onsdag, augusti 10, 2011

Gästblogg: Miljöteknik – en sjättedels ljus framtid?

Världsnaturfonden har kommit ut med en ny rapport om miljöteknikens möjlighet att minska koldioxidutsläppen. Mikael Syväjärvi som forskar inom material för energi och miljö på Linköpings universitet har läst rapporten och gästbloggar här om den, och om forskningens möjlighet att bidra. Mikael är även egen företagare. Läs mer om Mikaels forskning här, och om hans företagande här.

/Jonas


Det är inte mognaden hos miljöteknik som hindrar att förnybar energi helt kan ersätta fossilt bränsle. Det som behövs för en ljus framtid, är ökad tillgång till marknader, kapital och kommersiellt gångbara lösningar.

Det menar bland andra Världsnaturfonden i sin nya rapport om miljöteknikens möjlighet att minska koldioxidutsläpp. Tekniken hos förnyelsebar energi är mogen, men politiska beslutsfattare måste komma överens med finansmarknadens aktörer för att miljötekniken ska kunna bidra till att nå klimatmålen. Energieffektiv teknik och förnybar energi skulle kunna tillgodose näst intill 100 procent av världens energibehov år 2050.

International Energy Agency (IEA) uppger att koldioxidutsläppen var högre än någonsin förra året. Denna trend kan resultera i att halten av koldioxid är 70 procent högre 2050 jämfört med i dag. Det kan medföra 4‐6 graders global uppvärmning. Men med rätt stöd kan alltså den fossila energin bytas ut mot förnyelsebar energi så att klimatmålen kan uppnås.

Enligt en av författarna till rapporten, Magnus Emfel – ansvarig för Världsnaturfondens arbete kring klimatinnovationer, kan Sverige ha en ljus framtid inom miljöteknikutvecklingen. Men bara om ambitionsnivån höjs så att innovationerna sprids snabbare. En intressant fråga är om det finns tillräckligt med underlag för detta från forskningen? Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv som presenterades i början av året så leder endast resultat från var sjätte disputerad inom forskning till en vara eller tjänst.

Skulle det räcka med en sjättedels ljus framtid som klimatmål?

Text och bild: Mikael Syväjärvi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar