måndag, maj 24, 2010

Jöran Hägglund besökte våra doktorander


I helgen träffades återigen våra doktorander på kursen From Research to Business. Det var den tredje workshopen för den här kullen, och under helgen fick de träffa ett antal entreprenörer och investerare. De pitchade sin affärsidé och fick många bra råd och tips. Temat på workshopen var ”In the middle of a biz plan”.

Att kommersialisera forskning står högt upp på många politikers agenda och nyttan med forskning från våra svenska universitet är ett hett debattämne. Det märktes bland annat på att statssekreterare Jöran Hägglund var middagstalare under fredagen. Han talade bland annat om vad man från regeringens sida kommer att göra för att underlätta kommersialisering av forskning.

From Research to Business startades förra året av ESBRI, tillsammans med VINNOVA. Kursen kan ses som en möjlighet att tillvarata och hjälpa fram goda forskningsidéer till något som kan vara brukbart för samhället. Under kursen får doktoranderna, förutom möten med olika relevanta intressenter och aktörer, en virtuell verktygslåda och goda råd på vägen till att kommersialisera sin forskning.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar