torsdag, december 19, 2013

Ännu ett år i kunskapens tjänst

Så här de sista dagarna innan julen brukar det gälla att samla tankarna kring vad som gjorts under det gångna året, och vad som stundar under det nya året.

En första tanke går till alla som tar del av det som vi på ESBRI gör. Ni som läser tidningen Entré, deltar i Estradföreläsningar och andra aktiviteter, använder vår webbplats, följer oss på Twitter och Facebook eller läser denna blogg. Ett stort tack till er!

Det är ert intresse och era glada tillrop som bidrar till att vi fortsätter att utvecklas. En del av våra kanaler och aktiviteter har funnits med sedan ESBRI startades 1997, till exempel Entré och Estradföreläsningarna.

Under 2013 har vi i tidningen Entrés fyra nummer lyft fram över 100 forskare som är verksamma på ett 20-tal lärosäten och forskningsinstitut i Sverige. Vi har ambitionen att vara den främsta plattformen, och den neutrala arenan, för att lyfta fram all den forskning som pågår kring entreprenörskap, innovation och småföretagande. Även ”Vem gör vad?” fyller en viktig funktion. Det är en databas som gör alla forskare inom vårt fält mer tillgängliga och synliga. Jag vill rikta ett stort tack till forskarna som arbetar för att öka kunskapen kring olika aspekter av entreprenörskapsområdet.

Hösten har varit extra intensiv, med bland annat starten av From Research to Business. Det är ett program i kommersialisering för doktorander och postdocs. Vi har även delat ut pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt och genomfört det 10:e årliga Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum tillsammans med Näringsdepartementet. Passande nog slog vi publikrekord i Stockholm.

I november genomfördes Global Entrepreneurship Week (GEW) som ESBRI sedan i år är nationell värd för. GEW är världens största manifestation kring entreprenörskap där 140 länder medverkar. I Sverige genomförde ett 100-tal partners 212 aktiviteter på 50 orter. Vi på ESBRI arrangerade bland annat ett seminarium med amerikanska ambassaden på temat ”Innovation, Partnerships and Seeking New Solutions – Development Assistance in the 21st Century”. Där medverkade ambassadör Mark Brzezinski och chefen för USAID, Rajiv Shah.

Allt vi gör är beroende av finansiering så jag vill även passa på att först rikta ett tack till våra två största finansiärer under 2013: VINNOVA och Tillväxtverket. Vi har även fått stöd från Almi Företagspartner, Business Sweden, Företagarna, Jordbruksverket och Svenskt Näringsliv. Därutöver har vi en rad nätverkspartners i olika sammanhang som framgår vid varje enskild aktivitet.

Avslutningsvis vill jag tacka mina fantastiskt duktiga medarbetare som sett till att vi fortsatt leverera bra grejor även under 2013. Vilka våra nyårslöften och nya spännande aktiviteter blir återkommer jag med efter årsskiftet.

Till dess – en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar