onsdag, februari 28, 2018

Återuppfinn din organisation

Sättet att driva organisationer verkar alltmer föråldrat. Undersökning efter undersökning visar att en majoritet av alla anställda upplever svårigheter att påverka. Det påverkar deras motivation i negativ riktning eftersom deras djupt liggande biologiska behov pekar mot en maktfördelning som präglas av medskapande och dialog. Men det finns möjligheter att ändra på det här sättet att leda.

Allt detta menar Frederic Laloux, författare till ”Reinventing organizations”. Boken skrevs för några år sedan men gavs ut på svenska förra året och är fortfarande mycket aktuell.

Författaren beskriver hur man kan förändra sättet att styra organisationer mot en modell som lyfter fram mer av vår mänskliga potential. Han hävdar att det inom de flesta organisationer finns hierarki och byråkrati, det bokas ett oändligt antal möten och det sker upprepade förändringar, sammanslagningar, centraliseringar och kostnadsbesparande program. Hierarkin sitter djupt rotad i föreställningarna om hur en organisation ska styras.

Det verkar som om det är enklare att ställa om till en digitaliserad verklighet för att kunna tillhandahålla attraktiva erbjudanden gentemot marknaden, än vad det är att förändra det hierarkiska sättet att styra organisationer, konstaterar han.

Boken ger en överblick av olika utvecklingsstadier och organisationsmodeller som har växt fram över tid. Den kan användas som en praktisk handbok om hur det nya sättet att driva en organisation fungerar. Frederic Laloux ger lärorika exempel från företag, ideella organisationer, skolor och sjukhus. Utöver detta förmedlar boken också en bild av vad som behövs i praktiken för att omvandla organisationer till den nya modellen.

Enligt Laloux är vi på väg mot ett förändrat medvetande hos individerna och därför är det oundvikligt att förändra även sättet att arbeta i och leda en organisation. Modellen som beskrivs i boken kallas för TEAL. Den präglas av självstyre, helhet och har ett evolutionärt syfte. Modellen passar både stora och små organisationer, oavsett bransch eller region. Det gäller dock att både ledning och styrelse är införstådda med det här sättet att leda, annars kommer det inte att fungera.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar