fredag, juli 19, 2013

Vilken entreprenörstyp är du?

Tidningen Entreprenör har tillsammans med Stefan Lindström och Hans Olle Frummerin skapat ett entreprenörsprofiltest på sin webbplats. Testet har använts i två års tid och fungerar ungefär som ett personlighetstest med 21 frågor. Avsikten är att hitta ett mönster i olika typer av entreprenörer. De som passar in i en speciell profil har sedan fått en enkät som kartlägger bland annat utbildningsnivå och plats i syskonskaran.

Undersökningen visar att det ofta är den förstfödda i en syskonskara som startar företag. 42 procent av dem som har besvarat enkäten uppger att de är äldst i en syskonskara (jämfört med 33 procent av Sveriges totala befolkning). Det är också betydligt vanligare med högskoleutbildning bland dem som startar företag jämfört med befolkningen i allmänhet. Drygt 56 procent av dem som svarat har en universitetsutbildning. Rikssnittet ligger på 32 procent. Detta är ju intressanta siffror eftersom entreprenörer ofta antas ha lägre utbildning. Så verkar alltså inte vara fallet.

Man kan urskilja sex olika arketyper, baserade på hur individer tänker och fungerar i sitt entreprenörskap.

Den professionella entreprenören arbetar långsiktigt och vill att företaget ska överleva honom/henne. Serientreprenören bygger ett antal standardföretag som säljs till en annan entreprenör eller en större koncern. Uppfinnaren saknar ofta finansiella kunskaper och kundfokus och behöver därför komplettera med personer som har dessa förmågor. Livsstilsentreprenörens företag är till för entreprenören och skapas för att upprätthålla en speciell livsstil. Arbetsstilsentreprenören gör precis tvärtom, för honom/henne är arbetet själva drivkraften. Startaren är närmast att beskriva som besatt av den kreativa processen, startar gärna bolag, bygger upp det snabbt och tröttnar lätt.

Kul kartläggning tycker jag! Vilken typ av entreprenör är du? Jag är ingen entreprenör, men så är jag ju också yngst i syskonskaran…

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar