måndag, juli 04, 2011

Små vill satsa på utveckling

Kristina Alsér, Eugen Steiner, Oscar Lundin och Pontus Braunerhjelm med flera ingick i panelen.
Det är ingen överdrift att säga att det händer mycket under politikerveckan i Almedalen. Inte minst inom områdena entreprenörskap, innovation och småföretagande. Här på esbribloggen kommer vi rapportera brottstycken från seminarier, debatter och annat som vi tycker är intressant.

Det hela smög igång i går, men det är i dag måndag det börjar på allvar. Efter en välbehövlig sovmorgon (kom in med båten vid tre i morse) var jag på ett seminarium som samarrangerades av VINNOVA och Entreprenörskapsforum: ”Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft?

Jenni Nordborg, enhetschef på VINNOVA, inledde med att berätta om den rapport de två organisationerna nu släpper om strategiskt utvecklingsarbete i innovativa småföretag. Siffrorna visar på att de små lägger alltmer vikt vid den här typen av verksamhet, drygt 80 procent av de tillfrågade företagen anser att strategiskt utvecklingsarbete är mycket viktigt eller avgörande för deras konkurrenskraft. Dessutom bedömer merparten av företagen att satsningarna kommer att öka ytterligare framöver.

Entreprenörskapsforums vd, Pontus Braunerhjelm, påpekade att det inte är helt lätt att mäta innovation. Sverige ligger exempelvis i topp i alla mätningar av innovationskraft. Däremot ligger vi klart sämre till än många andra länder när det gäller andelen innovatörer. Han menade att det skiljer sig mellan branscher, i vissa satsas det mer och mer, medan andra snarare drar ner på sina satsningar. Olika branscher dras också med olika problem. För en del är kompetensbrist det största hindret, för andra kapitalbrist. Många nämner tidsbrist som ett hinder för utvecklingssatsningar.

Det är såklart ganska svårt att formulera en ekonomisk politik kring detta. Braunerhjelm tyckte i alla fall att det är lite tunt på det området just nu.

Efter presentationen följde en paneldiskussion med bland andra Oscar Lundin, grundare till Ung Omsorg. Han höll med om att det finns mycket att göra, inte minst när det gäller attityder och strukturer i samhället. I vårdbranschen, menade han, är osäkerheten stor. Man vet inte ens om det bolag man bygger kanske måste lägga ned efter nästa val. 

Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs Län, efterlyste en mer gemensam agenda kring det här med innovation. Politikerna borde släppa lite på det här med rött och blått, ansåg hon.

VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren avslutade seminariet. Hon lovade att VINNOVA kommer att jobba för att små och medelstora företag på ett tydligt sätt kommer in i den nya innovationspropositionen.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar