torsdag, januari 02, 2014

Vart-vad-hur!

Jag fick nyligen en tankeställare när jag läste en intressant bok. ”Har du attityden?” är en inspirationsbok om företag som vill förändra världen. Boken är användbar även om man inte arbetar i ett innovativt nystartat bolag, utan (som jag) i en verksamhet som funnits länge och som till viss del kör på i invanda spår. Boken kan ändå inspirera till ett annorlunda förhållningssätt.

Författaren Claes Knutson menar att många företag har som syfte att förvalta en befintlig affär, och därför blir det också ”business as usual”. Företaget är väletablerat på en viss marknad och ambitionen är att förvalta sin position på marknaden så väl som möjligt.

Andra företag har en helt annan drivkraft, de utmanar och förändrar. De har inte ambitionen att tjäna pengar eller bli ytterligare en aktör på marknaden. De vill i stället utmärka sig och skapa något extraordinärt, kanske till och med förändra världen. I boken kallas de för challengerföretag.

Vad utmärker då dessa företag? De lyckas göra något annorlunda och skapa ett försprång gentemot andra aktörer. De här företagen vågar tänka precis tvärtom. Lönsamhet är naturligtvis viktigt, men det innebär inget egenvärde i sig. Däremot är lönsamhet nödvändigt för att nå målet – som är att förändra världen.

Knutson menar att det är viktigt att styra företagen med hjälp av vart-vad-hur. Vart handlar om att hitta den ”higher meaning” som motiverar människor och får dem att göra det där extra. Vad är det man bestämmer sig för att göra och hur är just genomförandet av idén.

Några exempel på svenska challengerföretag är Ikea, Skype och Spotify. Ikea är ett utmanarföretag med en stark företagskultur. Skype erbjuder bland annat gratistelefoni över nätet och har växt enormt sedan starten 2003. Spotify är på väg att forma en helt ny affärslogik för hela musikbranschen genom att skapa ett enkelt sätt att lyssna på den musik som man själv väljer.

Vill du också vara med och bygga ett företag som vill förändra världen? Börja med att läsa boken!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar