torsdag, december 20, 2007

Försvarspengar går till grundforskning

I en ny underlagsrapport till Globaliseringsrådet visar Göran Marklund, chef för VINNOVAs avdelning för strategiutveckling, på en rad program och satsningar som USA har inlett för att främja kommersialisering av forskning. En intressent poäng är att en stor del av försvarspengarna i USA går till ren grundforskning. Rapporten finns här och en debattartikel i Aftonbladet här.

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar