tisdag, april 08, 2014

Google är vår tids Toyota

Annika Steiber. Foto: Johanna Hanno.
Vi står inför ett paradigmskifte. Traditionella ledarskapsmodeller funkar inte i en värld med snabb teknisk utveckling, nya konkurrenssituationer, globalisering och en innovationsbaserad ekonomi med krav på ständig förändring. Forskaren Annika Steiber har tillbringat fyra år i Silicon Valley, där hon har undersökt hur Google lyckats bli ett av de riktigt innovativa företagen i världen. 7 april föreläste hon om ämnet på Estrad.

Google har en öppen organisation med en utpräglad innovationskultur, fokus på individer och stor individuell frihet. Ledare klargör vad som ska göras, och varför. Hur det ska göras lämnas till teamet och dess kreativitet.

För att bli riktigt framgångsrik behövs en helhetssyn där innovationsarbetet genomsyrar hela organisationen och inte bara är en fråga för FoU-avdelningen. Man måste koppla ihop innovation med strategiarbetet.

Annika Steiber nämner också grundarna, Larry Page och Sergey Brin, som har spelat stor roll för Googles framgång. Redan från början bestämde de sig för att målet med verksamheten är att förändra världen och vara en innovationsmotor. Alla produkter är bara ett medel för att nå det målet, enligt Steiber.

Google kan mycket väl komma att spela en lika stor roll inom dagens managementutveckling som GM gjorde på 1920-talet och Toyota på 1980-talet, menar hon. Det handlar om nya, oortodoxa sätt att tänka. För att nå dit, eller i alla fall en liten bit på väg, rekommenderar hon att vi släpper på kontrollen:

- Det har gått för långt med ”ordning och reda, pengar på fredag”. Det dödar kreativiteten och innovationskraften. Låt Sverige fortsätta vara det ledande land för innovation som vi är. Gå inte djupare in i strukturträsket, sa hon.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar