måndag, augusti 26, 2013

Boktips om nya möjligheter i välfärden


Jag har precis läst boken Snäll rebell, skriven av Håkan Eriksson, Almega. Boken innehåller intervjuer med 32 entreprenörer inom vård, skola och omsorg. Gemensamt för de olika företagen är att de har sett något som inte fungerar tillfredsställande vilket genererat en idé om hur det kan göras bättre. Oftast har de fått strida för att få igenom sina idéer, och eftersom de kämpar för något gott har de därför fått den passande beskrivningen ”snälla rebeller”.

Alla de här företagen är uttryck för externa drivkrafter som gör allt tydligare avtryck i den svenska välfärden. Dessa drivkrafter uppmanar till entreprenörskap, menar författaren. Ett exempel är inom äldrevården. Där nöjer man sig till exempel inte längre med färska blommor på rummet. De ”nya” äldre vill kunna fortsätta leva med den livsstil de är vana vid även om de bor på ett äldreboende. Eller som en av de intervjuade företagarna sa: ”Beställer man en gin och tonic vill man ju inte ha den i en plastmugg”.

Ung Omsorg är ett företag där unga människor bidrar till att äldre människor får en mer meningsfull vardag. Dagens hemtjänst präglas av tidspress och det finns oftast tid bara för de elementära behoven. De anställda inom Ung Omsorg kan till exempel ta promenader, spela spel eller samtala med de äldre. Man skapar ett möte över generationsgränserna, de unga kommer in på arbetsmarknaden - och de äldre mår bättre.

Individualiseringen syns även i skolan. Fokus ligger alltmer på den enskilde eleven, hans eller hennes personliga förmågor och utvecklingsmöjligheter. I takt med denna förändring behövs ett nytt sätt att tänka när det gäller undervisning. Vittraskolan vid Telefonplan i Stockholm arbetar annorlunda med allt som har med lärande att göra. De har utvecklat IUP, den individuella utvecklingsplanen för eleverna. Skolans lärmiljö är öppen och byggd efter teman. Lärarens roll är att vara pedagog. Där finns till exempel ”The Lab”, där eleverna kan leva ut sin experimentlusta, och ”The Cave”, en plats för enskild koncentration.

Något helt nytt kom också företaget Helianthus med. De tillhandahåller specialbyggda bussar som bedriver förskoleverksamhet enligt ett särskilt pedagogiskt koncept som företaget utvecklat. Tanken är att med hjälp av bussarna visa barn från utsatta områden ett smörgåsbord av alternativa verkligheter. Det kan vara muséer, vackra naturområden eller brandstationer. Sedan får barnen hjälp att fördjupa sina kunskaper och bearbeta det man sett. Tanken är att öppna barnens ögon för alla valmöjligheter som finns - möjligheter som de kan ha svårt att se i sin vardag.

Inom sjukvården finns det flera exempel på företag med annorlunda arbetssätt, ett är Resursteamet. Företaget hjälper personer med en förvärvad hjärnskada, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en medfödd fysisk funktionsnedsättning att fungera bättre i vardagen. De arbetar långsiktigt och tar oftast vid när klienterna är färdigbehandlade inom den vanliga sjukvården. Deras målsättning är att utgår från klienternas resurser och se vilken utveckling som är möjlig.

Nya Karolinska sjukhuset i Solna byggs med patienterna i fokus. De placeras i enkelrum med egen dusch, wc och med utrymme för en säng där anhöriga kan övernatta. Patienterna flyttas mindre mellan olika avdelningar. På det sättet hoppas man minska smittorisken, bli mer effektiva - och på köpet får man en bättre patientmiljö.

Alla de intervjuade företagen vänder sig emot den rådande bilden av giriga företag som tar ut höga vinster. De menar att det krävs stora investeringar och fortlöpande satsningar för att verksamheten ska kunna fortsätta att fungera tillfredsställande. De föreslår också att det i högre grad ska ingå entreprenörskap både i vård- och lärarutbildningar. På det sättet kan vi i större utsträckning möta de nya behov som finns.

Läs gärna boken Snäll rebell, den är inspirerande och tankeväckande.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar