fredag, februari 18, 2011

När Estrad är som bäst

Daniel Örtqvist och Joakim Wincent
Gårdagens Estradföreläsning var riktigt bra. Nästan fullsatt, proffsig presentation och intressant frågestund. Av de 150 deltagarna var den övervägande majoriteten småföretagare. De fick ta del av den senaste forskningen om samverkansnätverk, presenterad av Joakim Wincent och Daniel Örtqvist, båda från CIIR vid Luleå tekniska universitet. Samtidigt bidrog de med värdefull input till forskarna.

Föreläsarna konstaterade att småföretagen står för en betydande del av svensk FoU, 10-20 procent (beroende på hur man räknar). Samtidigt har denna företagsgrupp svårt att avsätta resurser för utvecklingsarbete. Wincent och Örtqvist menade vidare att näringslivets spelregler har ändrats, och att det blir allt vanligare med så kallad öppen innovation. Relationer och socialt kapital står i centrum.

I det läget lönar det sig för mindre företag att samlas i nätverk, för att tillsammans jobba med marknadsföring, produktutveckling, innovation och internationalisering. Och småföretagarna på Estrad fick en del tips på vägen: via nätverk kan de lättare närma sig stora kunder, till exempel genom att bjuda in dem till ”business events”. Nerifrån-och-upp-initiativ är mer framgångsrika än första hjälpen-lösningar från policyhåll. Nätverksstyrelsen ska vara lagom stor, och innehålla olika typer av kompetenser. När styrgruppen möts ofta presterar nätverket bättre. Små nätverk får oftare finansiering än stora. Och framgångsrika nätverk finns överallt – även inom mogna och lågteknologiska industrier.

I rätt nätverk kan företagarna alltså se fram emot nya infallsvinklar, produkter och kunder. Men det gäller att ha lite is i magen.

- Som småföretagare är man ganska rädd om sin tid, men det gäller att ha tålamod och avsätta tid för möten. Det kan bli en lång resa. Ett samarbete mellan företagare A och företagare B kan mycket väl ta form en sen kväll, konstaterade Joakim Wincent.

Vill du veta mer? Föreläsarnas presentation finns på webben redan nu, webb-tv och referat är på väg.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar