tisdag, januari 26, 2010

Studenter mötte drakar

Studenterna på magisterprogrammet i entreprenörskap vid Lunds universitet fick nyligen besök av fem ”drakar”, alltså riskkapitalister, ifrån Öresundsregionen. De var inbjudna att delta i eventet ”Drakar på universitet”. Precis som i SVT-förlagan Draknästet gick det hela ut på att studenterna presenterade sina företagsprojekt för riskkapitalisterna, som sedan bestämde vem som skulle gå därifrån som vinnare.

ESBRI har mejlats med Tomas Karlsson som var en av arrangörerna bakom eventet.

Varför drog ni igång det här?

- Vi drog igång det som en del i magisterprogrammet i entreprenörskap. Hela programmet har ett aktionsbaserat och tillämpat fokus. Studenterna har jobbat med sina uppstartsprojekt under hösten, samtidigt som de har gått kurser. Vi vill komplettera teoretisk kunskap om resursanskaffning med en praktisk upplevelse av finansiell resursanskaffning.

Hur kom ni på idén?

- När jag kom till Lund i höstas och förstod hur bra studenter vi har, och hur gott samarbetet med riskkapitalisterna i regionen var, så funderade vi på om man inte kunde genomföra vår egen version av draknästet. När sedan även en av våra mentorer nämnde draknästet så förstod vi att det här måste vi bara göra.

Vilka står bakom satsningen?

- Det är magisterprogrammet i entreprenörskap som står bakom eventet. Öresund Entrepreneurship Academy står för maten och Ljud och bildskolan i Lund står för foto/filminspelning.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma genom det här?

- Vi hoppas att riskkapitalisterna kan få upp ögonen för vikten av uppstartskapital i tidiga skeden av företagandet, och att de exponeras för några av de många bra idéer som finns hos studenter vid Lunds universitet. För studenterna så hoppas vi att det skapar en genuin förståelse för vikten att förbereda goda presentationer, och att förstå sitt projekt utifrån ett riskkapitalperspektiv. Publiken och riskkapitalisterna bidrar också till en spänning i programmet som är bra för studenternas motivation. Om det blir bra, så kan detta bli en stående del i utbildningen. Ett sådant här event kan säkert locka ännu fler goda studenter till vår utbildning.


Varför är det här konceptet bra för att ragga kapital?

- Vi vill förbereda studenterna för en situation de kan hamna i när de har startat sitt företag. Det är ett utmärkt sätt för dem att lära sig om kapitalanskaffning och presentationsteknik. Våra studenter får en träning i att övertyga verkliga riskkapitalister, och blir därmed bättre på att ragga kapital. Det är nog många som försökt få riskkapital som önskar att de hade haft den träningen.

Vinnare av eventet blev projektet Nocturnal Vision som har en bildförbättringsalgoritm. Priset bestod av äran och 5000 kronor. Någon av drakarna var även framme och bokade möte med vinnarna, vilket ju förhoppningsvis kan leda till något ännu större i framtiden.

/ Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar