tisdag, december 17, 2013

Nytt forskningsämne avslutade Estrad


Vad är "normalt"? Johan Wiklund använde sig själv som exempel. Han är exakt 2 meter lång, och ligger därmed två standardavvikelser från vad som är normalt. I flygstolen är det negativt, på rockkonsert en fördel.
9 december genomförde vi årets sista Estrad, och där fick vi veta mer om ett spännande och relativt outforskat område. Johan Wiklund har börjat titta närmare på kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa.

Han konstaterar att exempelvis ADHD, autism, dyslexi och bipolär sjukdom kan orsaka stort personligt lidande och utgöra ett hinder för individen i arbetslivet. Psykisk ohälsa ses som något avvikande och dysfunktionellt. Och personer som inte passar in på en ”vanlig” arbetsplats riskerar att förpassas till arbetslöshet.

Men det som anses onormalt och dysfunktionellt i ett sammanhang, kan vara funktionellt i ett annat. Wiklund menar att entreprenörskap kan vara ett alternativ som låter fler personer komma till sin rätt. Under föreläsningen pratade han bland annat om Steve Jobs och Richard Branson – mytomspunna personer som framstår som kreativa genier, men som inte faller inom ramarna för vad som betraktas som ”normalt”.

Anne-Liis von Knorring medverkade också i föreläsningen. Hon visade att det är vanligt med den här typen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 5 procent av befolkningen har ADHD, och 5 procent har dyslexi.

Den här typen av egenskaper verkar alltid ha funnits, von Knorring påpekade att personer med liknande funktionsnedsättningar fanns beskrivna redan på 1700-talet. Hon konstaterade att de måste ha varit viktiga för vår arts överlevnad även längre tillbaka i tiden, eftersom egenskaperna inte successivt har förändrats genetiskt. Man kan tänka sig att de här individerna var impulsiva och orädda i jakt och strider.

I dagens samhälle ställs höga krav på att kunna koncentrera sig, söka, läsa och tillgodogöra sig information och därför är det viktigt att individer med neuropsykiatriska diagnoser får verktyg för att hantera sina svårigheter inom dessa områden.

Von Knorring har följt ett antal personer med ADHD och berättade att de ofta är mycket perceptiva, och kan upptäcka affärsmöjligheter som inte andra ser. De kan också vara övertygande och bra på att sälja in sina idéer. Samtidigt kan de ha svårt att koncentrera sig en längre tid och därför är det viktigt att andra kan förvalta deras affärsidéer.

Det ska bli mycket spännande att se resultaten av fortsatt forskning inom det här området. Förhoppningsvis kan det också bidra till att samhället i högre grad ser potentialen hos individer med olika former av neuropsykiatriska diagnoser och tar vara på deras kapacitet.

Ta gärna en paus i julstressen och kolla in föreläsningen via webb-tv. Estrad fortsätter 2014, i kalendariet hittar du de tre spännande föreläsningar som vi hunnit boka in under 2014.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar