onsdag, februari 19, 2020

USAs ambassadör gav råd till norrbottniska entreprenörer

Ambassadör Kenneth Howery och ESBRIs Magnus Aronsson engagerade i en ”fireside chat”. Foto: USAs ambassad i Sverige.

I slutet av förra veckan åkte Magnus och jag till Luleå och genomförde Sweden-U.S. Entrepreneurship Forum in Norrbotten. Forumet arrangerades av ESBRI och Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete med amerikanska ambassaden.

Dagen inleddes med att LTUs rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och ESBRIs vd Magnus Aronsson  hälsade välkomna. Därefter talade Kenneth Howery som är nytillträdd amerikansk ambassadör i Sverige. Howery är entreprenör, riskkapitalist och en av grundarna till betaltjänsten Paypal. Han har även varit partner i Founders Fund, ett riskkapitalbolag i Silicon Valley.

Sedan Howery kom till Sverige i höstas har han försökt träffa så många svenskar som möjligt. Han betonade att USA vill samarbeta och stimulera forskning och projekt som gynnar en hållbar utveckling i det arktiska området.

– Det behövs entreprenörer som har hållbarhet i fokus, sa Kenneth Howery.

I sitt tal gav han publiken några råd utifrån sin egen erfarenhet som entreprenör: Det handlar om att söka efter möjligheter där andra inte gör det, och att omfamna det okända.

Under den ”fireside chat” som följde efter talet delade ambassadören med sig av fler lärdomar:

1. ”Fail fast”. Det gäller att pröva – och kanske även misslyckas. Innan Paypal blev framgångsrikt ändrades affärsmodellen flera gånger.

2. ”Don’t be greedy”. Precis innan dotcom-kraschen arbetade teamet i Paypal med en finansieringsrunda. Trots att de inte fick den värdering de hoppades på, tog de erbjudandet. Hade de valt att vänta hade de inte fått någon investering alls – all finansiering till startups stannade upp i samband med krisen. Och utan den finansiering de fick hade Paypal gått i konkurs.

3. ”All money is not the same”. Det är lika viktigt för entreprenören att kolla upp investeraren, som det är för finansiärer att kolla upp företag de planerar att investera i. En oseriös finansiär kan skada verksamheten.

4. ”Embrace the unknown”. Ja, det är väl grundessensen för en entreprenör – att våga!

Under eftermiddagen presenterade Tuula Ahlström, Senior Commercial Specialist på amerikanska ambassaden, Select USA – ett program för företag som vill etablera sig i USA.

Professor Vinit Parida, LTU, gav en överblick över de forskningsområden som finns vid hans enhet samt de branscher som är representerade i regionen. Gruv- och skogsindustrin är verksamheter som de flesta förknippar med Norrbotten, men där finns också företag inom turism, spel, rymdindustri och data. Parida menade att det behövs en ny företagslogik som tar hänsyn till både ekonomi, sociala faktorer och miljö.

– Scanna först av möjligheterna, designa sedan vilket värde företaget skapar för kunden. Utveckla därefter ett koncept för affärsmodellen och utvärdera modellen för att se om det fungerar att skala upp verksamheten, tipsade Vinit Parida.

Patricia Greene, professor emerita Babson College, och Clare Fairfield, ordförande Venture Capital Institute, har båda lång erfarenhet av att arbeta med entreprenörskap, innovation och finansiering i USA. De delade generöst med sig av vad entreprenörer (och även andra) behöver tänka på.

Patricia Greene betonade vikten av att bygga ett inkluderande ekosystem där entreprenörer, policy och akademi är representerade. Det gäller att vara möjlighetsinriktad och se behov, samt att utveckla ett ledarskap med målet att skapa värde för kunden. Hon lyfte också fram vikten av att ha olika kompetenser i företag, och mixade team när det gäller exempelvis kön, kultur och ålder.

Clare Fairfield instämde i att det är mycket viktigt med heterogenitet i företag. Det ökar möjligheten till konstruktiv feedback – och man gör bättre affärer. Han gav också rådet att växla perspektiv och försöka sätta sig in i motpartens situation, vare sig det är en kund, en finansiär eller en samarbetspartner. Då blir det lättare att agera på ett bra sätt.

Sweden-U.S. Entrepreneurship Forum in Norrbotten innehöll även en paneldebatt, ledd av professor Åsa Wallström, LTU. I debatten medverkade Tim Foster, docent LTU, Maud Spencer, vd Svalson AB, Patricia Greene och Clare Fairfield.

En av de synpunkter som kom fram under paneldiskussionen var att företag ska tänka på att tajma etableringen. Det är inte alltid en fördel att etablera sig på ett tidigt stadium.

En röd tråd genom hela eftermiddagen var kultur. Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om kulturen där man vill etablera sig, och det gäller både företagskultur och samhällskultur. USA är en komplex marknad där kulturen skiljer sig oerhört mycket mellan olika stater. Det finns därför inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar