onsdag, april 09, 2008

Populärvetenskapliga publikationer nyckeln till framgång

Dagens Estradör Caroline Wigren presenterade intressanta forskningsresultat om akademiskt entreprenörskap. Hon utgick bland annat från NUTEK-rapporten ”Samverkan i det akademiska vardagslivet” som hon har författat tillsammans med Clas Wahlbin. En övergripande fråga var: Hur får samhället tillgång till kunskap från akademin?

Wigren konstaterade att det främst är seniora forskare som ägnar sig åt utåtriktad verksamhet. ”Yngre” forskare är visserligen intresserade, men de upplever att de inte bjuds in att samverka. Ett exempel är att medierna tenderar att vända sig till samma gamla professorer varje gång de vill ha en kommentar från akademin.

Caroline Wigren framhöll också vikten av att som forskare träna på att formulera sig populärvetenskapligt. På de flesta lärosäten är detta inte meriterande, men forskningen visar att de som skriver populärvetenskapliga texter också är de som startar företag!

Under mina år på ESBRIs tidning Entré har jag författat en hel del populärvetenskapliga artiklar om ny forskning, utifrån intervjuer med färska doktorer. Kanske kan man se dessa intervjutillfällen som en form av träningstillfällen i att samverka? Jag kan avslöja att många unga forskare är väldigt duktiga på att kommunicera sina forskningsresultat. Andra skulle nog behöva träna lite mer på att släppa sargen – det vill säga avhandlingens abstract…

Åse Karlén, redaktör och informatör på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar