fredag, mars 14, 2014

Framgångsrika ledare frågar ”varför”

I samarbete med amerikanska ambassaden i Stockholm, arrangerade ESBRI ett lunchseminarium 12 mars. Vi hade nöjet att ha Christy Wyatt, vd på Good Technology, som talare. Good Technology är en leverantör av mobila säkerhetslösningar med huvudkontor i Sunnyvale, Kalifornien. Temat var ”Innovation and Leadership: What makes companies innovative and competitive?”

Förutom Christy och några av hennes kollegor, samlades en liten och blandad grupp från vårt nätverk: entreprenörer, investerare, forskare och policymakare. Seminariet inleddes med en kort introduktion av Christy i syfte att stimulera ett öppet rundabordssamtal och utbyte av idéer.

Christy Wyatt gav oss flera insikter om vad hon anser är en viktig del av den entreprenöriella kulturen i Silicon Valley. Under sin karriär har hon ofta ställt frågan ”varför”, och ifrågasatt strategiska drag och produktförändringar i företag där hon har jobbat. Hon menar att en viktig del av en bra företagskultur är att vara bekväm med att alltid ställa dessa frågor, men också att investera i svaren. En framgångsrik ledare måste bygga företagskulturen kring frågan ”varför” och sedan våga agera efter de svar man får.

Som svar på frågan vad som skiljer en vd i Silicon Valley från en ”traditionell vd”, pekade Christy på hur snabbt idéer och företag växer fram i Silicon Valley. Då krävs en extra dos av uppmärksamhet för marknadens föränderliga landskap. Men hon la också till att man bör vara försiktigt med att generalisera.

Våra gäster var överens om att det redan finns en bra koppling mellan Silicon Valley och den svenska marknaden. Men de uttryckte ändå en förhoppning om att fler kontaktmöjligheter, som detta seminarium, kan leda till att potentialen utnyttjas ännu bättre framöver.

/Jelena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar