torsdag, mars 23, 2006

Kvinnliga entreprenörer som resurs!

Återigen kommer, den för ingen förvånande, nyheten om att det finns få kvinnor i storföretagens ledningsgrupper och styrelser. I de flesta tidningsartiklar om ämnet hävdas att för att få fler kvinnor i styrelserna måste fler kvinnor bryta igenom glastaket och komma med i högsta bolagsledningen. Visst finns det en poäng med detta, men en annan viktig grupp kvinnor glöms bort. Och det finns alldeles för få av dem också!

År 2003 skrev jag och Nancy Carter, professor University of St. Thomas, en kort artikel där vi poängterade att kvinnor som har drivit ett eget framgångsrikt tillväxtföretag borde kunna vara goda kandidater till styrelser. Men det är alltså samma problem där – det finns för få av dem!

För att förstå mer om detta fenomen, och om tillväxtfinansiering för företag ägda av kvinnor, har vi på ESBRI sedan 2003 samarbetet med en grupp forskare från USA under namnet DIANA. Tanken är att bygga ett internationellt nätverk av forskare för att tillsammans arbeta för att öka kunskapen om dessa frågor. Under våren 2006 händer en hel del inom DIANA-projektet. Vi kommer att publicera en populärvetenskaplig rapport och en bok. Vi kommer dessutom att arrangera ett Internationellt symposium här i Stockholm. Mer information kommer framgent.

En sista reflektion: Låt oss hoppas – och arbeta för – att även de kvinnor som väljer eget företagande som modell att styra sina liv uppmärksammas som förebilder. Låt oss också hoppas – och arbeta för – att dessa kvinnors resa i det egna företagandet ses som en framtida resurs för högre chefsposter och styrelser när nomineringskommittéerna söker med ljus och lykta efter lämpliga kandidater.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar