tisdag, november 25, 2014

Långsiktighet och samverkan nyckeln till framgång

Finlands näringsminister Jan Vapaavuori och ordf i näringsutskottet Jennie Nilsson (s) var två av talarna på seminariet "Var skapas de nya jobben?".
I går eftermiddag deltog jag i seminariet ”Var skapas de nya jobben?- framtiden för basindustrin i Sverige och Finland”, arrangerat av Finlandsinstitutet och Global Utmaning.

Basindustrin är fortfarande ryggraden i Sveriges och Finlands ekonomier, trots att tusentals arbetstillfällen flyttat till olika låglöneländer. Industrin genomgår en tung strukturomvandling men det finns trots allt branscher där utsikterna ljusnar. Exempelvis aviserar skogsindustrin investeringar för mångmiljardbelopp. Vad behövs då för att industrin ska fortsätta vara viktig för ländernas ekonomier och arbetsmarknad?

Flera av talarna förde fram hur viktigt det är med långsiktig politik. Det tar lång tid för innovationer att nå marknaden, och kanske ännu längre tid inom basindustrin. Därför är det viktigt att olika aktörer vet vilka spelregler de har att anpassa sig till för att våga investera – och satsa på innovation.

Det är också viktigt att tillgodose framtidens behov av kvalificerad arbetskraft. Då är samverkan mellan näringsliv och akademi avgörande. Det behövs mer yrkesinriktade utbildningar och mer praktik. Olika typer av traineetjänster är också tänkbara.

Slutligen är det nödvändigt att tänka i nya banor – marknaden förändras och miljömässiga hänsynstaganden blir allt viktigare.

Det här evenemanget ingick i GEW, och det finns fler spännande aktiviteter på gång under veckan. Ta gärna en titt i kalendariet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar