onsdag, mars 26, 2014

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara alla resurser?

Foto: Anna Kopparberg.
Förra veckan deltog jag i Sacos konferens om globalisering, entreprenörskap och kompetens. Dagen innehöll många intressanta presentationer och spännande fakta. En generell slutsats som jag drog var att det finns massor av resurser som i dag inte tas tillvara.

Forskaren Karl Wennberg inledde med att presentera en studie som visar att utrikesfödda startar företag i större utsträckning än infödda. Och företag som startas av barn till utrikesfödda individer växer ofta mycket snabbt. Man kan också se att en liten grupp av snabbväxande företag står för nästan hela nettotillväxten av nya jobb.

Många som anställs i nya, snabbväxande företag är unga, med annan bakgrund, arbetslösa. De här företagen skapar alltså arbetstillfällen för individer som i allmänhet står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få en anställning. Det innebär att den här gruppen människor kan få ett mycket bättre utgångsläge om de sedan vill söka sig vidare på arbetsmarknaden. Så bra!

Maroun Aoun berättade om hur IFS arbetar. De har 40 rådgivare från 18 länder anställda, och de är verksamma runt om i Sverige. Numera samarbetar IFS med ALMI, och därigenom har utlåningen av pengar till företagare med utländsk bakgrund ökat markant.

I dag utgör personer med utländsk bakgrund 20 procent av alla företagare. En tydlig trend är att den här målgruppen går in i nya branscher hela tiden, speciellt i storstadsregionerna. Många individer med utländsk bakgrund har ett stort nätverk, speciellt i hemlandet men även i resten av världen. Nätverken är en viktig resurs både för Sverige och företagen och vi borde arbeta för att bli ännu bättre på att ta vara på dem. Aoun har skrivit Åsikten i det kommande numret av Entré, där kan du läsa mer.

Lisa Cooper från norska Leadership Foundation delade med sig av sina erfarenheter från att vara utlandsfödd. När hon flyttade till Norge från New York i slutet av 1980-talet möttes hon av en utbredd diskriminering och okunskap. Med tiden har detta förändrats, delvis tack vare både denna och andra organisationers arbete för att skapa bättre förutsättningar för personer med icke-norsk bakgrund.

Ett projekt som vore kul att kopiera i Sverige är deras Top 10. De utser varje år de tio mest framgångsrika individerna i Norge som har utländsk bakgrund. De blir sedan positiva förebilder och visar på goda exempel, på möjligheterna.

Liknande tankegångar har IFS, som i många år har korat Årets Nybyggare i Sverige. Avsikten är att priset ska gå till en person med invandrarbakgrund som, trots hinder och relativt sämre förutsättningar, har startat eget och bidragit med tillväxt i det nya landet.

Du kan se hela konferensen och ta del av alla intressanta presentationer på Sacos webb-tv. Mycket sevärt!

Vill du läsa mer om entreprenörskap hos personer med utländsk bakgrund? En bra ingång är vår temasida www.esbri.se/utland

Missa inte heller vår Estrad 14 maj.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar