarig på näringsdepartementet.

Caroline berättade bland annat att Volumental gjorde ett tidigt val att söka sig till Stings inkubator.

- Vi fick kontorsplatser, vi blev direkt en del av ekosystemet och alla var väldigt hjälpsamma, sa hon.

Hon pekade också på något som inte fungerar så bra i det svenska, entreprenöriella ekosystemet, nämligen arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensen i svenska startups. Flera fall har fått stor uppmärksamhet, nu senast Tayyab Shabab – systemutvecklaren som ska utvisas på grund ett misstag som har begåtts av hans förra arbetsgivare.

- Många av medarbetarna på Volumental har utländsk bakgrund, och det smärtar att det ska vara så omständligt att anställa. Det kan ta upp till ett år att få alla papper i ordning, och det är väldigt lång tid för ett nystartat företag, sa Caroline.

Shelly bidrog i alla fall med lite glädjande fakta för alla oss i publiken som inte längre räknas som kids:

- Vet ni vad medelåldern är i USA för dem som startar sitt första företag? 39,5 år!

Se talarpresentationer, foton och webb-tv från dagen.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar