tisdag, augusti 23, 2011

Entreprenöriellt lärande från förskolan

Entreprenörskap i skolan - hur ska det se ut egentligen? Dagens lärare får hitta sin egen väg till det entreprenöriella lärandet.
Alla elever bör nås av entreprenöriellt lärande - men vad är det?

Nätverket LiFE och Idélab vid Mälardalens Högskola ordnade en givande och förutsättningslös ickekonferens i Västerås. Diskussionsfrågan löd: Vad är egentligen entreprenöriellt lärande? Dagen fylldes med intressanta presentationer och diskussionsstunder kring ett ämne som många har starka åsikter kring, men som ingen ännu definierat. Jag tror att alla medverkande på konferensen hoppas på en fortsatt diskussion, med mer utrymme och tid.

En av initiativtagarna till konferensen, Magnus Hoppe, universitetslektor och forskare, introducerade ämnet och förklarade att några givna svar inte finns. Entreprenöriellt lärande har funnits med i skolvärlden ett bra tag redan. I höstens nya skolplan har det fått ännu större plats. Det ska faktiskt finnas med i tänket redan från förskolan.

Att ett entreprenöriellt tankesätt är efterlyst i dagens skola är alltså tydligt, men inte hur det ska se ut. Det kan handla om att starta ett företag på skoltid. Att driva det, sälja en produkt eller tjänst och sedan avveckla sitt företag. Men det kan också handla om så mycket mer. Entreprenöriellt lärande är brett, det behöver inte alltid innefatta företagande. Det kan till exempel också handla om projektledning, beslutsfattande, grupparbeten, att hitta egna lösningar, ifrågasätta etablerad kunskap och att ta ansvar. Att från en idé/tanke se till att det blir någonting i slutänden, vare sig det är en produkt eller ett privat beslut.

På lärarutbildningen har det inte skett någon förändring som underlättar det entreprenöriella lärandet. De som driver på en förändring ute i skolorna har ofta ett eget engagemang i frågan. På Odlarskolan (klass 6-9), i Eskilstuna, var det skolledningen som tog ett beslut om förändring. Rektor Jan-Erik Nyström berättade, tillsammans med några av skolans lärare, hur vägen mot det entreprenöriella lärandet påbörjats hos dem.

Lärarna på Odlarskolan har bland annat använt sig av boken Så tänds eldsjälar (utgiven av MeUniversity) för att komma igång. Men det är den utökade tiden för pedagogiska diskussioner som gett mest och inspirerat dem, berättade de. Och hjälpen från Sara Hägglund på Mälardalens högskola, som har varit projektledare och drivkraft för Odlarskolans satsning. Hon har peppat och diskuterat, samt hjälpt skolan att söka pengar hos bland annat Skolverket.

Under dagen kom många intressanta tankar fram kring entreprenöriellt lärande - men diskussionen är bara påbörjad och måste fortsätta luftas runt i landet.

/Hanna

1 kommentar:

  1. Behöver skolan verkligen det här?!
    De egenskaper som entreprenöriellt lärande sägs uppmuntra verkar vara de gamla vanliga hederliga.
    Nu i arbetslöshetstider har arbetslinjen nått skolan. I stället för att vara arbetslösa ska var och en bli arbetsgivare. Jag hoppas att undervisning om demokratins begränsningar inom den ekonomiska sektorn ingår i utbildningen.

    SvaraRadera