fredag, april 11, 2014

Mångfald ökar utrikeshandeln

Häromdagen deltog jag i ett spännande frukostseminarium som Länsstyrelsen i Stockholm arrangerade. Det handlade om hur mångfald kan bidra till att företag blir mer konkurrenskraftiga och tjänar mer pengar.

Under seminariet presenterades både forskning och företagarerfarenheter som har med mångfald att göra. Magnus Lodefalk har länge forskat om globaliseringens drivkrafter och hinder. Han menade att vi behöver bryta upp vår invanda syn på hur företag ska drivas. Kompetens blir en viktig valuta i framtiden och vi behöver bli bättre på att ta vara på de resurser som finns. Forskningen visar att individer med utländsk bakgrund kan underlätta handel med andra länder.

Om ett företag anställer en utlandsfödd ökar utrikeshandeln med i snitt 1-2 procent. De som är födda utomlands har unika kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer. De kan dessutom ha ett värdefullt nätverk även i övriga världen. Sverige är ett litet, handelsberoende land och därför är detta av stor betydelse.

De företag som handlar med andra länder blir oftast bättre. De möter ny konkurrens och behöver därmed vässa sitt budskap, och anpassa sina produkter och tjänster till nya marknader. Det är i dag mycket lättare att befinna sig på en internationell marknad än vad det var tidigare. Tullavgifterna har minskat, och kommunikationen har underlättats via internet, med tjänster som exempelvis mejl och Skype.

Sedan fick vi ett exempel på ett företag som har anpassat både sina produkter och sin kommunikation till nya målgrupper. Mikael Petersson är Diversity Business Manager på Folksam.

I Sverige finns mer än två miljoner människor med utländsk bakgrund, det vill säga minst en förälder är född utomlands. Folksam har haft flerspråkig kundtjänst sedan 1999 och i dag finns rådgivning på 18 olika språk. De har också anpassat sina tjänster till individer med olika kulturell bakgrund.

Det går exempelvis inte att rekommendera placering i en räntefond som investerar i alkoholtillverkning till en troende muslim eftersom fondens verksamhet är oförenlig med islam. I stället finns det räntefria, etiska fonder med en inriktning som passar denna grupp av människor. Eftersom Folksam inte har nått ut till målgrupperna med vanlig annonsering i dagspressen har de i stället marknadsfört sig via olika invandrarorganisationer, och även arbetat med direktförsäljning och dörrknackning – med lyckat resultat.

Det här är verkligen spännande. Tänk om vi kan ta tillvara kompetensen hos de två miljoner människor med utländsk bakgrund som finns i Sverige och tänk om fler företag anställer utlandsfödda och ser dem som en värdefull resurs…

Då bör vi kunna öka Sveriges utrikeshandel - och därigenom tillväxten - markant.

Vill du veta mer om de här frågorna? 14 maj arrangerar ESBRI en Estradföreläsning med fokus på utlandsföddas betydelse för utrikeshandeln. Magnus Lodefalk är en av talarna på föreläsningen.

Länsstyrelsen har också gett ut en rapport om utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden och som företagare. Den kan du ladda ner här.

Ta också gärna en titt på ESBRIs temasida om företagare med utländsk bakgrund. Där finns både artiklar, lästips och webb-tv om företagare med utländsk bakgrund.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar