onsdag, augusti 12, 2009

Utbilda för egenföretagande

I maj i år kom närings- och utbildningsdepartementen ut med rapporten Strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet. I den skriver Jan Björklund, Lars Leijonborg, och Maud Olofsson, näringsminister, att: ”Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning”. De menar att entreprenörskap är en viktig funktion i utbildningssystemet för att inspirera studenter både på gymnasie- och universitetsnivå.

Utbildningen inom entreprenörskap kan involvera olika typer av kunskaper, exempelvis affärsplanering, riskhantering och kanske även kontakter med entreprenörer och andra intressenter från näringslivet.

Vi på ESBRI är helt överens om att det är viktigt med utbildning inom entreprenörskap. För andra året i rad genomför vi doktorandkursen From Research to Business, en kurs i att kommersialisera sin forskning. Ambitionen är att erbjuda doktorander på lärosäten över hela landet möjlighet att utveckla en affärsplan kopplad till deras forskning, detta med hjälp av erfarna föreläsare från bland annat Stanford och London Business School. Ansökningen pågår i detta nu.

Under hösten planerar vi även att genomföra en workshop för universitetslärare som undervisar om entreprenörskap. Workshopen genomförs 9-10 november 2009 på Hasseludden i Stockholm.

Christina Eriksson, projektledare på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar