onsdag, juni 21, 2006

Redan de gamla kineserna

Jag har tidigare kommenterat hur viktigt det är för entreprenörskapet att tillåta misslyckanden. Om vi ser nyföretagandet som experiment, blir detta med misslyckande mycket enklare, och ganska självklart.

Sinnebilden av experiment är att vi måste pröva oss fram. Går det inte första gången, prövar vi igen. Men då med lärdomen från det föregående experimentet - vi gör det lite annorlunda. Fungerar det inte då heller, kanske vi prövar ytterligare en gång, och till sist får vi till det (förhoppningsvis!).

Alltså, misslyckande ses som en naturlig del av det experimentella lärandet. Och så borde det vara även inom företagandet.

Anledningen till att misslyckandet har fått en så negativ klang beror nog till mångt och mycket på vår förståelse för språket. Vi måste försöka inse att misslyckandet även kan vara något positivt - i det långa loppet.

Det här med språk och ordens betydelse för hur vi ser på saker och ting, berör jag även i ledaren i senaste numret av ESBRIs tidning Entré. Där diskuterar jag hur orden i Sveriges nationalsång påverkar, eller har påverkat, vårt tänkande.

Till sist några inspirerande citat kring misslyckande, som kanske kan få oss att ändra vår förståelse för begreppet:

”Success is to go from failure to failure without the loss of enthusiasm”
Winston Churchill

"Fallor ergo sum" ("Jag gör misstag, alltså lever jag")
Kyrkofadern Augustinus

”Failure is victory”
Kinesiskt ordspråk

Redan de gamla kineserna visste alltså…

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar