fredag, januari 31, 2014

Herregud, så skulle aldrig jag göra!

Jag har precis läst boken ”Organisation och ansvar” skriven av Tommy Jensen och Johan Sandström. Boken diskuterar hur olika legitima och etablerade organisatoriska processer hindrar – och till och med motverkar – ansvarstagande och ansvar.

Det är en mycket tänkvärd bok som beskriver hur olika processer fungerar och hur de påverkar människor att gå ifrån sitt eget ansvarstänkande och genomföra handlingar som de egentligen tycker är helt felaktiga – i samhället, privat eller i sin yrkesroll. Författarna menar att det sällan är onda människor som begår onda handlingar. Oftast är det vanliga människor vars moraliska kompass har slagits ut. De lyder order, är stressade eller kanske inte ser konsekvenserna av sitt handlande.

Via exempel på olika socialpsykologiska experiment visar författarna hur vi under vissa omständigheter kan tillfoga både människor och miljö skada utan att se något personligt ansvar. Detta blir tydligare ju mer distanserade vi är från våra offer.

Det är väldigt skrämmandet tycker jag, och jag undrar hur jag själv skulle reagera i en motsvarande situation. Det är lätt att tänka: ”Herregud, så skulle aldrig jag göra”, men exemplen i boken visar att det är svårt att på förhand veta hur en människa kommer att handla.

Författarna beskriver på ett översiktligt sätt olika organisatoriska processer och ger förslag på hur man kan hantera dessa för att på ett konstruktivt sätt hitta vägar framåt. Det är viktigt att ta ansvar eftersom vi står inför svåra globala problem med ändliga resurser.

Det här är en läsvärd bok om du är företagsledare, anställd, student eller forskare. Eller helt enkelt – människa.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar