måndag, mars 21, 2011

Prinsglans över tillväxtdagar

Maud Olofsson på Tillväxtdagarna
Jag avslutade förra veckan med att besöka Göteborg och Tillväxtdagarna som arrangeras av Swedbank och Sparbankerna.

Det var två intressanta och fullspäckade dagar. En rad frågor lyftes fram från scenen: Utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern. Om Kina är ett hot eller en möjlighet. Ungas utanförskap. Och mycket mer.

HKH Prins Daniel var där och höll sitt första officiella tal. Han lyfte fram vikten av bra förebilder för dem som startar företag. En annan viktig entreprenörskapsfråga han berörde var att man måste våga pröva det nya, det vill säga lämna sin komfortabla zon och testa sina vingar.

Att testa vingarna var även något som näringsminister Maud Olofsson lite oväntat lyfte fram i ett av sina framträdanden. Detta genom att recitera dikten Vingen av Kent Andersson.

Maud Olofsson poängterade även att Sverige kommer i topp på nästan alla listor som mäter innovationsförmåga. Men det räcker inte. Hon menade att vi måste gå mot ett mer entreprenöriellt Sverige. Den kommande innovationsstrategin är en del i regeringens arbete för detta, och i den behövs en bred syn på vad innovation är ‑ det vill säga innovation handlar om mer än bara produkter!

I ett av lunchseminarierna deltog Aart de Geus, vice generalsekreterare för OECD. Han menade att innovation är ett socialt fenomen. Innovationer utvecklas när människor pratar med varandra och utbyter idéer.

Frågor om utlandsföddas och invandrares företagande diskuterades en hel del under Tillväxtdagarna. Ett av många intressanta inlägg gjordes av Kamran Redjamands, vd Lundsbrunn Konferens. Han lyfte fram att när en person flyttar från ett land till ett annat så töms han eller hon ofta på allt sitt kapital: kunskapskapital, finansiellt kapital, kulturkapital och förtroendekapital. Det är bra att det blir mer diskussion om olika frågor kring utlandsföddas och invandrares roll i det svenska samhället. Vi måste alla börja se vilka resurser varje individ har och kan utveckla. Förra våren arrangerade vi på ESBRI en rad möten och diskussioner om just den frågan.

Att göra alla goda talare och inlägg rättvisa är en omöjlighet. Men det går att se en hel del av de två dagarnas program på SVT Forum i dag och torsdag. Det finns också en hel del klipp att se på SVT Play.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar