lördag, oktober 24, 2009

Obama peppar småföretagen

President Obama ägnar sitt veckotal i dag åt att peppa för småföretagen. Han uppmanar också USA:s banker att göra sitt för att småföretagen ska kunna blomstra igen:

“Small business owners are the very taxpayers who stood by America's banks in a crisis, and now it's time for our banks to stand by” them."

Kolla in talet:


Jonas Gustafsson, redaktör på ESBRI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar