onsdag, juni 28, 2006

Språkets makt över tanken

I det senaste numret av Entré, den tidning som vi ger ut på ESBRI för att popularisera forskning inom entreprenörskap, innovation och småföretagande, reflekterar jag över språkets makt över tanken (läs även inlägg nedan). Vill dela med mig av den texten även här i bloggen:

"Har ni tänkt på vilken kraft och makt språket har över vad vi tänker, tycker, gör och känner? Ibland brukar jag på skämt, med en underton av allvar, säga till den närmaste omgivningen: se bara hur språket i Sveriges nationalsång präglar tänkandet och den offentliga diskussionen i vårt land.

En strof är: ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat Ditt namn flög över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad du var”. Fundera på den ett ögonblick…

Är det så att vi alla är, mer eller mindre, fast i vår historia? Att vi ”tronar på minnen”, hellre än ser nutiden som den är och tar oss an de utmaningar som finns i framtiden? Jag tror att det kan vara fallet för mångas självbild – såväl för individer som för organisationer. Och för länder.

En annan strof från nationalsången är: ”Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.” Kan den möjligtvis förklara vår ambivalens till EU och globaliseringen?"
Sommaren ger förhoppningsvis tid för reflektion och eftertanke. Ett mål kan vara att identifiera vilka ord som ska bytas ut efter semestrarna - för att vi ska förändra våra tankar och handlingar!

Magnus Aronsson, vd för ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar