tisdag, juni 05, 2007

Full fart på kunskapsfronten

Den senaste veckan har anmälningarna till den 100:e Estradföreläsningen fullkomligen strömmat in. Det känns härligt att på måndag (11 juni) få introducera de nio professorer som ska prata för en fullsatt sal med över 170 deltagare!

Den 100:e föreläsningen innebär att cirka 13 000 personer har varit med på Estradföreläsningarna sedan de startade hösten 1997. Och långt fler har läst referaten på ESBRIs hemsida.

Att bidra till ökad kunskap, och därmed ökad förståelse för den betydelse som entreprenörskap, innovation och småföretagande har för samhället i stort, är grunden för ESBRI. Estradföreläsningarna är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Därför var det extra glädjande att i förra veckan höra Signhild Arnegård Hansen som nytillträdd ordförande för Svenskt Näringsliv, uttrycka hur viktigt det är med förståelse för företagarnas och företagens vardag, och för vad de bidrar med i samhället.

Här spelar forskningen en central roll. Men det är givetvis avhängigt av att forskningen når resten av samhället, till exempel policymakare och företagare. Därför känns det riktigt bra att vi på ESBRI har arbetat med att bygga broar, och även sett till att det finns trafik över dessa broar, under de senaste 10 åren.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar