tisdag, oktober 14, 2008

Sköna gröna innovationer

Dagens Estrad handlade om gröna innovationer. Föreläste gjorde bland andra Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling på KTH. Han inledde med att presentera mänsklighetens största utmaning: klimatförändringarna som gör att medeltemperaturen höjs, havsisarna krymper och glaciärisarna förtunnas. Boven i dramat är förstås koldioxidutsläppen som vi på något sätt måste reducera med 80 procent. Minst.

Laestadius lösning på problemet verkar kanske enkel vid en första anblick. Det gäller bara att "ta hälften av hälften, och sedan hälften av det". Han exemplifierade med bilsystemet: först minskar vi biltrafiken med hälften, det bör gå ganska lätt. Sedan halverar vi bränsleåtgången med hjälp av lite inkrementella innovationer. Men sedan då?

Den tredje halveringen är den svåra, och det är här vi behöver all kreativitet, innovativitet och entreprenörsanda vi kan uppbåda! I Entré nr 4-2007 skrev Staffan Laestadius under vinjetten "Åsikten", du hittar inlägget här. Läs det så kan du briljera med ett nytt ord - nalta - sedan!

Dagens andra Estradör var gröna innovatören Hans Bernhoff, vd för Vertical Wind. Han bidrog med erfarenheter från både akademin och industrin. Magnus Emfel, WWF, inledde diskussionen efter de båda föreläsarnas presentationer. Håll utkik efter ett referat från föreläsningen här.

Åse Karlén, redaktör ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar