tisdag, oktober 25, 2011

Små vill bli stora

Tillväxtverkets Anna Bünger (t. v.) och näringsdepartementets Ylva Skoogberg deltog i seminariet med titeln ”Matcha bättre så växer företagen!”
Deltog i dag i ett seminarium om svenska företags växtkraft, arrangerat av Tillväxtverket. De har frågat närmare 20 000 företagare med 10-49 anställda om möjligheter och hinder för tillväxt. Svaren finns i rapporten ”Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag”.

Sammanfattningsvis kan man säga att företagens tillväxtvilja är god. Storleken har betydelse – större företag är mer tillväxtsugna än mindre. Innovativa företag och småföretag som samverkar har också större tillväxtvilja. Men det finns också hinder i vägen: brist på lämplig arbetskraft och kapital, hämmande lagar och regler.

Undersökningen som ligger till grund för rapporten heter ”Företagens villkor och verklighet 2011” och har genomförts av Tillväxtverket/Nutek även åren 2002, 2005 och 2008. Det innebär att man kan titta tillbaka på hur svenska företagare upplevt sin vardag under nästan tio år.

Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket, presenterade rapporten och pekade ut en del intressanta resultat. Till exempel att småföretag som samverkar har större tillväxtvilja än andra, men att andelen samverkande företag i år har minskat till 40 procent efter att ha legat runt 60 procent sedan 2002. Han konstaterade också att företagare med utländsk bakgrund upplever tillgång till lån, krediter och extern ägarkapital som ett större hinder än vad företagare med svensk bakgrund gör. Svenskfödda företagare ser å andra sidan tidsbrist som ett större hinder än vad företagare med utländsk bakgrund gör.

- När det gäller brist på lämplig arbetskraft verkar problemet peaka i de ”lite större småföretagen”, med mellan 10 och 49 anställda.

- Här har myndigheterna en tydlig roll. Det kan handla om att ta fram fler korta yrkesutbildningar. Vi måste också få in fler högutbildade invandrare på arbetsmarknaden. Ett annat område är transportsystemet: vi behöver fungerande kollektivtrafik och bra vägar. Det blir allt viktigare att kunna matcha företag med tilltänkta anställda, sa Jan Persson.

Han ingick sedan i en panel tillsammans med Gunnar Johansson, pressansvarig på spelföretaget Starbreeze, Ylva Skoogberg, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet sedan ett par veckor tillbaka, samt Bo Wictorin, analytiker på Eskilstuna kommun. Moderator var Anna Bünger, utvecklingschef på Tillväxtverket.

Gunnar Johansson konstaterade att rekrytering av rätt kompetenser är en av de största utmaningarna för Starbreeze, som i dag anställer ett 90-tal personer och omsätter ett 80-tal miljoner.

- Inom dataspelsutvecklingen behövs spetskompetens. Ibland måste vi rekrytera från andra länder men det kan ta ett halvår. Som tur är finns det också många svenskar som är duktiga på det här området. Problemet är bara att många av dem vill testa att jobba utomlands. I bästa fall kommer de tillbaka när de ska skaffa barn, men det är ju tio år dit, sa Johansson.

Bo Wictorin såg integration som en viktig framgångsfaktor för regioner.

- De som är bra på integration kommer att lyckas bäst. Multikulturella och pluralistiska miljöer är de mest framgångsrika.

- Ett annat viktigt område är att öka kontaktytorna mellan forskning och näringsliv. Samtidigt har jag en käpphäst: Så fort alla är överens om att en viss bransch kommer bli nästa tillväxtbransch, så går det åt skogen. Jag tror inte att vi ska vara inne och peta så mycket! Samverkan måste växa fram lokalt och regionalt, sa han.

Ylva Skoogberg höll med om att man inte ska peta så mycket i företagen.

- Med en bra, generell näringslivspolitik skapar vi goda förutsättningar för alla företag som vill växa.

Studien visar att många företagare har önskemål om regelförenklingar. Det resultatet tar Skoogberg förhoppningsvis med sig till näringsdepartementet som i morgon kör ”Regelförenklingsdagen”.

- Vi kommer bland annat diskutera förenklad uppgiftslämning och konsekvensutredningar. Det kommer hända en hel del på det här området, lovade Ylva Skoogberg.

- Vi måste komma ihåg att det inte bara handlar om reglerna i sig. Attitydfrågor på förvaltningar som hanterar exempelvis bygglov och miljöprövningar påverkar också. Det behövs en bättre förståelse för företagares verklighet – till exempel att tid spelar roll. Samtidigt ska vi komma ihåg de positiva förändringar som skett. Titta bara på Skatteverket, vilken metamorfos! I dag är det ju jättelätt att deklarera, sa Bo Wictorin.

På Tillväxtverkets webb kan man också hitta resultaten kring tillväxt nedbrutna på regioner. Under våren 2012 kommer ytterligare två rapporter baserade på undersökningen. Den ena handlar om internationalisering, den andra om regionala förutsättningar för företagande.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar